Modern principles of public administration of pharmaceutical supply for the population in emergency situations

Authors

  • P. V. Olіynуk
  • B. P. Hromovyk

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45128

Keywords:

Disasters, Medication Systems, Organization And Administration

Abstract

In conditions of the emergency situations’ amount increasing the readiness of the state to provide affected people and all other segments of the population with full pharmaceutical provision is important.

The aim of research is an analysis of the state of the legislative and regulatory framework of governmental administration by pharmaceutical provision of the population in the conditions of emergency situations.

Materials and methods. We used methods of observation and synthesis, generalization and formalization, analysis of content. The object of the study were regulations, government pharmaceutical providing of population in emergency situations.

Results. Studies show the need to develop methods and principles of public administration process to ensure people with pharmaceutical and specific methodological approaches in emergency situations.

Conclusions. It has been established, that it is necessary to develop scientifically based methods of governance by the process of pharmaceutical providing the affected population. 

References

The Constitution of Ukraine. Law of 28.06.1996 № 254k / 96-BP Konstytutsiia Ukrayiny. Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR (tlumachennya vid 15.05.2014)

Avaible at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr. (accessed 5 February 2015).

Code of Civil Defense of Ukraine of 02.10.2012 № 5403-VI (version 11.02. 2015). Kodeks tsyvil'noho zakhystu Ukrayiny vid 02.10.2012 # 5403-VI (redaktsiya vid11.02.2015) Avaible at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/.(accessed 5 February 2015).

On the legal state of emergency. Law of Ukraine of 16.03.2000 № 1550-III (amended on 05.03.2015). Zakon Ukrayiny vid 16.03.2000 № 1550-III «Pro pravovyy rezhym nadzvychaynoho stanu» (redaktsiya vid 05.03.2015) Avaible at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1550-14. (accessed 5 February 2015).

On State Material Reserve. Law of Ukraine of 24.01.1997 № 51/97-VR (amended on 02.12.2012). Zakon Ukrayiny vid 24.01.1997 № 51/97-VR «Pro derzhavnyy material'nyy rezerv» (redaktsiya vid 02.12.2012) Avaible at: http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/51/97-vr. (accessed 5 February 2015).

On emergency medical care. Law of Ukraine of 05.07.2012 № 5081-VI (amended on 04.20.2014). Zakon Ukrayiny vid 05.07.2012 № 5081-VI «Pro ekstrenu medychnu dopomohu» (redaktsiya vid 20.04.2014). Avaible at: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/5081-17 (accessed 5 February 2015).

On Medicines. Law of Ukraine of 04.04.1996 № 123/96-VR (amended on 01.06.2012). Zakon Ukrayiny vid 04.04.1996 № 123/96-VR «Pro likars'ki zasoby» (redaktsiya vid 01.06.2012). Avaible at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/ 96-vr/ed20120601. (accessed 5 February 2015).

Fundamentals of Ukraine on Health Care. Law of Ukraine of 19.11.1992 № 2801-XII (amended on 01.01.2015). Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 № 2801-XII «Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov"ya» (redaktsiya vid 01.01.2015). Avaible at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. (accessed 5 February 2015).

On the order of creation and use of material reserves to prevent, eliminate man-made emergencies and natural disasters and their consequences (amended on 06.09.2013). Resolution Cabinet of Ministers of Ukraine of 29.03.2001 № 308 Postanova KM Ukrayiny № 308 vid 29.03.2001 «Pro Poryadok stvorennya i vykorystannya material'nykh rezerviv dlya zapobihannya, likvidatsiyi nadzvychaynykh sytuatsiy tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru ta yikh naslidkiv» (redaktsiya vid 06.09.2013) Avaible at: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/308-2001-p. (accessed 5 February 2015).

Volyanskyy P.B. Defining resource needs in dealing with the health consequences of natural and technogenic origin. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya: Zbirnyk naukovykh prats. - 2012 - Vol. 30 - S. 177 - 183. (in Ukrainian).

On the provisioning of drugs and medical devices for the prevention, emergency response technogenic and natural character and their consequences. Order of the Ministry of Health of Ukraine of 03.05.2001 № 165. Nakaz MOZ Ukrayiny № 165 vid 03.05.2001 «Pro stvorennya rezerviv likars'kykh zasobiv ta vyrobiv medychnoho pryznachennya dlya zapobihannya, likvidatsiyi nadzvychaynykh sytuatsiy tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru ta yikh naslidkiv» Avaible at: http://www.apteka.ua/article/32969. (accessed 5 February 2015).

On approval nomenclature stocks of medicines, medical devices and medical equipment for the prevention and elimination of health - health effects of man-made emergencies and natural disasters. Order of the Ministry of Health of Ukraine of 08.10.2001 № 331. Nakaz MOZ Ukrayiny № 331 vid 10.08.2001 «Pro zatverdzhennya nomenklatury rezerviv likars'kykh zasobiv, vyrobiv medychnoho pryznachennya ta medychnoho obladnannya dlya zapobihannya ta likvidatsiyi medyko – sanitarnykh naslidkiv nadzvychaynykh sytuatsiy tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru». Provyzor. – 2001:Vol. 24: S. 8 – 12. (in Ukrainian).

On Amendments to the Order of Ministry of Health of Ukraine of 08.10.2001 p. № 331. Order of Ministry of Health of Ukraine of 09.09.2006 № 613. Nakaz MOZ Ukrayiny № 613 vid 09.09.2006 Pro vnesennya zmin do nakazu MOZ Ukrayiny vid 10.08.2001 r. № 331. Avaible at: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060909 _613.html. (accessed 5 February 2015).

Guidelines for the planning of measures to prevent entry and spread in Ukraine infectious diseases: Order of the Ministry of Health of Ukraine № 113 from 12.03.2007 year. Metodychni vkazivky z planuvannya zakhodiv shchodo poperedzhennya zanesennya i poshyrennya v Ukrayini nebezpechnykh infektsiynykh khvorob: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov"ya Ukrayiny № 113 vid 12.03.2007 roku. Kyyiv: 2007: 48 s. (in Ukrainian).

On approval of the State Service for Disaster Medicine. Resolution of the Cabinet of Ukraine of 11.07.2001 № 827. Postanova KM Ukrayiny № 827 vid 11.07.2001 «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu medytsyny katastrof». Avaible at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/827-2001-p. (accessed 5 February 2015).

On approval of the interaction of health care within the system of emergency medical care in emergency departments and rescue services and other central bodies of executive power bodies of the Autonomous Republic of Crimea, local authorities during emergencies and emergency consequences. Resolution of the Cabinet of Ukraine № 1121 of 21.11.2012 . Postanova KM Ukrayiny № 1121 vid 21.11. 2012 «Pro zatverdzhennya Poryadku vzayemodiyi zakladiv okhorony zdorov"ya, shcho vkhodyat' do systemy ekstrenoyi medychnoyi dopomohy, z avariyno ryatuval'nymy sluzhbamy ta pidrozdilamy tsentral'nykh ta inshykh orhaniv vykonavchoyi vlady, orhaniv vlady Avtonomnoyi Respubliky Krym, orhaniv mistsevoho samovryaduvannya pid chas vynyknennya nadzvychaynykh sytuatsiy ta likvidatsiyi yikh naslidkiv» Avaible at: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/1121-2012-p. (accessed 5 February 2015).

On approval of the list of health care jurisdiction of the State Emergency Service of Ukraine.Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine of 08.06.2014 № 780. Nakaz MVS Ukrayiny № 780 vid 06.08.2014 «Pro zatverdzhennya Pereliku zakladiv okhorony zdorov"ya sfery upravlinnya Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy» Avaible at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0996-14. (accessed 5 February 2015).

On approval of the license conditions of the business of drug manufacturing, wholesale and retail sale of medicines. Order of the Ministry of Health of Ukraine of 31.10.2011 № 723 (amended on 02.20.2015). Nakaz MOZ Ukrayiny № 723 vid 31.10.2011 «Pro zatverdzhennya Litsenziynykh umov provadzhennya hospodars'koyi diyal'nosti z vyrobnytstva likars'kykh zasobiv, optovoyi, rozdribnoyi torhivli likars'kymy zasobamy» (redaktsiya vid 20.02.2015). Avaible at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1420-11. (accessed 5 February 2015).

How to Cite

1.
Olіynуk PV, Hromovyk BP. Modern principles of public administration of pharmaceutical supply for the population in emergency situations. CIPM [Internet]. 2015Jul.14 [cited 2023Dec.9];(2). Available from: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/45128

Issue

Section

Review