Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінопохідних 7-(2-гідрокси-2-фенілетил)теофіліну

D. G. Ivanchenko

Анотація


Незважаючи на широкий арсенал сучасних природних, синтетичних і  напівсинтетичних лікарських засобів для лікування інфекційних захворювань, пошук нових високоактивних сполук протимікробної дії дотепер залишається одним із найважливіших завдань сучасної фармацевтичної хімії. Особливо це стосується сполук природного походження, шляхом хімічної модифікації яких можна створити нові нетоксичні та ефективні препарати для лікування різноманітних інфекційних патологій. Останні дослідження в цьому напрямі вказують на значну перспективу нових синтетичних похідних ксантину.

Мета роботи – розроблення простих лабораторних методик синтезу 8-амінопохідних 7-(2-гідрокси-2-фенілетил)теофіліну, що не описані раніше, та вивчення їхніх фізико-хімічних і біологічних властивостей.

Матеріали та методи. Температуру плавлення визначали відкритим капілярним способом на приладі ПТП (М). Елементний аналіз виконали на приладі Elementar Vario L cube, ПМР-спектри зняті на спектрометрі Bruker SF-400 (робоча частота 400 МГц, розчинник ДМСО, внутрішній стандарт – ТМС). Вивчення антибактеріальної та протигрибкової активності синтезованих речовин здійснили за методом дворазових серійних розведень. Для дослідження застосовані стандартні тест-штами: Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 885–653. Як розчинник сполук використовували диметилсульфоксид, вихідні розчини доводили до концентрації 1 мг/мл.

            

Результати. Реакцією 8-бромотеофіліну з оксидом стиролу в середовищі пропанолу-1 отримали 8-бромо-7-(2-гідрокси-2-фенілетил)теофілін. Нетривале нагрівання останнього з первинними амінами різної структури або з похідними піперазину у водному діоксані або пропанолі-1 призводить до заміщення атома брому в положенні 8 з утворенням відповідних 8-амінозаміщених. Структура синтезованих сполук однозначно доведена методом ПМР-спектроскопії. Дослідження протимікробної та протигрибкової дії синтезованих сполук засвідчили, що 8-амінопохідні 7-(2-гідрокси-2-фенілетил)теофіліну виявляють помірну та слабку активність у концентраціях 25–200 мкг/мл.

Висновки. Розробили доступні методики синтезу 8-амінозаміщених 7-(2-гідрокси-2-фенілетил)теофіліну. Проаналізували та інтерпретували спектральні характеристики синтезованих сполук методом спектроскопії ЯМР Н1. Вивчили протимікробну та протигрибкову дію отриманих сполук. Встановили  пріоритети для продовження пошуку біологічно активних сполук.


Ключові слова


ксантин; органічний синтез; ПМР-спектроскопія; антибактеріальні; протигрибкові засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Massip, S., Guillon, J., Bertarelli, D., Bosca, J.-J., Legera, J.-M., Lacherb, S., et al. (2006) Synthesis and preliminary evaluation of new 1- and 3-[1-(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)]xanthines from 2-amino-2-oxazolines as potential A1 and A2A adenosine receptor antagonists. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(8), 2697–2719. doi: 10.1016/j.bmc.2005.11.050.

Shkoda, O. S., Romanenko, N. I., Samura, I. B., Samura, B. A., & Sapronova, A. Yu. (2007) Syntez ta biolohichni vlastyvosti 8-aminozamishchenykh 7--hidroksy--(3’-metylfenoksy)-propil-3-metylksantynu [The synthesis and biological properties of 8-aminosubstituted of 7-β-hydroxy-γ-(3’-methylphyenoxypropyl)-3-methylxanthine]. Visnyk farmatsii, 1(49), 3–8. [in Ukrainian].

Ostapenko, A. O., Belaj, I. M., & Romanenko, N. I. (2011) Gipogliceridemicheskaya aktivnost’ 8-r-7-(2-gidroksi-3-izoproksi)propil-3-metilksantinov [Hypoglyceridemic activity of 8-R-7-(2-hydroxyisopropoxy)propyl-3-methylxanthynes]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 2, 9–12. [in Ukrainian].

Cherchesova, A. Yu., Romanenko, M. I., Samura, A. B., & Taran, A. V. (2011) Syntez i vyvchennia diuretychnoi dii pokhidnykh 7-β-hidroksy-γ-(4’-khlorofenoksy)propil-3-metyl-8-tioksantynu [Synthesis and study of the diuretic action of 7-β-hydroxy-γ-(4’-chlorophenoxy)propyl-3-methyl-8-thioxanthine derivatives]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 2, 41–44. [in Ukrainian].

Cherchesova, A. Yu., Romanenko, M. I., Martynyuk, O. A., Kremzer, A. A., Samura, B. A., & Taran, A. V. (2011) Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti 8-ilidenhidrazynopokhidnykh 7-β-hidroksy-γ-(p-khlorofenoksy)propilksantyniv [Synthesis, physical, chemical and biological properties of ilidenhydrazynoderivatives of 8-7-β-hydroxy-γ-(p-hlorofenoxy)propylxanthines]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 3, 90–94. [in Ukrainian].

Mashkovskij, M. D. (2012). Lekarstvennye sredstva [Medical supplies]. Moscow: Novaya volna. [in Russian].

Eckstein, M., Gorgzyca, M., & Zejc, A. (1972) On the oxidative bromination of methyl xanthines. Aсta pharm. Jugoslav., 22(4), 133–136.

Volianskyi, Yu. L., Hrytsenko, I. S., Shyrobokov, V. P., Smirnov, V. V., Biriukova, S. V., Dykyi, I. L., et al. (2004). Vyvchennia spetsyfichnoi aktyvnosti protymikrobnykh likarskykh zasobiv [The study of the specific activity of antimicrobial medicines]. Kyiv. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.71055

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет