Дослідження протимікробної та протигрибкової активності Nʹ-іліден-2(3-(адамантан-1-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіоацетогідразидів

V. M. Odyntsova

Анотація


Сучасний арсенал протимікробних лікарських засобів характеризується значною токсичністю, а їхнє масове та безконтрольне застосування призводить до селекції резистентних штамів. Це створює сприятливе підґрунтя для синтезу нових сполук із вираженою фармакологічною активністю. З метою виявлення серед синтезованих сполук таких, що володіють високою протимікробною та протигрибковою активністю, виконали первинні скринінгові дослідження бактеріостатичної та бактерицидної / фунгіцидної дії Nʹ-іліден-2(3-(адамантан-1-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіоацетогідразидів методом 2-разових серійних розведень у рідких поживних середовищах. Виявили сполуки, які за активністю перевищують еталон порівняння. Встановили деякі закономірності взаємозв’язку «будова – дія». Це свідчить про необхідність розширення пошуку спектра дії перспективних сполук щодо музейних і клінічних штамів збудників інфекційних захворювань.


Ключові слова


антимікробна та протигрибкова активність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Viktorov, O. P. (2008) Antybiotyky: problemy bezpeky pid chas medychnoho zastosuvannia [Antibiotics: security issues during medical applications]. Zdorovia Ukrainy, 21, 42. [in Ukrainian].

World health statistics 2012 [Electronic resource]. Retrieved from: http: // http: // www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2012/en/index.html.

Jacob, J. H., Irshaid, F. I., & Al-Soud, Y. A. (2013). Antibacterial activity of some selected 1,2,4-triazole derivatives against standard, environmental, and medical bacterials trains. Advanced Studies in Biology, 5(6), 291–301. http://dx.doi.org/10.12988/asb.2013.3418.

Kyrychko, B. P., Zvenihorodska, T. V., & Parchenko, V. V. (2012). Vyvchennia protymikrobnoi dii novykh pokhidnykh 1,2,4-truazolu [Study of antimicrobial activity of new derivatives of 1,2,4-triazole]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 1, 125–126. [in Ukrainian].

Yurchenko, D. М., Aleksandrova, К. V., Кamyshnui, О. М., Polishchuk, N. М., & Romanenko, М. І. (2013). Vyvchennia protymikrobnoi ta protyhrybkovoi aktyvnosti novykh pokhidnykh ksantynil-7-atsetatnykh i ksantynil-8-tioatsetatnykh kyslot [Studing of antimicrobial and antifungal activity of new derivatives of xanthinyl-7-acetic and xanthinyl-8-thioacetic acids]. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 2(77), 109–112.[in Ukrainian].

Bilyi, A. K., Kovalenko, S. I., Antypenko, L. M., Kamyshnyi, O. M., & Polishchuk, N. M. (2013). Protyhrybkova ta protymikrobna aktyvnist {2-[3-heteryl-1Н-1,2,4-triazol-5-іl]fenil}aminiv і produktiv yikh heterotsuklizatsii [Antifungal and antimicrobial activity of {2-[3-heteryl-1H-1,2,4-triazoles-5-yl]phenyl}amine and products of their heterocyclization]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi і medychnoi nauky ta praktyky, 2(12), 80–82.[in Ukrainian].

Kumari, Shalini, Nitin, Kumar, Sushma, Drabu, & Pramod, Kumar Sharma. (2011). Advances in synthetic approach to and antifungal activity of triazoles. J.Org. Chem, 7, 668–677. doi: 10.3762/bjoc.7.79.

Hussein, M. A., Shaker, R. M., Ameen, M. A., & Mohammed, M. F. (2011). Synthesis, anti-inflammatory, analgesic, and antibacteria activities of some triazole, triazolothiadiazole, and triazolothiadiazine derivatives. Arch. Pharm. Res., 34(8), 1239–1250. doi: 10.1007/s12272-011-0802-z.

Desai, Sh., Laddi, U., Bennur, R., & Bennur, Sh. (2013). Synthesis and antimicrobial activities of some new 1,2,4-triazole derivatives. Indian Journal of Chemistry, 52(08), 1176–1181.

Chanda, S., Baravalia, Y. & Baluja, Sh. (2010). Synthesis and antibacterial activity of some new triazole derivatives. Archives of Applied Science Research, 2(3), 117–126.

Tang, R., Jin, L., Mou, C., Yin, J., Bai, S., Hu, D. et al. (2013). Synthesis, antifungal and antibacterial activity for novel amide derivatives containing a triazole moiety. Chemistry Central Journal, 7(30), 1–7. doi: 10.1186/1752-153X-7-30.

Nakaz MOZ Ukrainy Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok «Vyvchennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ» vid 5 kvitnia 2007 roku №167 [Order of the Ministry of Health of Ukraine About approv alguide lines «Determination of the sensitivity of microorganisms to antibiotics» from April 5 2007, №167]. [in Ukrainian].

Volianskyi, Yu. L., Hrytsenko, I. S., Shyrobokov, V. P., et al. (2004). Vyvchennia spetsyfichnoi aktyvnosti protymikrobnykh likarskykh zasobiv [Studying of the specific activity of antimicrobial drugs]. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45031

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет