Синтез 5-(феноксиметилен)-4-R-3-алкілтіо-1,2,4-тріазолів та їх подальше окиснення до 3-алкілсульфонілпохідних

Yu. M. Kucheryavyi, A. G. Kaplaushenko, F. Al Zedan

Анотація


Одним із негативних проявів сучасного техногенного прогресу є стрімкий розвиток нових «хвороб цивілізації». До них можна віднести ожиріння, атеросклероз, алергію, депресію тощо. Деякі з них ще й досі важко піддаються лікуванню, що суттєво впливає на рівень розвитку людства. Причиною цієї проблеми є відсутність фундаментальних досліджень і необхідних лікарських засобів для лікування. Зважаючи на ці факти, науковці медичної та фармацевтичної галузей здійснюють поглиблену роботу над відзначеними вище актуальними на сьогодні питаннями.

З метою створення оригінальних ліків синтезували ряд нових 5-(феноксиметилен)-4-R-3-алкілтіо-1,2,4-тріазолів та провели їхнє окиснення до відповідних 3-алкілсульфонілпохідних. Усього отримали 20 нових сполук, будову яких встановили використанням сучасних фізико-хімічних методів аналізу, що свідчить про можливість і надалі здійснювати  біологічні дослідження.


Ключові слова


1,2,4-тріазол, синтез; хімічні властивості; 3-алкіл; хромато-мас-спектрометрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolesnik, Yu. M., Kaplaushenko, A. H., Knysh, E. G., Panasenko, O. І., Shcherbak, M. O., & Sameliuk, Yu. H. (2014) Pokhіdnі 4-amіno ta 3-tіo-1,2,4-trіazolu yak potentsіinі lіkars'kі zasoby [Derivatives of 4-amino-3 and 1,2,4-triazoles as potential drugs]. – Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Shcherbak, M. O., & Kaplaushenko, A. H. (2013) Metody syntezu, fizyko-khimichni vlastyvosti ta podalshi peretvorennia v riadu 4-amino-1,2,4-triazol-3-tioniv [Synthesis, physico and chemical properties, next transformation of 4-amino-1,2,4-triazole-3-thiones]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 2, 10–19. [in Ukrainian].

Kucheriavyi, Yu. M., & Kaplaushenko, A. H. (2014) Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti 5-R-4-R1-1H-1,2,4-triazol-3-tioniv [Synthesis, physical and chemical properties of 5-R4-R1-1H-1,2,4-triazoles-3-thiones]. Farmakom, 1, 82–86. [in Ukrainian].

Kaplaushenko, A. H. (2006) Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti S-pokhidnykh 5-(2-, 3-, 4-nitrofenil)-1,2,4-tryazol-3-tioniv (Dis… kand. farm. nauk). [Synthesis, physical, chemical and biological properties of S-derivatives of 5-(2-, 3-, 4-nitrophenyl)-1,2,4-triazole-3-thiones Dr. farm. sci. diss.]. Кyiv. [in Ukrainian].

Samelyuk, Y. G., & Kaplaushenko, A. G. (2014) Synthesis of 3-alkylthio(sulfo)-1,2,4-triazoles, containing methoxyphenyl substituents at C5 atoms, their antipyretic activity, propensity to adsorption and acute toxicity. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research., 6, 1117–1121.

Anisimov, A. V., Pham, V. T., Tarakanova, A. V., Seleznev, A. A., Chertkov, V., Rakhmanov, E. V., et al. (2008) Oxidation of organic sulfur compounds with hydrogen peroxide in the presence of crown ethers. Moscow University Chemistry Bulletin, 63(1), 48–54. doi:10.1007/s11967-008-1010-4.

Venkateshwar, R. T., Sapna, B., Priyanka, B., et al. (2012) Oxidation of sulfides to sulfones with hydrogen peroxide in the presence of acetic acid and Amberlyst 1.5. Reac Kinet Mech Cat., 107, 449–466.

Kucheryavyi, Y. M., Kaplaushenko, A. G., & Korzhova, A. S. (2014) Synthesis of 5-R-4-R1-3-alkylthio-1,2,4-triazoles and study influence of their adsorption ability on the results of toxicity and anti-hypoxic activity. The Pharma Innovation – Journal, 69–73.

Tarasevich, B. N. (2012) IK spektry osnovnykh klassov organicheskikh soedinenij. Spravochnye materialy [IR spectra of the main classes organic compounds’. Reference materials]. Moscow: MGU. [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52682

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет