Methods of quantitative determination of Sparteine hydroiodine

Authors

  • M. E. Blazheyevskyy National Pharmaceutical University,
  • М. М. Kucher Lviv National Medical University named after Danylo Galitsky,
  • V. V. Dyadchenko NTU «KhPI»,
  • I. O. Yurchenko Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52690

Keywords:

Analysis, Titrimetry, Sparteine

Abstract

Currently, there are many different methods of quantitative determination of alkaloid Sparteine amounts such as gravimetry, acidimetry, argentometry (including the use of ion-selective electrode), iodometry, extraction photometry, colorimetry, amperometry, potentiometry, direct ionometry with ion-selective electrode, thin layer chromatography, high-performance liquid chromatography and high pressure gas chromatography, also infrared and Nuclear magnetic resonance spectroscopy, chromatography-mass-spectrometry. It has been analyzed that most of the well-known methods are too insensitive, indiscriminate or too expensive, time-consuming and inaccessible. An application for analysis of amperometric titration techniques using both analytical reagent heteropolianions (GPA) Kehhina structure - standard solution 12-molibdophosphoric heteropolyacid and method of direct potentiometric determination using ISE for determining the choice amounts or amounts of alkaloids qinolizidine series in extracts are very promising, relatively simple in execution, express and sufficiently sensitive.

References

Orehov, A. P. (1955) Himiya alkaloidov [Chemistry alkaloids]. Moscow: AN SSSR. [in Russian].

Maksyutina, N. P., Kagan, F. E., Kirichenko, L. A., & Mitchenko, F. A. (1984) Metody analiza lekarstv [Methods of analysis of drugs]. Kyiv: Zdorov’ya. [in Ukrainian].

Bayulesku, G., & Koshofrec B. (1990) Primenenie ion-selektivnykh membrannykh e′lektrodov v organicheskom analize [Application of the ion-selective membrane electrode in the organic analysis]. Moscow : Mir. [in Russian].

Koka, І. P. (1983) Yodometrychne vyznachennia prozerynu, pakhikarpinu hidro yodydu, dymedrolu i fenatsetynu v deiakykh likarskykh sumishakh [Prozerina iodometric determination, choice amounts hydro iodide dimedrol fenatsetina and some medicinal mixtures]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 3, 63–64. [in Ukrainian].

Muzychkina, R. A., Korul'kin, D. Yu., & Abilov, Zh. A. (2004) Kachestvennyj i kolichestvennyj analiz osnovnykh grupp BAV v lekarstvennom rastitel'nom syr'e i fitopreparatakh [Qualitative and quantitative analysis of the main groups of biologically active substances in medicinal herbs and fitopreparatakh]. Almaty: Қazaқ universitetі. [in Kazakhstan].

Imangaliev, T. A., Akilov, T. K., Dzhalilov, K. A., Adikhodzhaeva, K. B., Toktibaeva, K. R., Atakhanova, N. A., & Alpysbaeva, E. T. (2013) E′lektrokhimicheskij sintez biologicheski aktivnogo veshhestva pakhikarnina [Electrochemical synthesis of biologically active substances pahikarpin]. Fundamental'nye issledovaniya, 10–12, 2644–2648. [in Russian].

Lizunova, G. M., & Yambulatova, E. V. (2013) Obzor metodov kolichestvennogo opredeleniya alkaloidsoderzhashhikh lekarstvennykh preparatov [Review of methods of quantifying the alkaloids contained drugs]. Molodoj uchenyj, 5, 187–192. [in Russian].

Popova, O. I., Senchenko, S. P., & Lyakhova, N. S. (2003) Issledovanie razlichnykh sortov lyupina s cel'yu dal'nejshego prakticheskogo ispol'zovaniya [Investigation of different lupine varieties for further practical use]. Novye i redkie rasteniya Severnogo Kavkaza. Proceedings of the 1st Regional Scientific and Practical Conference, 2, (S. 28–30). Vladikavkaz. [in Russian].

Gavrilin, M. V., Senchenko, S. P., & Popova, O. I. (2006) E′kstrakcionno-fotometricheskoe opredelenie alkaloidov v semenakh lyupina [Extraction-photometric determination of alkaloids in lupine seeds]. Himiko-farmacevticheskij zhurnal, 40(5), 37–40. [in Russian].

Lykova, R. V. & Gaevskij, A. B. (1980) Kolichestvennoe opredelenie pakhikarpina v trave sofory tolstoplodnoj [Quantitative determination pahikarpin in the grass Sophora tolstoplodnoy]. Himiko-farmacevticheskij zhurnal, 3, 74–76. [in Russian].

Starobinec, G. L., Egorov, V. V., Repin, V. A. (1987) Sposob opredeleniya papaverina i pakhikarpina pri sovmestnom prisutstvii [A method for determining papaverine and pilocarpine in the joint presence]. A.c. SSSR №1291862 A1. G 01 N27/30. Zajavk. №3973113/28-14 ot 29.10.85. Bjul.,7. [in Russian].

Miskidzh'yan, S. P., & Kravchenyuk, L. P. (1976) Polyarografiya lekarstvennykh preparatov [Polarography drugs]. Kyiv : Vishh. shk. [in Ukrainian].

Panteleieva, O. S., Akriditu, Kh. P., Kucher, M. M., & Tkach, V. I. (2014) Amperometrychne vyznachennia pakhikarpinu hidro yodydu v substantsii z vykorystanniam analitychnoho reahenta – 12-molibdofosfatnoi heteropolikysloty [Amperometric determination hydro iodide choice amounts in substance using Analytical Reagents - 12 molibdofosfatnoyi heteropolyacid]. Voprosy khimii i khimicheskoj tekhnologii, 5–6(198), 40–43. [in Ukrainian].

Panteleieva, O. S., & Tkach, V. I. 2015) Ionometrychne vyznachennia pakhikarpinu v substantsii ta vodnykh ekstraktakh koreniv i nasinnia liupinu [Ionometrychne determining the choice amounts in substance and water extracts of roots and seeds Lupin]. Voprosy khimii i khimicheskoj tekhnologii, 2(100), 69–73. [in Ukrainian].

Cypisheva, I. P., Galkin, E. G., Erastov, A. S., Karimova, O. A., Bajkova, I. P., Koval'skaya, A. V., et al. (2013) Rastitel'nye istochniki khinolizidinovykh alkaloidov na territorii respubliki Bashkortostan. II. Alkaloidy Termopsis Schischkini [Plant sources quinolizidine alkaloids in the territory of the Republic of Bashkortostan. II. Alkaloids Termopsis Schischkini]. Himiya rastitel'nogo syr'ya, 4, 55–60. [in Russian].

Cypisheva, I. P., Galkin, E. G., Erastov, A. S., Karimova, O. A., Bajkova, I. P., Rakhimov, R. G., et al. (2012) I. Alkaloidy Termopsis Schischkini i Termopsis Lanceolata SSP.Sibirica (Fabaceae) v uslovijah introdukcii [I. Alkaloids Thermopsis Schischkin and Thermopsis Lanceolata SSP.Sibirica (Fabaceae) in the conditions of introduction]. Himiya rastitel'nogo syr'ya, 4, 181–186. [in Russian].

Petruczynic, A. (2012) Analysis of alkaloids from different chemical groups by different liquid chromatography methods. Cent. Eur. J. Chem., 10(3), 802–835. doi: 10.2478/s11532-012-0037-y.

Artukhov, A. I., Yakovenko, T. V., Afonina, E. V., Troshina, L. V. (2012) Kolichestvennoe opredelenie alkaloidov v lyupine [Quantitative determination of alkaloids in lupine]. Bryansk. [in Russian].

How to Cite

1.
Blazheyevskyy ME, Kucher ММ, Dyadchenko VV, Yurchenko IO. Methods of quantitative determination of Sparteine hydroiodine. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice [Internet]. 2015Nov.3 [cited 2024Feb.26];(3). Available from: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/52690

Issue

Section

Review