Визначення гармонійності розвитку плоду за допомогою ультразвукового методу дослідження

I. S. Sokolovska, N. S. Lutsenko

Анотація


При визначенні тактики пологорозродження плодів в сідничному передлежанні дуже важливим питанням залишається визначення гармонійності розвитку плоду. Метою дослідження є визначення співвідношення гармонійності розвитку плода при різних гестаційних періодах. Для всіх досліджуваних груп визначався біпарієтальний розмір, лобно-потиличний розмір, окружність голівки, коло живота, довжина плеча, довжина стегна. Для всіх вивчених значень співвідношення виявилося нерівномірним та відхиляється від нормативного розподілу. Частка вагітних, які не мають відхилення від стандарту, або мають відхилення лише за одним показником істотно збільшується із зростанням терміну вагітності.


Ключові слова


плід; тазове передлежання; ультразвукове обстеження

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Fawole AO, Sotiloye OS, Oladimeji AO, Alao MO, Hunyinbo KI, Sadoh EA, Otolorin EO. Antenatal cardiotocography: experience in a Nigerian tertiary hospital. Nigerian Postgraduate Medical Journal 2008;15:19-23.

Grivell RM, Alfirevic Z, Gyte GML, Devane D. Antenatal cardiotocography for fetal assessment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010;Issue 1. Art. No.: CD007863; DOI: 10.1002/14651858.CD007863.pub2.

Cohen, W. R. and Friedman, E. A. (2011) Managing Breech Presentation and Transverse Lie, in Labor and Delivery Care: A Practical Guide, Wiley-Blackwell, Oxford, UK. doi: 10.1002/9781119971566.ch8

World Health Organization. Evaluating the quality of care for severe pregnancy complications: The WHO near-miss approach for maternal health. Geneva: World Health Organization; 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502221_eng.pdf

Giusti M., Bertolotti G.C., Nappi R.E., Fignon A., Zara С External cephalic version as apossible treatmentof breech presentation.//Minerva Ginecol.- 2000. v. 52.- n.6.- p.221-227.
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45202

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет