Фармакоекономічний аналіз застосування препаратів мікофенолової кислоти у пацієнтів із трансплантацією нирки в умовах вітчизняного фармацевтичного ринку

V. N. Lesovoy, N. V. Bezdetko, T. I. Yermolenko

Анотація


Застосування мікофенолової кислоти (МФК) у пацієнтів після трансплантації нирки дало змогу досягти значних результатів у зниженні рівня гострих відторгнень нирки в реципієнтів і в збільшенні довгострокової виживаності трансплантату. З метою оцінювання клініко-економічної доцільністі переведення пацієнтів із трансплантацією нирки з препарату МН-ПО на препарат ММФ в умовах фармацевтичного ринку України вивчили фармакоекономічний метод мінімізації витрат, розрахували показник «втрачених можливостей» при переході на менш витратний лікарський засіб і проаналізували вплив на бюджет. Встановили, що фармакоекономічні розрахунки переконливо засвідчують економічні переваги ММФ над МН-ПО. Отже, доцільне використання ММФ у пацієнтів, яким призначена імуносупресивна терапія препаратами мікофенолової кислоти.


Ключові слова


препарати мікофенолової кислоти; трансплантація нирки; клініко-економічна доцільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Domhan S., Muschal S., Schwager C. et al. (2008) Molecular mechanisms of the antiangiogenic and antitumor effects of mycophenolic acid. Mol. Cancer Ther, 7, 1656-1668

Chen H, Chen B. (2014) Clinical mycophenolic acid monitoring in liver transplant recipients. World J Gastroenterol, 20(31), 10715-10728.

Sollinger H.W., Sundberg A.K., Leverson G. et al. (2010) Mycophenolate mofetil versus enteric-coated mycophenolate sodium: a large, single-center comparison of dose adjustments and outcomes in kidney transplant recipients. Transplantation, 89 (4), 446-451.

Sollinger H. (2004) Enteric-coated mycophenolate sodium: therapeutic equivalence to mycophenolate mofetil in de novo renal transplant patients. Transplant Proc., 36, 517S-520S.

Ciancio G., Burke G.W., Gaynor J.J. [et al. (2011) Randomized Trial of Mycophenolate Mofetil Versus Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Primary Renal Transplantation With Tacrolimus and Steroid Avoidance: Four-Year Analysis. Transplantation, 91 (11), 214-218

Langone J., Chan L., Bolin P. et al. (2011) Enteric-coated mycophenolate sodium versus mycophenolate mofetil in renal transplant recipients experiencing gastrointestinal intolerance: a multicenter, doubleblind, randomized study. Transplantation, 91, 470-478.

Ciancio G., Burke G.W., Gaynor J.J. et al. (2008) Randomized Trial of Mycophenolate Mofetil Versus Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Primary Renal Transplant Recipients Given Tacrolimus and Daclizumab/Thymoglobulin: One Year Follow-Up. Transplantation, 86, 67–74.

Rascati K.L. (2008) Essentials of pharmacoeconomics – Lippincott Williams & Wilkins, 20. – 310 р.

Heemann U. et all. (2011) Endorsement of the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) guidelines on kidney transplantation: a European Renal Best Practice (ERBP) position statement. Nephrol Dial Transplant., 26, 2099–2106.

Morris P., Knechtle S.J. (2014) Kidney Transplantation - Principles and Practice.  Elsevier Health Sciences  880 p.
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45152

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет