Кількісне визначення піперидиній {[5- (2-фурил) -4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3-іл] тіо} ацетату, речовини ветеринарного препарату «Трифузол», в м'ясі птиці за допомогою ВЕРХ-ДМД-МС

B. O. Varynskyi, Ye. G. Knysh, V. V. Parchenko, O. I. Panasenko, A. G. Kaplaushenko

Анотація


Розробка чутливої, правильної, відтворюваної ВЕРХ-ДМД-MС  методики визначення залишкових кількостей активної субстанції препарату "Tryfuzol" в зразках гомогенатов м'яса птиці і застосовуванняцьго методу для випробувальних груп курок є важливим завданням для підтвердження безпеки використання вказаного препарата.  З метою розробки методики було оптимізовано умови екстракції речовини. Встановленооптимальні умови екстракції. Було оптимізовано умови хроматографічних та мас-спектрометричних досліджень.В якості рухомої фази, зі швидкістю потоку 0,4 мл хв-1 з ізократним елюювання використовано0,1% (об/об) форміатної кислоти у воді (А), ацетонітрил, що містить 0,1% (об /об) в форміатноїкислоти (B). Склад рухомий фази 70% / 30% В (об / об). Загальний час роботи становить 5 хв. Довжина хвилі детектора 276 нм. Контроль наявності субстанції проводили за часом утримування, а також на підставі УФ та мас-спектрів. Розроблена методика відповідає вимогам відповідних нормативних документів. Також за допомогою розробленої методикидоведено відсутність вказаної субстанції в досліджуваної групи курок. 


Ключові слова


піперидиній 2-{[5- (2-фурил) -4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3-іл] тіо} ацетат; гомогенат м'яса птиці; рідинна колоночна хроматографія; одноквадрупольний мас-спектрометр

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Han-Wen S., Feng-Chi W., Lian-Feng Ai.Simultaneous determination of sevennitroimidazoleresid use in meat by using HPLC-UV detection with solid-phase extraction/ S. Han-Wen, W. Feng-Chi, Ai. Lian-Feng // Journal of Chromatography B. – 2007. –V. 857. - №2. – P. 296–300.

Masakazu H., Koichi S., RieIsh.et al.Simultaneous determination of five macrolide antibiotics in meat by high-performance liquid chromatography / H.Masakazu, S.Koichi, Ish.Rie, Y.Terumitu, H.Yukari, N. Hiroyuki // Journal of Chromatography A. - 1998. – V. 812. - № 1–2. – P. 295–302.

ShalabyaA.R., Salamab N. A., Abou-Rayab S.H et al.Validation of HPLC method for determination of tetracycline residues in chicken meat and liver /A.R. Shalabya, Nadia A. Salamab, S.H. Abou-Rayab, Wafaa H. Emama, F.M. Mehayaa //FoodChemistry. – 2011. -V. 124. - № 4. - P. 1660–1666.

Degroodta J. M., B. De BukanskiaW., SrebrnikaS. Determination of Ivermectin Residues in Meat and Liver by HPLC and Fluorometric Detection / J. M. Degroodta, B. Wyhowski De Bukanskia, S. Srebrnika// Journal of Liquid Chromatography. -1994. - V. 17. - №6. – P. 1419-1426.

European Medicines Agency. 2011. Guideline on bioanalytical method validation. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500109686&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid =WC0b01ac058009a3dc.
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45242

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет