Синтез і фізико-хімічні дослідження алкіл- та гетерилпохідних 7'-((4-етил-5-тіо-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)теофіліну

Автор(и)

  • A. S. Gotsulya Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.71080

Ключові слова:

1, 2, 4-триазол, теофілін, синтез, ІЧ-спектрометрія, 1Н ЯМР спектрометрія

Анотація

Мета роботи.  Для дослідження алкіл- та гетерилпохідних 7'-((4-етил-5-тіо-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)теофіліну здійснити синтез вихідної речовини й дослідити її взаємодію з галогеналканами та галогенгетерилами.

Матеріали та методи. Як вихідну сполуку використали теофілін, з якого через ряд послідовних стадій (реакції електрофільного заміщення, гідразинолізу, етерифікації та внутрішньомолекулярної лужної гетероциклізації) отримали вихідний тіол та його алкілпохідні. Алкілпохідні були синтезовані в середовищі пропанолу-1 при нагріванні. Синтезовані сполуки кристалізовано в середовищі метанолу.

Результати. Досліджено фізико-хімічні властивості сполук, що отримали, їхня будова доведена за допомогою елементного аналізу, ІЧ-спектрометрії, 1Н ЯМР-спектрометрії, УФ-спектрофотометрії та хромато-мас-спектрометрії. Сигнали протонів метильної групи теофіліну, метиленової групи, тіоалкільних фрагментів були зафіксовані при проведенні 1Н ЯМР-спектрометрії. Сигнали протонів S-алкільних фрагментів реєструються у сильному полі у вигляді мультиплета при 1,53–1,01 м. ч. Сигнали протонів N-C2H5 фрагмента також фіксуються у вигляді мультиплета при 1,74–1,62 м. ч. Метиленова група представлена сигналами протонів при 5,71 м. ч. у вигляді синглету. Протони метильної групи резонують у вигляді синтону при 2,95 і при 3,25 м. ч. Індивідуальність сполук, що отримали, встановлена за допомогою хромато-мас-спектрометрії. Здійснили попереднє комп'ютерне дослідження параметрів гострої токсичності та біологічної активності.

Висновки. Отримано 13 сполук і доведена їхня структура. Досліджені показники комп'ютерного оцінювання сполук, котрі синтезували, за допомогою онлайн-сервісу PASS. Визначені найбільш перспективні сполуки для тестування in vitro. Під час аналізу результатів вдалося встановити: сполуки, що отримали, можуть володіти різними видами біологічної активності. Серед найбільш імовірних видів активності, котрі передбачені для всіх 13 сполук, домінують сечогінний та аналептичний ефекти.

Посилання

Hotsulya, A. S., Mіkоlаsiuk, O. O., Panasenko, O. І., et al. (2014). Syntez і doslіdzhennia fіzyko-khіmіchnykh vlastyvostei solei 2-(5-((teofіlіn-7-іl)metyl)-4-fenіl-4Н-1,2,4-trіazlol-3-іlіtіo)atsetatnoi kysloty [Synthesis and investigation of the physico-chemical properties of 2-(5-((theophylline-7'-yl)methyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acid salts]. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 1(82), 91. [in Ukrainian].

Hotsulia, A. S., Panasenko, O. І., & Knysh, Ye. H. (2015). UF-spektrofotometrychne doslіdzhennya 7-((3-tіo-4-R-1,2,4-trіazol-3-іl)metyl)-teofіlіnіv [UV-spectrophotometric study of the 7-((3-thio-4-R-1,2,4-triazole-3-yl)methyl)-theophyllines]. Farmatsevtychnyj zhurnal, 4, 65–70. [in Ukrainian].

Hotsulia, A. S., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. H., & Varynskyi, B. O. (2014). Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti deiakykh pokhidnykh 7-((3-tio-4-R-4H-1,2,4-triazol-5-il)metyl)teofilinu [Synthesis and physico-chemical properties of some derivatives of 7-((3-thio-4R-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)-theophylline]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 6, 43–53. [in Ukrainian].

Levіch, S. V., Shkoda, O. S., & Aleksandrova, K. V. (2013). Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti S-zamishchenykh pokhidnykh 3-benzyl-8-metyl-7-[(4-fenil-5-tio-4N-1,2,4-triazol-3-il)metyl]-ksantynu [Synthesis and physic-chemical properties derivatives of 8-sustituted 3-benzylxanthines as perspective compounds for search of biologically active substances]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 1(11), 54–58. [in Ukrainian].

Yurchenko, D. M., Aleksandrova, K. V., Romanenko, M. І., Samura, B. A., & Taran, А. V. (patentee) (2011). Patent Ukrainy 61715, MPK (2011.01), S07D 473/00. Amіd 4-fenіl-5-(3'-metylksantynіl-7')metyl-1,2,4-trіazolіl-3-tіoacetatnoyі kysloty, yakyy vyіavlіaye dіuretychnuу, protyzapalnu ta analhetychnu dіyі. [Ukraine Patent 61715, IPC (2011.01) S07D 473/00. Amide of 4-phenyl-5-(3'-methylxanthinyl-7')methyl-1,2,4-triazolyl-3-thioacetic acid which exhibits a diuretic, anti-inflammatory and analgesic effect]. [in Ukrainian].

Yurchenko, D. M., Aleksandrova, K. V., Romanenko, M. І., & Makoіd O. B. (2011). Syntez, reaktsii ta fizyko-khimichni vlastyvosti pokhidnykh 8-tioksantynil-7-atsetatnykh kyslot [Synthesis, reaction and physic-chemical properties derivatives of 8-thioxanthinyl-7-acetic acid]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, XXIV (3), 104–108. [in Ukrainian].

Aleksandrova, K. V., Yurchenko, D. M., Romanenko, M. І., & Martyniuk, О. О. (2010). Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti esteriv ksantynil-7-otstovoi kysloty [Synthesis and physic-chemical properties ester of xanthinyl-7-acetic acid]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, XXІІІ, (1), 7–10. [in Ukrainian].

Kazunin, M. S., Prіjmenko, А. О., Vasil′ev, D. А., & Prіjmenko, B. А. (2010). Sintez, fiziko-khimycheskie svojstva 3-(3-metilksantinil-8)-propanovoj kisloty i nekotorykh eyo proizvodnykh [Synthesis, physic-chemical properties 3-(3-methylxanthinyl-8)-propanoic acid and some of its derivatives]. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 3(12), 103. [in Ukrainian].

Gotsulya, A. S., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. G., & Knyazevich, P. S. (2015). Synthesis and physical-chemical research of 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)theophylline carbonyl derivatives. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 90, 103.

Lupascu, F. G., Dragostin, O. M., Foia, L., Lupascu, D., & Profire, L. (2013). The synthesis and the biological evaluation of new thiazolidine-4-one derivatives containing a xanthine moiety. Molecules, 18, 9684–9703. doi:10.3390/molecules18089684.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук