Синтез і фізико-хімічні властивості 8-аміно-7-(2-гідрокси-3-і-пропоксипропіл-1)-3-метилксантинів

Автор(и)

  • M. I. Romanenko
  • M. V. Nazarenko
  • D. G. Ivanchenko
  • O. A. Pakhomova
  • A. Yu. Cherchesova

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2014.3.32844

Ключові слова:

ксантин, органічний синтез, ПМР-спектроскопія

Анотація

Відомо, що похідні ксантину виявляють різноманітну біологічну дію, а тому є перспективним матеріалом для наступних модифікацій для створення нових лікарських засобів. З метою пошуку нових біологічно активних сполук серед похідних ксантину синтезували неописаний у фаховій літературі ряд 8-аміно-7-(2-гідрокси-3-і-пропоксипропіл-1)-3-метилксантинів. Реакцією 8-бромо-3-метилксантину з ізопропоксиметилоксираном синтезували 8-бромо-7-(2-гідрокси-3-і-пропоксипропіл-1)-3-метилксантин, який є зручним синтоном для модифікації ксантинової молекули. Взаємодія 8-бромопохідного з амінами призвела до утворення ряду відповідних 8-амінопохідних. Структура сполук однозначно доведена методом ПМР-спектроскопії.

Посилання

Shkoda, O. S., Romanenko, N. I., Samura, I. B., Samura, B.A., & Sapronova, A. Yu. (2007) Syntez ta biolohichni vlastyvosti 8-aminozamishchenykh 7-β-hydroksy-γ-(3-metylfenok-si)propil-3-metyl ksantynu [The synthesis and biological properties of 8-aminosubstituted of 7-β-hydroxy-γ-(3’-methylphyenoxypropyl)-3-methylxanthine]. Visnyk farmatsii, 1, 3–8. [in Ukrainian].

Shkoda, O. S., Romanenko, M. I., Ivanchenko, D. H., Samura, B. B., Samura, I. B., Samura, B. A., et al. (2007) [Synthesis and pharmacological action of 8-aminosubstituted of 7-β-hydroxy-γ-(o-methylphenoxy)-propyl-3-methylxanthine]. Farmatsevtychnyi chasopys, 1, 36–40. [in Ukrainian].

Ostapenko, A. O., Belaj, I. M., Romanenko, N. I. (2011) Gipogliceridemicheskaya aktivnost' 8-r-7-(2-gidroksi-3-izoproksi)propil-3-metilksantinov [Hypoglyceridemic activity of 8-R-7-(2-hydroxyisopropoxy)propyl-3-methylxanthynes]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 2, 9–12. [in Ukrainian].

Cherchesova, A. Yu., Romanenko, M. I., Samura, A. B., & Taran, A. V. (2011) Syntez i vyvchennia diuretychnoi dii pokhidnykh 7-β-hidroksy-γ-(4-khlorofenoksy)propil-3-metyl-8-tioksantynu [Synthesis and study of the diuretic action of 7-β-hydroxy-γ-(4'-chlorophenoxy)propyl-3-methyl-8-thioxanthine derivatives]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 2, 41–44. [in Ukrainian].

Cherchesova, A. Yu., Romanenko, M. I., Martynyuk, O. A., Kremzer, A. A., Samura, B. A., & Taran, A. V. (2011) Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti 8-ilidenhidrazynopokhidnykh 7-β-hidroksy-γ-(p-khlorofenoksy)propilksantyniv [Synthesis, physical, chemical and biological properties of ilidenhydrazynoderivatives of 8-7-β-hydroxy-γ-(p-hlorofenoxy)propylxanthines]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky,3, 90–94. [in Ukrainian].

Czarnecki, R., Librowski, T., & Pawlowski, M. (2001) Antianaphylactic and antiasthmatic properties of new piperazinyl 7-(β-hydroxypropyl)theophylline derivatives in guinea pigs. Pol. J. Pharmacol., 53, P. 131–136.

Danila, G., Profire, L., & Costuleanu, M. (2000) Researches on pharmacological properties of some new xanthine derivatives. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi., 104(4), 131–136.

Profire, L., Sunel, V., Lupascu, D., Baican, M. C., Bibire, N., & Vasile, C. (2010) New theophylline derivatives with potential pharmacological activity. Farmacia, 58(2), 170–176.

Danila, G., Profire, L., & Costuleanu, M. (2002) Xanthine derivative compounds potential activity in inflammatory process. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi., 107(2), 391–396.

Romanenko, M. I., Cherchesova, A. Yu., Martyniuk, O. A., Ivanchenko, D. G. (2011) Syntez 8-bromo-7-β-hidroksy-γ-(4′-khlorofenoksy)propilksantyniv i vyvchennia yikh reaktsii z diaminamy ta aminokyslotamy [Synthesis of 8-bromo-7-β-hydroxy-γ-(4'-chlorophenoxy)propylxanthines and studying their reactions with diamines and amino acids]. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 13(1), 90–93. [in Ukrainian].

Romanenko, M. I., Cherchesova, A. Yu., Martyniuk, O. A., Riabytskyi, O. B., Vasiuk, S. A., & Korzhova, A. S. (2013) Syntez, spektralni ta stereokhimichni vlastyvosti benzylidenhidrazydiv 7-β-hidroksy-γ-(p-khlorofenoksy)propilteofilinil-8-tiootstovoi kysloty [Synthesis, spectral and stereochemical properties of 7-β-hydroxy-γ-(p-chlorophenoxy)propyl-theophyllinyl-8-thioacetic acid benzyliden hydrazides]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 1, 63–68. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фармакогнозія та хімія природних сполук