Синтез та фізико-хімічні властивості 3-(алкілтіо)-4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазолів

O. A. Suhak, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh

Анотація


У створенні оригінального препарату основну роль відіграє підбір, синтез і встановлення біологічних властивостей нової сполуки. З метою пошуку нових біологічно активних сполук було синтезовано 3-(алкілтіо)-4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазоли, де R – метил, етил, феніл, реакцією алкілування 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів галогеналканами (1-бромбутаном, 1-бромпентаном, 1-бромгексаном, 1-бромгептаном, 1-бромоктаном, 1-бромнонаном, 1-бромдеканом) у середовищі н-бутанолу та вивчено їхні фізико-хімічні властивості сучасними фізико-хімічними методами аналізу: елементного аналізу, ІЧ-спектроскопії, а їх індивідуальність – методом ВЕРХ-МС. Це свідчить про можливість надалі вивчати біологічну дію синтезованих сполук.

 


Ключові слова


1,2,4-тріазол; ІЧ-спектроскопія; ВЕРХ-МС-спектрометрія; синтез

Повний текст:

PDF

Посилання


Ilʹina O. V., Parxomenko L. I., Izdepsʹkyj V. J. (2008) Vyznačennja protyvirusnoji aktyvnosti dejakyx poxidnyx 1,2,4-tryazolu vidnosno virusu čumy ta parvovirusu sobak [Vyznachennia protyvirusnoi aktyvnosti deiakykh pokhidnykh 1,2,4-tryazolu vidnosno virusu chumy ta parvovirusu sobak ]. Veterynarni nauky : zb. nauk. pracʹ Luhansʹkoho Nac. ahrarnoho un-tu. – Luhansʹk, no. 84.,pp. 64–67.

Pruhlo Je. S., Bilaj I. M., Ščerbyna R. O. [ta in.]( 2010) Vplyv S-poxidnyx 4-R-5-R1-1,2,4-triazol-3-tionu na vydilʹnu funkciju nyrok pry eksperymentalʹnij hiperlipidemiji [Impact of S- derivative 4 -R- 5 -R1-1,2,4- triazoles -3- thione on the excretory renal function in experimental hyperlipidemia].Farmac. žurn.,no. 6, pp. 62–67.

I. M. Bilaj, Je. S. Pruhlo, Je. O. Myxajljuk (2011)Vplyv poxidnyx 4-R-5-R1-1,2,4-triazol-3-tionu na vydilʹnu funkciju nyrok [Effect of 4 -R- 5 -R1-1,2,4- triazoles -3- thione in renal excretory function Vplyv poxidnyx 4-R-5-R1-1,2,4-triazol-3-tionu na vydilʹnu funkciju nyrok] Proceedings of the Liky-ljudyni : materialy XXVIII vseukr. nauk.-prakt. konf. z mižnar. učastju. – X., рр. 15–16.

Kazitsyna L.A., Kupletskaya N.B. (1971) Primenenie UF-, IK-, iYaMR-spektroskopii v organicheskoykhimii.[ Application of UV, IR, and NMR spectroscopy in organic chemistry] - Moscow.: Vyssh. shk., 264 p. (in Russian)

Je. H. Knyš, O. I. Panasenko, A. A. Safonov(2012) Pat. 74648 Ukrajina, MPK 2012.01 C07D 249/00, A61K31/00. Poxidni 1,2,4-triazolu, ščo projavljajutʹ protymikrobnu aktyvnistʹ[ Derivatives of 1,2,4- triazol, that show antimicrobial activity] ; patentovlasnyk Zaporizʹkyj derž. med. un-t. – no. u 2012 03353 ; opubl. 12.11.12, Bjul. no. 21.

A. A. Safonov, Je. H. Knyš (2012) Protymikrobna ta protyhrybkova dija S-poxidnyx 5-heteryl-4-(R-amino)-1,2,4-triazol-3-tioliv [Antimicrobial and antifungal effect of derivative S-5 heteryl-4- (R-amino) -1,2,4-triazoles-3-thiols]. Aktualʹni pytannja farmac. ta med. nauky ta praktyky. no. 2, dodatok : tezy dop. Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mižnar. učastju, prysvjač. Dnju nauky «Medycyna ta farmacija XXI stolittja-krok u majbutnje»,( 19-20 kvit. 2012., m. Zaporižžja). – p. 221.

Brytanova T. S., Pruhlo Je. S., Bilaj I. M., Knyš Je. H.(2012) Syntez ta hepatoprotektorna aktyvnistʹ poxidnyx 3,5-R-4-((5-nitrofuran-2-il)metylenamino- ta 3,5-R-4-(3-(5-nitrofuran-2-il)alilidenamino)-1-R1-4N-1,2,4-triazolij halohenidiv [Synthesis and hepatoprotective activity of derivatives of 3,5-R-4-((5-nitrofurans-2-yl) and metylenamino-3,5-R-4-(3-(5- nitrofuran -2- yl) alilidenamino)-1-R1-4Н-1,2,4- triazoles halides] Aktualʹni pytannja farmac. ta med. nauky ta praktyky. – no. 2, dodatok : tezy dop. Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mižnar. učastju, prysvjač. Dnju nauky «Medycyna ta farmacija XXI stolittja - krok u majbutnje»,( 19-20 kvit. 2012 r., m. Zaporižžja.) – p. 176.

Ščerbyna R. O., Panasenko O. I., Knyš E. H.(2011) Doslidžennja hipohlikemičnoji aktyvnosti poxidnyx 2-(4-R-5-R1-1H-1,2,4-triazol-3-iltio)acetalʹdehidu pry eksperymentalʹnij hiperlipidemiji [Research hypoglycemic activity of derivatives of 2- (4-R-5-R1-1H-1,2,4-triazoles 3-iltio) acetaldehyde in experimental hyperlipidemia] Materialy XXVIII vseukr. nauk.-prakt. konf. z mižnar. učastju «Liky-ljudyni». – X., p. 152
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45130

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет