Синтез і властивості 6-(2,3-дихлорофеніл)-3-(3-метил-1Н-піразол-5-іл)-6,7-дигідро-5Н-[1,2,4]тріазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазин- 7-карбонової кислоти та її солей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2023.2.279460

Ключові слова:

1,2,4-тріазол, піразол, властивості, in silico дослідження

Анотація

Карбонові кислоти та їхні похідні – важлива складова багатьох біологічних процесів. Так, вони можуть бути використані для створення нових лікарських засобів для терапії пацієнтів із різними захворюваннями. Сполуки, що містять тіазоловий фрагмент, також можуть бути корисними в практичній фармації. Наявність цього гетероциклу в структурі може позитивно вплинути на низку біологічних властивостей, включаючи протизапальні, противірусні та протигрибкові.

Отже, дослідження нових молекул, які поєднують фрагмент тіазолу та карбоксильну групу, може сприяти розробленню діагностичних і лікарських засобів, що можна застосовувати під час лікування багатьох захворювань.

Мета роботи – створення ряду органічних і неорганічних солей 6-(2,3-дихлорофеніл)-3-(3-метил-1Н-піразол-5-іл)-6,7-дигідро-5Н-[1,2,4]тріазол-[3,4-b][1,3,4]тіадіазин-7-карбонової кислоти та дослідження їхніх властивостей, а також вибіркове встановлення біологічного потенціалу цих сполук.

Матеріали та методи. Реалізація синтетичної частини передбачала поетапний синтез вихідного 4-аміно-5-(3-метил-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолу за відомим методом, що описаний у попередніх статтях. Наступний етап – реакція тіолу з 2,3-дихлорбензальдегідом у середовищі льодяної оцтової кислоти. Одержану основу Шиффа надалі піддавали реакції з 2-хлоретановою кислотою в середовищі тетрагідрофурану за наявності еквімолекулярної кількості натрій гідриду. Солі відповідної кислоти утворювалися в процесі реакції 6-(2,6-дихлорофеніл)-3-(3-метил-1Н-піразол-5-іл)-6,7-дигідро-5Н-[1,2,4]тріазолу-[3,4-b][1,3,4]тіадіазин-7-карбонової кислоти з органічними та неорганічними основами в водно-спиртовому середовищі. За допомогою 1Н ЯМР-спектроскопії та елементного аналізу визначили структуру всіх синтезованих речовин. Метод високоефективної рідинної хромато-мас-спектрометрії підтвердив індивідуальність кожної сполуки.

Результати. Встановили оптимальні умови створення органічних і неорганічних солей 6-(2,3-дихлорофеніл)-3-(3-метил-1Н-піразол-5-іл)-6,7-дигідро-5Н-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазин-7-карбонової кислоти. Застосування аналізу фармакокінетичних параметрів і фізико-хімічних властивостей ADME дало змогу визначити перспективність синтезованих сполук і обрати оптимальні з них для наступних досліджень.

Висновки. Синтезовано та підтверджено структуру 12 сполук. Здійснили фізико-хімічний і фармакокінетичний аналіз ADME параметрів, обрали перспективні сполуки для детальнішого дослідження.

Біографії авторів

С. O. Федотов, Запорізький державний мeдико-фармацевтичний yнiвeрситeт, Україна

асистент каф. природничих дисциплін для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хімії

А. С. Гоцуля, Запорізький державний мeдико-фармацевтичний yнiвeрситeт, Україна

д-р фарм. наук, доцент каф. природничих дисциплін для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хімії

Посилання

Fedotov S. O., & Hotsulia A. S. (2022). Synthesis and properties of 3-(ethylthio)-9-methyl-6-(alkylthio) pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazolo[3,4-f][1,2,4]triazines. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 15(3), 227-234. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.3.263994

Voskoboynik, O. Y., Kolomoets, O. S., Kovalenko, S. I., & Shishkina, S. V. (2017). [1,2,4]Triazino[2,3-с]quinazolines 1. Methods for the preparation and spectral characteristics of substituted 3-R1-6-R3-6,7-dihydro-2H-[1,2,4]triazino[2,3-с]quinazolin-2-ones. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 53(8), 892-904. https://doi.org/10.1007/s10593-017-2142-5

Voskoboinik, O. Y., Stavytskyi, V. V., Antypenko, O. M., Kazunin, M. S., Kravtsov, D. V., Shishkina, S. V., & Kovalenko, S. I. (2020). Synthesis and structure of pyrido[1,2-a]quinazoline condensed derivatives. Synthetic Communications, 50(13), 2043-2051. https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1762223

Can, N. Ö., Acar Çevik, U., Saǧlik, B. N., Levent, S., Korkut, B., Özkay, Y., Kaplancikli Z., & Koparal, A. S. (2017). Synthesis, Molecular Docking Studies, and Antifungal Activity Evaluation of New Benzimidazole-Triazoles as Potential Lanosterol 14α -Demethylase Inhibitors. Journal of Chemistry, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/9387102

Shcherbyna, R., Panasenko, O., Polonets, O., Nedorezanıuk, N., & Duchenko, M. (2021). Synthesis, antimicrobial and antifungal activity of ylidenhydrazides of 2-((4-R-5-R1-4Н-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetaldehydes. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 45(3), 504-514. https://doi.org/10.33483/jfpau.939418

Chaban, Z., Harkov, S., Chaban, T., Klenina, O., Ogurtsov, V., & Chaban, I. (2017). Recent advances in synthesis and biological activity evaluation of condensed thiazoloquinazolines: A review. Pharmacia, 64(3), 52-66.

Аleksandrova, K. V., Levich, S. V., Mykhalchenko, Ye. K., & Sinchenko, D. M. (2016). Synthesis and physical-chemical properties of 3-aryl-(aralkyl)-8-hydrazinemethylxanthines and their N-substituted derivatives. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (2), 26-31. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.70906

Li, Y. S., Tian, H., Zhao, D. S., Hu, D. K., Liu, X. Y., Jin, H. W., Song, G. P., & Cui, Z. N. (2016). Synthesis and bioactivity of pyrazole and triazole derivatives as potential PDE4 inhibitors. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(15), 3632-3635. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2016.06.002

Suhak, O. A., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. G., & Kamyshny, O. M. (2015). Protymikrobna ta protyhrybkova aktyvnist pokhidnykh 3-(alkiltio)-4-R-5-(tiofen-2-ilmetyl)-4H-1,2,4-triazoliv [Antibacterial and antifungal activity of derivatives 3-(alkylthio)-4-R-5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (3), 67-70. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52625

Kaplaushenko, A. G. (2013). Doslidzhennia zi stvorennia novoho oryhinalnoho vitchyznianoho likarskoho zasobu na osnovi 1,2,4-triazolu [The Research of Creating a New Original Domestic Drug Based on 1,2,4-triazole]. Naukovyi zhurnal MOZ Ukrainy, (2), 115-121. [in Ukrainian].

Mykhalchenko, Y., Aleksandrova, K., Shkoda, O., & Pruglo, Y. (2019). Prospective biological active compounds among 7-substituted of 3-benzyl-8-propylxanthines for treatment of metabolic syndrome pathologies. Eureka: Health Sciences, (5), 52-58. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2019.00988

Safonov, A. A. (2020). Method of synthesis novel N’-Substituted- 2-((5-(Thiophen-2-Ylmethyl)-4H-1,2,4-Triazol-3-YL)Thio) acetohydrazides. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 44(2), 242-252. https://doi.org/10.33483/jfpau.580011

Karpenko, Y., Omelyanchik, L., & Panasenko, T. (2018). Experimental and theoretical spectroscopic study of thione-thiol tautomerism of new hybrides 1,3,4-oxadiazole-2-thion with acridine-9(10h)-one. Chemistry and Chemical Technology, 12(4), 419-428. https://doi.org/10.23939/chcht12.04.419

Daina, A., Michielin, O., & Zoete, V. (2017). SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. Scientific reports, 7, 42717. https://doi.org/10.1038/srep42717

Lovering, F., Bikker, J., & Humblet, C. (2009). Escape from flatland: increasing saturation as an approach to improving clinical success. Journal of medicinal chemistry, 52(21), 6752-6756. https://doi.org/10.1021/jm901241e

Moriguchi, I., Hirono, S., Liu, Q., Nakagome, Izum., & Matsushita, Y. (1992). Simple Method of Calculating Octanol/Water Partition Coefficient. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 40(1), 127-130. https://doi.org/10.1248/cpb.40.127

Cheng, T., Zhao, Y., Li, X., Lin, F., Xu, Y., Zhang, X., Li, Y., Wang, R., & Lai, L. (2007). Computation of octanol-water partition coefficients by guiding an additive model with knowledge. Journal of chemical information and modeling, 47(6), 2140-2148. https://doi.org/10.1021/ci700257y

Potts, R. O., & Guy, R. H. (1992). Predicting skin permeability. Pharmaceutical research, 9(5), 663-669. https://doi.org/10.1023/a:1015810312465

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-03

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження