Експресія маркерів прогресування пухлини в гепато- і холангіоцелюлярному раку печінки різної величини

V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko

Анотація


З метою імуногістохімічного оцінювання експресії  маркерів прогресування в гепатоцелюлярному та  холангіоцелюлярному раку печінки різної величини з урахуванням площі імунопозитивних клітин виконали патогістологічне й імуногістохімічне дослідження трепанобіоптатів печінки 94 хворих, серед них 55 пацієнтів страждали на гепатоцелюлярну карциному (ГЦК) і 39 – на холангіоцелюлярну карциному  різної величини, що визначена при ультразвуковому дослідженні печінки. Фотоцифровою морфометрією встановлена площа імунопозитивних клітин з експресією Ki-67, р53, каспази-3, Е-кадгерину,  β-катеніну, MMP-9 і ТІМР-1, у  21-й ГЦК і в 17-ти ХЦК діаметром до 5 см, а також в 34-х ГЦК і у 22-х ХЦК діаметром більше ніж 5 см. Встановили, що  у ГЦК діаметром більше ніж 5 см площа клітин з експресією р53, Ki-67, β-катеніну та ММР-9 статистично вірогідно вища (у 2, 1,4, 1,8 і  1,6 раза відповідно), ніж у ГЦК діаметром менше ніж 5 см, а площа Е-кадгерин-позитивних клітин у великій пухлині в 1,8 раза менша, ніж у малій. У ХЦК діаметром більше ніж 5 см площа клітин з експресією р53, Ki-67, β-катеніну і ММР-9, статистично достовірно вище (в 1,8 раза, 1,4 раза, 1,7 раза та 1,3 раза відповідно), ніж в ХЦК діаметром менше ніж 5 см, а площа Е-кадгерин-позитивних клітин у великій пухлині вдвічі менша, ніж у малій пухлині.   За даними  порівняльного  аналізу, у ГЦК і ХЦК різного діаметра площі  каспаза-3-позитивных і ТІМР-1-позитивних клітин статистично вірогідно не відрізняються. Отже, збільшення розмірів ГЦК і ХЦК супроводжується гіперекспресією ядерного онкопротеїну р53, підвищенням  рівня проліферації пухлинних клітин, втратою пухлинними клітинами міжклітинних адгезивних зв'язків і зростанням експресії металопротеїнази-9, що в сукупності сприяє швидкому агресивному й інвазивному росту цих пухлин у печінці. 


Ключові слова


пухлини печінки; гепатоцелюлярний рак; холангіоцелюлярний рак; маркери пухлин

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kolosov A.E. Rak pecheni i prognoz dlya bol'nyh / Kolosov A.E.,ZHuravlev V.A.- Sankt-Peterburg. – 2002. - 144 s.

Hirurgicheskoe lechenie pervichnogo raka pecheni/ [Patyutko YU.I., Sagajdak I.V., CHuchuev E.S. i dr. ]- Prakticheskaya onkologiya. - 2008. - №9(4). – S.197-201.

Maluccio M. Recent progress in understanding, diagnosing, and treating hepatocellular carcinoma/Maluccio M., Covey A. CA Cancer J Clin.- 2012.- V.62(6)-р. 394-399

Ioannou G.N. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: impact of the MELD allocation system and predictors of survival/ Ioannou G.N., Perkins J. D., Carithers R. L.- Gastroenterology.- 2008.- V.134(5)-р.1342-1351

Results of resection for hilar cholangiocarcinoma with analysis of prognostic factors/ Havlik R., Sbisa E., Tullo A. [et al.] // Hepatogastroenterology. - 2000. – V. 47(34). – р.927– 931.;

Prognostic Significance of E-Cadherin Expression in Hepatocellular Carcinoma/ [Jiang Chen , Jie Zhao, Rui Ma [et al.] // A Meta-Analysis /PLoS One. 2014.- V.9(8).-р.1-8.;

Association of E-cadherin, matrix metalloproteinases, and tissue inhibitors of metalloproteinases with the progression and metastasis of hepatocellular carcinoma / [Gao Z.H., Tretiakova M.S., Liu W.H [et al ] // Mod Pathol. – 2006. – V.19(4). – P.533-540.;

Increased extracellular matrix remodeling is associated with tumor progression in human hepatocellular carcinomas / [Theret N., Musso O., Turlin B [et al. ] // Hepatology. – 2001. – V.34(1). – P.82-88.

Pat 99314 Ukraїna, MPK 2015.01 G01N 21/00 G06K 9/00 Sposіb fotocifrovoї morfometrії іmunogіstohіmіchnih preparatіv / Tumans'kij V.O., Єvsєєv A.V., Kovalenko І.S., Zubko M.D. – zayavnik і patentovlasnik Zaporіz'kij derzh. med. un-t.; zayavl. 29.12.14.; opubl. 25.05.15, Byul. №10.

Rasband W.S. ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA – http://imagej.nih.gov/ij/, 1997–2012.

Tumanskij V. A. Harakteristika urovnya ehkspressii MMR-9 i TIMP-1 v gepatocellyulyarnom i holangiocellyulyarnom rake pecheni/ Tumanskij V. A., Zubko M. D. - Patologіya.- 2015. - №1 (33). – S.20-25

Zubko M.D. Harakteristika urovnya ehkspressii E-kadgerina i β-katenina v gepatocellyulyarnom i holangiocellyulyarnom rake pecheni// Patologіya, 2015.- №2 (34), str.64-70

Lazarevich N.L. Molekulyarnye mekhanizmy progressii opuholej pecheni // Uspekhi biol. himii.- 2004. –T. 44. – str.365-418.;

Koskinas J., Petraki K., Kavantzas N. et al. Hepatic expression of the proliferative marker Ki-67 and p53 protein in HBV or HCV cirrhosis in relation to dysplastic liver cell changes and hepatocellular carcinoma [Koskinas J., Petraki K., Kavantzas N. [et al.] // Viral Hepatitis. - 2005. - №12(6). - р. 635-641.;

Mutations of p53 tumor suppressor gene, apoptosis, and proliferation in intrahepatic cholangiocellular carcinoma of the liver [Tannapfel A., Weinans L., Geissler F[et al.].- Digestive Diseases and Sciences. – 2002. – V.45(2). – р.317–324.
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.46615

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет