№ 2 (2020)

Зміст

Оригінальні дослідження

Синтез, будова та властивості похідних 7'-((4-аміно-5-тіо-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)теофіліну PDF (English)
A. S. Hotsulia, Ye. H. Knysh
Синтез і властивості 5-(((5-аміно-1,3,4-тіадіазол-2-іл)тіо)метил)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-тіону та його деяких S-похідних PDF (English)
A. S. Hotsulia, S. O. Fedotov
Синтез нових алкіл похідних N(1)-(2’-бромо-1’,1’-дифлуоро-2’-хлорое­тил)урацилу з потенційною протипухлинною активністю PDF
O. V. Velchynska
Синтез і протипухлинна активність 2-ціано-2-(4-оксо-3-фенілтіазолідин-2-іліден)-N-арилацетамідів PDF
A. P. Kryshchyshyn-Dylevych
Синтез і фізико-хімічні властивості 8-амінопохідних 7-м-бромобензил-3-метилксантину PDF
M. I. Romanenko, D. H. Ivanchenko, K. V. Aleksandrova, O. B. Makoid
Синтез і біологічна активність нових роданін-тріазольних кон’югатів із 2-(2,6-дихлорофеніламіно)бензильним фрагментом у молекулах PDF
Yu. L. Shepeta, O. M. Roman, I. O. Nektiehaiev, R. B. Lesyk
Синтез нових 5-заміщених 2-піразолілтіазол-4-онів як потенційних біологічно активних сполук PDF
I. M. Yushyn, A. V. Lozynskyi, O.-M. V. Fedusevych, O. Yа. Vovchuk, R. B. Lesyk
Дослідження якісного складу та кількісного вмісту флавоноїдів у зборах антидіабетичних № 3 і № 4 методом ВЕРХ PDF
A. O. Savych, S. M. Marchyshyn, L. O. Kravchuk
Дослідження дубильних речовин у траві та бульбах смикавця їстівного (чуфи) (Cyperus esculentus L.) методом ВЕРХ PDF
S. M. Marchyshyn, L. I. Budniak, I. M. Ivasiuk
Хромато-мас-спектрометрична характеристика настойок конюшини лучної та собачої кропиви PDF
V. M. Odyntsova, O. I. Panasenko, V. H. Korniievska, Yu. I. Korniievskyi, D. A. Didenko
Хромато-мас-спектроскопічне дослідження хімічного складу українських популяцій маруни щиткової PDF
O. I. Panasenko, I. I. Aksonova, V. I. Mozul, O. M. Denysenko, Ye. O. Karpun, O. A. Lisunova
Щодо підбору оптимальних умов проведення аналізу суміші гліцину з тіотріазоліном методом високоефективної рідинної хроматографії PDF
L. I. Kucherenko, O. V. Khromylova, O. O. Portna, H. I. Tkachenko
Дериватографічне вивчення мазі з піроктон оламіном для терапії та профілактики себорейного дерматиту PDF
V. A. Solodovnyk, V. V. Hladyshev, B. S. Burlaka, I. O. Pukhalska
Обґрунтування вибору допоміжних речовин для створення інтраназального гелю рецепторного антагоніста інтерлейкіна-1β (IL-1ra) PDF
B. S. Burlaka, I. F. Bielenichev, V. V. Hladyshev, E. V. Suprun, H. P. Lysianska
Дослідження актопротекторної активності 2-((5-(2-бромфеніл)-4-заміщених-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатів PDF (English)
A. A. Safonov, A. V. Nevmyvaka
Вплив протипухлинної терапії на стан кардіогемодинаміки у хворих на множинну мієлому залежно від функції нирок PDF
B. B. Samura, M. O. Panasenko
Біологічні властивості основних збудників гнійно-запальних захворювань у хірургічних хворих Запорізької лікарні швидкої допомоги PDF
N. M. Polishchuck, D. L. Kyryk, I. Ye. Yurchuk, O. M. Filippova, T. M. Lischenko, S. V. Yehorova
Основні тенденції сучасного реформування законодавства України у сфері охорони здоров’я PDF
M. A. Anishchenko
Концептуальні засади реформування вітчизняної охорони здоров’я: до питання формулювання принципів PDF
H. S. Stetsenko
Фізична терапія спортсменів із діафізарними переломами кісток гомілки після інтрамедулярного остеосинтезу (на матеріалі командних спортивних ігор) PDF
E. Yu. Doroshenko, O. K. Nikanorov, І. М. Liakhova, L. I. Levchenko, S. H. Puzik, O.Ye. Chernenko, A. M. Hurieieva, I. O. Sazanova

Огляди

Біологічно орієнтований синтез ліків (BIODS) на основі гетерилпохідних 2,5-дизаміщених 1,3,4-оксадіазолів (Частина 1) PDF
Yu. V. Karpenko, O. I. Panasenko, Ye. H. Knysh