Порівняльний аналіз систем фармацевтичної освіти в Україні та деяких країнах світу

T. P. Zarichnaya

Анотація


Входження України у світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, в тому числі фармацевтичної.

З метою удосконалення національної системи підготовки фармацевтичних кадрів було  вивчено методом порівняльного аналізу системи фармацевтичної освіти України та деяких країн Європи, окремих країн пострадянського простору та США.

Встановлено, щов досліджуваних країнах Європи, де вищу освіту отримують згідно основних положень Болонського процесу, є і недоліки, і переваги. Останні можна застосувати в національній системі фармацевтичної освіти.

Системи фармацевтичної освіти країн пострадянського простору (Росія, Казахстан) не має суттєвих відмінностей від аналогічної системи в Україні.

Фармацевтична освіта США суттєво відрізняється від Болонського процесу, при цьому має свої переваги, які вітчизняна система освіти може перейняти у власний досвід.

 


Ключові слова


фармацевтична освіта; працівники сфери охорони здоров’я; порівняльне дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Baieva, O. Tendentsii farmatsevticheskogo obrazovania v raznykh stranakh mira [Trends in pharmaceutical education in different countries of the world]. Retrieved from http://uchebnikionline.com/medecina/menedzhment_u_galuzi_ ohoroni_zdorovya_-_bayeva_ov/pidgotovka_provizoriv_farmatsevtiv.htm.[in Russian].

Bolshakov, V..Neikovskii S. (2007). Bolonskii protses :pliusy i minusy [Bologna Process : pluses i minuses] Inform.visn.AN vyshchoi osvity Ukrainy, 2(53).11-13. [in Ukrainain].

Havrylova, N., Huzieva, V. (2010). Osoblyvosti orhanizatsii ta vdoskonalennia systemy navchannia v umovakh Bolonskoho protsesu [Features of organization and perfection of the departmental teaching are in the conditions of Bologna process] Farmatsia Ukrainy. Pohliad u maibutnie :zb. nauk.pr, 2.198-200.[in Ukrainain].

Mnushko, Z., Dikhtiarova, N. (2009). Menedzhment i marketynh u farmatsii [Management and marketing in pharmacy]. Kharkiv: Vyd-voNfaU: Zoloti storinky, 328-336. [in Ukrainain].

Osvitnii portal. Retrieved from http://www.osvita.org.ua/ . [in Ukrainain].

Pro vyshchu osvitu :Zakon Ukrainy vid 01.07.2014. 1556-VII.[in Ukrainain].

Razvitie i stanovlenie farmatsevticheskoho obrazovania. Retrieved from http://clinical-pharmacy.ru/article/504-razvitie-i-stanovlenie-farmacevticheskogo-obrazovaniya.html.[in Russian].
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45203

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет