Формування правової обізнаності як компонента професійної компетентності фармацевтичних працівників у країнах Європейського союзу (досвід Чеської Республіки)

I. M. Alyeksyeyeva, M. S. Ponomarenko, O. G. Aleksyeyev, A .S. Solovyov, Yu. M. Grygoruk

Анотація


Актуальність теми зумовлена тим, що вектор вступу України до Євросоюзу, котрий проголошено на державному рівні, визначає модернізацію соціально-економічного життя в умовах єдиного внутрішнього простору. Запорукою досягнення цієї глобальної мети є спроможність запозичити високі стандарти соціально-економічної моделі Євросоюзу та відповідати їм.

Мета роботи – вивчення проблеми трансформації освіти України у зв’язку із входженням до європейського освітнього простору. Вивчено досвід країн, які вже пройшли цей шлях, зроблено аналіз й узагальнення переваг та особливостей, котрі відрізняють сучасну європейську освітню політику.

Матеріали та методи – нормативно-правова база, що регулює освітній процес у Чеській Республіці, організація надання правової освіти на фармацевтичних факультетах. Методи дослідження – порівняльно-правовий, аналізу та синтезу.

Результати. Довели корисність вивчення та застосування досвіду Чеської Республіки, де викладання правових дисциплін на фармацевтичних факультетах здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу, але з урахуванням особливостей та освітніх можливостей конкретного вишу.

Висновки. Більшість тем з правових знань відповідає тематиці українських медичних (фармацевтичних) вишів. Під час вивчення дисципліни «фармацевтичне правознавство» основна увага приділяється питанням правового регулювання обігу лікарських засобів, правового статусу фармацевтичних працівників, юридичній відповідальності. Дотепер особливої уваги питанням фармацевтичного законодавства Європейського Союзу  не приділяли. 


Ключові слова


професійна компетентність; фармацевтичні працівники

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarchuk, N. O. (2007). Derzhavna osvitnia polityka Chekhii periodu suspilnykh zmin: stan, tendentsii, problemy [State education policy Bohemia period of social change: Status, Trends, Problems]. Derzhavne upravlinya: teoriya i praktuka. Retrieved from

http: //www.academy.gov.ua/ej5/txts/07bnostp.htm. [in Ukrainian].

Constitution of the Czech Republic. Retrieved from https://www.hrad.cz/en/czech-republic/constitution-of-the-cr [in Czech Republic].

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2001) Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Retrieved from http://www.msmt.cz/files/pdf/bilakniha.pdf. [in Czech Republic].

Zákon о předškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) : zákon zedne 24. září 2004. Sbírka zákonů. Retrieved from http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf. [in Czech Republic].

Zákon o pedagogických pracovnících a ozměně některŷch zákonů: zákon zedne 24. září 2004 (n.d.). Sbírka zákonů. Retrieved from http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf. [in Czech Republic].

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy. Retrieved from http://www.faf.cuni.cz/Studium/Magisterske/Farmacie/Studijni-plany/Studijni-plan-1-usek/. [in Czech Republic].

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy. Retrieved from http://www.faf.cuni.cz/Studium/Magisterske/Farmacie/Studijni-plany/Studijni-plan-1-usek/Zaklady-pravnich-nauk/. [in Czech Republic].

(2011) Official Journal of the European Communities. – L 311, 67–128ю

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Retrieved from http://faf.vfu.cz/for-students/students-of-the-master/curriculum-2014-2015---9_14.pdf. [in Czech Republic].

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Retrieved from http://faf.vfu.cz/for-students/students-of-the-master/timetable-4th-year---ws-2014-15.pdf. [in Czech Republic].

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno [Retrieved from http://fvl.vfu.cz/predpisy/magistersky.html. [in Czech Republic].

Information package & Course catalogue Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Retrieved from http://ects.vfu.cz/fakulty/FAF/3110/F1PE1?lang=cs. [in Czech Republic].
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.70703

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет