Синтез, молекулярний докінг та ADME аналіз ряду похідних 4-аміно-3,5-диметил-1,2,4-тріазолу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2023.2.281039

Ключові слова:

1,2,4-тріазол, синтез, молекулярний докінг, ADME-аналіз

Анотація

Гетероциклічна система 1,2,4-тріазолу дає змогу успішно створювати перспективні біологічно активні сполуки. Створення на її основі ряду похідних 4-аміно-3,5-диметил-1,2,4-тріазолу дає змогу розширити спектр потенційних біологічно активних сполук.

Мета роботи – синтез та in silico обґрунтування перспективності пошуку біологічно активних сполук серед похідних 4-аміно-3,5-диметил-1,2,4-тріазолу.

Матеріали та методи. Під час роботи використали сучасні методи синтезу сполук органічної природи з наступним підтвердженням індивідуальності та структури синтезованих сполук за допомогою фізико-хімічних параметрів і спектральних методів (1H ЯМР-, ІЧ-спектроскопія, елементний аналіз, хромато-мас-спектрометрія). Подібність синтезованих сполук до загальних властивостей лікарських засобів визначали за допомогою онлайн-інструмента SwissADME. Імовірність впливу на ряд ферментних систем (циклооксигеназа-2, ланостерол 14α-деметилаза, анапластичної лімфоми кіназа) оцінювали, використовуючи молекулярний докінг.

Результати. Одержали серію нових похідних 4-аміно-3,5-диметил-1,2,4-тріазолу, для яких оптимізовано умови синтезу та доведено будову. Встановили високу імовірність впливу на ланостерол 14α-деметилазу, що підкреслює актуальність наступного дослідження синтезованого ряду сполук на протигрибкову активність. Визначили також можливість впливу на активність циклооксигенази-2 та анапластичної лімфоми кіназу. Втім, імовірність виявлення відповідної активності, зокрема протизапальної та протиракової, є незначною. Фізичні показники, параметри фармакокінетики та лікоподібності мають значення, що свідчать про перспективність створення біологічно активних субстанцій на основі синтезованого ряду сполук.

Висновки. Синтезовано ряд 4-((R-іден)аміно)-3,5-диметил-1,2,4-тріазолів, для яких встановили загальні фізико-хімічні константи; in silico методами визначили загальний рівень перспективності щодо створення на їхній основі інноваційних біологічно активних субстанцій.

Біографії авторів

Л. І. Кучеренко, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор, зав. каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії

Т. С. Британова, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Україна

канд. фарм. наук, асистент каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії

А. С. Гоцуля, Запорізький державний мeдико-фармацевтичний yнiвeрситeт, Україна

д-р фарм. наук, доцент каф. природничих дисциплін для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хімії

Посилання

Singhal, N., Sharma, P. K., Dudhe, R., & Kumar, N. (2011). Recent advancement of triazole derivatives and their biological significance. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 3(2), 126-133.

Zhou, C.-H., & Wang, Y. (2012). Recent Researches in Triazole Compounds as Medicinal Drugs. Current Medicinal Chemistry, 19(2), 239-280. https://doi.org/10.2174/092986712803414213

Wajda-Hermanowicz, K., Pieniazczak, D., Zatajska, A., Wróbel, R., Drabent, K., & Ciunik, Z. (2015). A study on the condensation reaction of 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole with benzaldehydes: Structure and spectroscopic properties of some new stable hemiaminals. Molecules, 20(9), 17109-17131. https://doi.org/10.3390/molecules200917109

Jaman, Z., Karim, M. R., Dumenyo, K., & Mirza, A. H. (2014). Antibacterial Activities of New Schiff Bases and Intermediate Silyl Compounds Synthesized from 5-Substituted-1,10-phenanthroline- 2,9-dialdehyde. Advances in Microbiology, 04(15), 1140-1153. https://doi.org/10.4236/aim.2014.415124

Aggarwal, R., & Sumran, G. (2020). An insight on medicinal attributes of 1,2,4-triazoles. European Journal of Medicinal Chemistry, 205. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112652

Hu, G., Wang, G., Duan, N., Wen, X., Cao, T., Xie, S., & Huang, W. (2012). Design, synthesis and antitumor activities of fluoroquinolone C-3 heterocycles (IV): s-triazole Schiff–Mannich bases derived from ofloxacin. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2(3), 312-317. https://doi.org/10.1016/j.apsb.2011.11.003

Cheng, L., Zhang, W. X., Ye, B. H., Lin, J. B., & Chen, X. M. (2007). In situ solvothermal generation of 1,2,4-triazolates and related compounds from organonitrile and hydrazine hydrate: A mechanism study. Inorganic Chemistry, 46(4), 1135-1143. https://doi.org/10.1021/ic061303i

Wu, B. D., Bi, Y. G., Zhou, M. R., Zhang, T. L., Yang, L., Zhou, Z. N., & Zhang, J. G. (2014). Stable high-nitrogen energetic trinuclear compounds based on 4-amino-3, 5-dimethyl-1, 2, 4-triazole: Synthesis, structures, thermal and explosive properties. Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie, 640(7), 1467-1473. https://doi.org/10.1002/zaac.201300446

Karpun, Y., Fedotov, S., & Khilkovets, A. An in silico investigation of 1,2,4-triazole derivatives as potential antioxidant agents using molecular docking, MD simulations, MM-PBSA free energy calculations and ADME predictions. Pharmacia, 2023, 70(1), 139-153. https://doi.org/10.3897/pharmacia.70.e90783

Fedotov, S., Gotsulya, A., Zaika, Ye., & Brytanova, T. (2023). Design, synthesis and molecular docking of some derivatives of 9-methylpyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazolo [3,4-f][1,2,4]triazine-3-thiol. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 47(2), 336-348. https://doi.org/10.33483/jfpau.1180794

Bocci, G., Carosati, E., Vayer, P., Arrault, A., Lozano, S., & Cruciani, G. (2017). ADME-Space: A new tool for medicinal chemists to explore ADME properties. Scientific Reports, 7(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-06692-0

Swiss Institute of Bioinformatics. (2023). SwissADME. http://swissadme.ch/index.php#

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-03

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження