Аналіз підходів до складання соціальної звітності фармацевтичних підприємств

Автор(и)

  • Н. О. Ткаченко Запорізький державний мeдико-фармацевтичний yнiвeрситeт, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8566-5938
  • І. Я. Городецька Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0265-5505
  • О. Р. Левицька Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8113-2587

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2023.2.275452

Ключові слова:

соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, фармацевтична галузь, фармацевтичне підприємство, соціальна звітність, соціальні практики

Анотація

Мета роботи – пошук та обґрунтування уніфікованих підходів до соціальної звітності фармацевтичних підприємств, що уможливить оцінювання і порівняння соціально відповідальної поведінки фармацевтичних підприємств усіма зацікавленими сторонами.

Матеріали та методи. Матеріали – наукові та науково-методичні публікації, нормативні та законодавчі документи щодо соціальної відповідальності, інформація з офіційних сайтів вітчизняних виробничих фармацевтичних підприємств, які входили в топ-20 маркетингових організацій за обсягами аптечного продажу лікарських засобів у 2022 році щодо соціальної звітності. Застосували методи критичного аналізу, контент-аналізу, узагальнення й інтерпретації результатів.

Результати. Показано, що соціальна звітність фармацевтичних підприємств за кордоном є усталеною практикою, проте зміст таких звітів є досить різноманітним, тобто немає уніфікованого підходу до їх складання.

Шляхом вивчення інформаційного наповнення офіційних сайтів найбільших українських виробничих фармацевтичних підприємств було з’ясовано, що звіти про корпоративну соціальну відповідальність публікують лише АТ «Фармак», Корпорація «Артеріум» і ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». Інформацію щодо заходів соціального спрямування інших фармацевтичних підприємств подано або у звітах про управління, або у новинах. Соціальна звітність вітчизняних фармацевтичних підприємств як явище, а також підходи до її складання, перебувають на етапі становлення, тому запропоновано зміст такої звітності для різних стейкхолдерів.

Висновки. Вітчизняні виробничі фармацевтичні підприємства застосовують різні критерії та різні підходи до інформування суспільства про свою соціальну активність, що ускладнює порівняння їхнього внеску у сталий розвиток країни.

Враховуючи, що одним з інструментів відкритості, покращення діяльності підприємства та підзвітності у контексті соціальної відповідальності є складання прозорої соціальної звітності, вітчизняним виробничим фармацевтичним підприємствам необхідно посилити роботу в цьому напрямі, спираючись на міжнародні стандарти.

Біографії авторів

Н. О. Ткаченко, Запорізький державний мeдико-фармацевтичний yнiвeрситeт, Україна

д-р фарм. наук, професор, зав. каф. управління та економіки фармації

І. Я. Городецька, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

канд. фарм. наук, доцент каф. організації та економіки фармації

О. Р. Левицька, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

д-р фарм. наук, доцент каф. організації та економіки фармації

Посилання

Breharia, S. (2016). Etapy stanovlennia korporatyvno-sotsialnoi vidpovidalnosti ukrainskoho biznesu [Stages of formation of social corporate responsibility ukrainian business]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, (5-6), 312-326. [in Ukrainian]. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/brecharia_etapy.pdf

International standard ISO 26000. Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010(E)). https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf

Budstandart Online. (2019). Nastanovy shchodo sotsialnoi vidpovidalnosti: Natsionalnyi standart Ukrainy DSTU ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT) [Guidelines on social responsibility: National Standard of Ukraine ISO 26000:2019, IDT].. [in Ukrainian]. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91617

Bila, S. O. (2017, June 2). Yevropeiskyi dosvid uspishnoi praktyky sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu: oriientyry dlia Ukrainy [European experience of successful practice of social responsibility of business: guidelines for Ukraine]. Yevropeyski studii v Ukraini: zdobutky, vyklyky ta perspektyvy. Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference (pp. 35-40). Kyiv: Ukrainska Asotsiatsiia Vykladachiv i Doslidnykiv Yevropeiskoi Intehratsii [in Ukrainian].

Kholyavka, V., Huzar, U., & Leshko, Kh. (2021). Istorychni aspekty stanovlennia i rozvytku korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini ta sviti [Historical aspects of formation and development of corporate social responsibility in Ukraine and the world]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, 56, 90-96. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32843/infrastruct56-15

Mejia Reatiga, C. A., Gonzalez Barranco, S. E., & Torres-Saumeth, K. M. (2021). Corporate Social Responsibility in the pharmaceutical industry. Estudios De Administracion, 28(1), 32-60. https://doi.org/10.5354/0719-0816.2021.59650

Oger, C. (2009). Corporate social responsibility in the pharmaceutical industry : between trend and necessity (Thesis). Toronto Metropolitan University. https://doi.org/10.32920/ryerson.14651817.v1

Min, M., Desmoulins-Lebeault, F., & Esposito, M. (2017). Should pharmaceutical companies engage in corporate social responsibility? Journal of Management Development, 36(1), 58-70. https://doi.org/10.1108/JMD-09-2014-0103

Commission of the European Communities. (2001). Green paper: promoting a European framework for corporate social responsibility (COM(2001) 366 final). Brussels: E. Commission.

Kirsanov, D. (2022, October 31). Aptechnyi prodazh za pidsumkamy 9 mis 2022 r. [Pharmacy sales according to the results of the 9th month of 2022]. Apteka online.ua, (37/38). https://www.apteka.ua/article/649730

JSC Farmak. https://farmak.ua/

PrJSC "Pharmaceutical Firm "Darnitsa". https://www.darnitsa.ua/

ARTERIUM. https://www.arterium.ua/

JSC "Kyiv Vitamin Plant". https://www.vitamin.com.ua/ua/

Cusum Pharm, LTD. https://kusum.ua/

Pharmaceutical Company ''Zdorovia'', LTD. https://zt.com.ua/

Yuriya-Pharm, LTD. https://www.uf.ua/

InterChem, SLC. https://interchem.ua/

PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP". http://bcpp.com.ua/

Paskhaver, O. J., Verkhodova, L. T., & Aheieva, K. M. (2007). Svitovyi dosvid dlia Ukrainy: vzaiemovidnosyny velykoho kapitalu z vladoiu i suspilstvom [World experience for Ukraine: the relationship of big capital with the government and society]. Tsentr ekonomichnoho rozvytku. [in Ukrainian].

Del Castillo, M., Penagos, J., Navarro-Beltran, J., Polo, B., & Berrío, Y. (2011). [Methodological Strategies for Design and Implementation of the Programs of Corporate Social Responsibility in a Pharmaceutical Company Sector]. Ingeniare, (11), 45-52. https://doi.org/10.18041/1909-2458/ingeniare.11.644

Haro-de-Rosario, A., Saraite, L., Gálvez-Rodríguez, M. & Caba-Pérez, M. (2016). La industria farmacéutica ante la demanda de responsabilidad social corporativa [The pharmaceutical industry in light of the demand for corporate social responsibility]. Perspectiva Empresarial, 3(1), 55-75. https://doi.org/10.16967/rpe.v3n1a1

Demir, M., & Min, M. (2019). Consistencies and discrepancies in corporate social responsibility reporting in the pharmaceutical industry. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 10(2), 333-364. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-03-2018-0094

Bratishko, Yu. S. (2021). Teoretychni ta praktychni pidkhody do upravlinnia systemoiu sotsialnoi vidpovidalnosti u farmatsii [Theoretical and practical approaches to managing the system of social responsibility in pharmacy (Doctoral Dissertation)]. National Pharmaceutical University, Kharkіv, Ukraine.

Smith, A. D. (2008). Corporate social responsibility practices in the pharmaceutical industry. Business Strategy Series, 9(6), 306-315. https://doi.org/10.1108/17515630810923612

Vitezic, N. (2010). A Measurement System of Corporate Social Responsibility in the Pharmaceutical Industry of the Region. International Journal of Management & Information Systems (IJMIS), 14(5), 57-68. https://doi.org/10.19030/ijmis.v14i5.13

Droppert, H., Bennett, S. (2015). Corporate social responsibility in global health: An exploratory study of multinational pharmaceutical firms. Global Health, 11(1), 15. https://doi.org/10.1186/s12992-015-0100-5

Janga, A. (2018). Сorporate social responsibility in the pharmaceutical industry – a review of pharmaceutical companies in the United States and India. International Journal of Pharmacy and Biological Sciences, 8(1), 363-368. https://www.ijpbs.com/ijpbsadmin/upload/ijpbs_5ac12d90df64b.pdf

Dănescu, T., & Popa, M. A. (2020). Public health and corporate social responsibility: exploratory study on pharmaceutical companies in an emerging market. Globalization and health, 16(1), 117. https://doi.org/10.1186/s12992-020-00646-4

Bae, G., Ahn, J. H., Lim, K. M., & Bae, S. (2022). Corporate social responsibility of pharmaceutical industry in Korea. Frontiers in pharmacology, 13, 950669. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.950669

Lee, H., Kim, S. Y., Kim, G., & Kang, H. Y. (2019). Public preferences for corporate social responsibility activities in the pharmaceutical industry: Empirical evidence from Korea. PloS one, 14(8), e0221321. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221321

Qian, Y. (2016). Corporate Social Responsibility Practices of Pharmaceutical Companies in China: A Scale Development & Empirical Study. PhD thesis. Retrieved from https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/13287

Yang, M., Wang, J., Maresova, P., & Akbar, M. (2022). Can the spending of corporate social responsibility be offset? Evidence from pharmaceutical industry. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 35(1), 6279-6303. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2048194

Tsutsui, H. (2018). Factors Associated with Corporate Social Responsibility Reporting in Japanese Pharmaceutical Companies. WWU Honors Program Senior Projects. https://cedar.wwu.edu/wwu_honors/80

Silva Filho, C. F., Benedicto, S. C. D., Sugahara, C. R., & Georges, M. R. R. (2019). Corporate Social Responsibility of Pharmaceutical Industry in Brazil. International Journal of Humanities and Social Science, 9(1). https://doi.org/10.30845/ijhss.v9n1p4

Senthil Vadivu, S., & Raja, S. S. (2015). Corporate Social Responsibility of Pharmaceutical Companies in India. International Research Journal of Business and Management, 8(2), 15-19.

Nair, S. (2016). Corporate social responsibility of pharmaceutical companies in India. International Journal of Applied Research, 2(10), 163-166. https://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue10/PartC/2-9-106-542.pdf

Vijayabanu, C., Vijayanand, V., Sai Prashanthi, S., Rajesh Kumar, R., Subaash, R., & Madhussodhanan. (2018). Corporate social responsibility (CSR) - A study with special reference to Indian pharma industry. Research Journal of Pharmacy and Technology, 11(4), 1663-1666. https://doi.org/10.5958/0974-360X.2018.00309.8

Tkachenko, N. O. (2013). Analiz modelei sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnoho biznesu [The analysis of social responsibility models in pharmaceutical business]. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (1), 9-14. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O. (2018). Sotsialna vidpovidalnist u profesiinii diialnosti farmatsevtychnykh pratsivnykiv [Social responsibility in the professional activity of pharmaceutical workers]. Zaporizhzhia : ZDMU. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O. (2018). Vprovadzhennia kontseptsii sotsialnoi vidpovidalnosti v diialnist farmatsevtychnykh orhanizatsii [Introduction of the concept of social responsibility in the activity of pharmaceutical organizations]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 11(2), 238-244. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.2.133498

Tkachenko, N. O., Hromovyk, B. P., & Knysh, E. H. (2015, May 22). Sotsialna vidpovidalnist fakhivtsiv farmatsii yak bazovyi element sotsialno vidpovidalnoi povedinky farmatsevtychnykh orhanizatsii [Social responsibility of pharmacy specialists as a basic element of socially responsible behavior of pharmaceutical organizations]. Upravlinnya yakistyu v farmatsiyi. Collection of materials of the 9th scientific and practical conference (рр. 127-128). Kharkiv: NFaU. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O., & Hromovyk, B. P. (2017). Kontseptualnyi analiz sotsialnoi vidpovidalnosti osobystosti ta yii intehruvannia u farmatsevtychnu praktyku [Conceptual analysis of social responsibility of the person and its integration in pharmaceutical practice]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 10(3), 342-347. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113624

Tkachenko, N. O., & Hromovyk, B. P. (2018). Modeliuvannia pravovoho polia formuvannia sotsialno vidpovidalnoi povedinky farmatsevtychnykh fakhivtsiv [Modeling the legal field of formation of socially responsible conduct among pharmacy specialists]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 11(1), 104-111. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.1.123729

Posylkina, O. V., & Bratishko, Yu. S. (2016). Analiz suchasnykh tendentsii v upravlinni sotsialnoiu vidpovidalnistiu farmatsevtychnykh pidpryiemstv [The analysis of current trends in management of social responsibility of pharmaceutical enterprises]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 2(3), 5-17. [in Ukrainian].

Posylkina, O. V., & Bratishko, Yu. S. (2018). Analiz rehuliatornoi bazy upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu farmatsevtychnykh pidpryiemstv [Regulatory base analysis of managing the pharmaceutical companies social responsibility]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, (1), 28-34. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O. (2020). Doslidzhennia stanu ta napriamiv sotsialnoi aktyvnosti subyektiv farmatsevtychnoho pidpryiemnytstva [The study of the state and directions of the social activity of pharmaceutical entrepreneurship]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, (3), 47-56. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/uekj.20.23

Profesiina asotsiatsiia korporatyvnoho upravlinnia. (2020). ESG transparency index 2020 Ukraine. [in Ukrainian]. https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/Transp_indes_2020-FULL_ua_web.pdf

Yevtushenko, O. V. (2013). Otsinka korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti: metody, obiekty, pokaznyky [Assessment of corporate social responsibility: methods, objects, indicators]. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI", 46, 53-63. [in Ukrainian].

Kharchuk, V. Yu. (2020). Analizuvannia mizhnarodnykh standartiv iz harmoniinoho rozvytku [Analysis of international standarts for sustainable development]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, (6), 111-117. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-6-17

Global Reporting Initiative. (n.d.). Resource center. Standards. https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/resource-center/

AccountAbility. (n.d.). Standards. https://www.accountability.org/standards/

SA8000:2014 Standard. https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/

ISO 1400. Standards. https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html

The Stakeholder Alliance (n.d.). The Sunshine Standards. https://www.capponline.org/sunstds.html

Bratishko, Yu. S., & Posylkina, O. V., & Novgorodska, L. M. (2016). Metodyka otsinky rivnia sotsialnoii vidpovidalnosti farmatsevtychnykh pidpryiemstv: metodychni rekomendatsii [Methodology for assessing the level of social responsibility of pharmaceutical enterprises: Guidelines]. Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-03

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження