Синтез і властивості похідних S-алкіл 4-аміно-5-(5-(3-фторфеніл)піразол-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2023.1.273461

Ключові слова:

1,2,4-тріазол, піразол, властивості, in silico дослідження

Анотація

Важливий напрям сучасної фармацевтичної науки – створення перспективних біологічно активних сполук, які можна перетворити на ефективні лікарські засоби. Беззаперечним лідером у цьому аспекті є гетероциклічні сполуки. Відомий і цілком обґрунтований підхід до досягнення необхідного фармакологічного ефекту – поєднання в структурі однієї молекули різних гетероциклічних фрагментів. Перспективними є такі гетероцикли, як піразол і 1,2,4-тріазол, адже на їхній основі вже розроблено низку відомих ліків. Отже, побудова хімічного тандему з гетероциклічними блоками цієї природи – актуальний і перспективний напрям наукової роботи.

Мета роботи – створення ряду S-алкілпохідних 4-аміно-5-(5-(3-фторфеніл)піразол-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолу та дослідження їхніх властивостей, а також попереднє вибіркове встановлення біологічного потенціалу цих сполук.

Матеріали та методи. Синтез цільових продуктів хімічного перетворення успішно реалізовано шляхом поетапного використання відомих методів органічного синтезу. Перший етап успішно реалізовано за допомогою доступних реагентів – діетилоксалату і 1-(3-фторфеніл)етан-1-ону за участі метилату натрію. Наступний етап передбачав гідразиноліз. Згодом успішно синтезовано відповідний ксантогенат калію, який надалі під дією гідразингідрату перетворювали на цільовий 4-аміно-5-(5-(3-фторфеніл)піразол-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіол. Наступний етап – S-алкілування. Структуру всіх синтезованих речовин визначили за допомогою ІЧ-спектрофотометрії, ЯМР-спектроскопії 1Н та елементного аналізу. Індивідуальність сполук підтверджено методом високоефективної рідинної хромато-мас-спектрометрії. Дослідження in silico здійснили, застосувавши відомі програмні продукти: AutoDock Vina, Biovia Discovery Studio, Hyper Chem 7.5 та Open Babel. Як модельні ферменти використовували циклооксигеназу-2, ланостерол 14α-деметилазу та кіназу анапластичної лімфоми.

Результати. Встановлено оптимальні умови поетапного створення S-алкілпохідних 4-аміно-5-(5-(3-фторфеніл)піразол-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолу, одержано ці сполуки. Застосування молекулярного докінгу дало змогу визначити перспективи наступних досліджень протизапальних, протигрибкових і протипухлинних властивостей ряду синтезованих структур.

Висновки. S-алкілпохідні 4-аміно-5-(5-(3-фторфеніл)піразол-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолу – досить перспективні об’єкти для вивчення протигрибкової активності.

Біографії авторів

С. О. Федотов, Запорізький державний медичний університет, Україна

аспірант каф. прирoдничих дисциплiн для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хiмiї

А. С. Гоцуля, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, дoцeнт каф. прирoдничих дисциплiн для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хiмiї

Посилання

Othman, A. A., Kihel, M., & Amara, S. (2019). 1,3,4-Oxadiazole, 1,3,4-thiadiazole and 1,2,4-triazole derivatives as potential antibacterial agents. Arabian Journal of Chemistry, 12(7), 1660-1675. https://doi.org/10.1016/ j.arabjc.2014.09.003

Shcherbyna, R., Panasenko, O., Polonets, O., Nedorezanıuk, N., & Duchenko, M. (2021). Synthesis, antimicrobial and antifungal activity of ylidenhydrazides of 2-((4-R-5-R1-4Н-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetaldehydes. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 45(3), 504-514. https://doi.org/10.33483/jfpau.939418

Frolova, Y., Kaplaushenko, A., & Nagornaya, N. (2020). Design, synthesis, antimicrobial and antifungal activities of new 1,2,4-triazole derivatives containing 1H-tetrazole moiety. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 44(1), 70-88. https://doi.org/10.33483/jfpau.574001

Samelyuk, Y. G., & Kaplaushenko, A. G. (2014). Synthesis of 3-alkylthio(sulfo)-1,2,4-triazoles, containing methoxyphenyl substituents at C5atoms, their antipyretic activity, propensity to adsorption and acute toxicity. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(5), 1117-1121.

Gotsulya, A., Zaika, Y., & Brytanova, T. (2022). Synthesis, properties and biological potential some condensed derivatives 1,2,4-triazole. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 46(2), 308-321. https://doi.org/10.33483/jfpau.971602

Ismail, M. I., Mohamady, S., Samir, N., & Abouzid, K. A. M. (2020). Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Novel 7H-[1,2,4]Triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine Inhibitors as Antitumor Agents. ACS omega, 5(32), 20170-20186. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01829

Boraei, A. T. A., Ghabbour, H. A., Gomaa, M. S., El Ashry, E. S. H., & Barakat, A. (2019). Synthesis and Anti-Proliferative Assessment of Triazolo-Thiadiazepine and Triazolo-Thiadiazine Scaffolds. Molecules (Basel, Switzerland), 24(24), 4471. https://doi.org/10.3390/molecules24244471

Sonawane, R. K., & Mohite, S. K. (2021). Heterocyclic Bridgehead Nitrogen Atom System: Review on [1,2,4] Triazolo[3,4-b] [1,3,4] thiadiazole and Its Pharmacological Screening. Asian Journal of Research in Chemistry, 217-220. https://doi.org/10.52711/0974-4150.2021.00038

Charitos, G., Trafalis, D. T., Dalezis, P., Potamitis, C., Sarli, V., Zoumpoulakis, P., & Camoutsis, C. (2019). Synthesis and anticancer activity of novel 3,6-disubstituted 1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiadiazole derivatives. Arabian Journal of Chemistry, 12(8), 4784-4794. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.09.015

Šermukšnytė, A., Kantminienė, K., Jonuškienė, I., Tumosienė, I., & Petrikaitė, V. (2022). The Effect of 1,2,4-Triazole-3-thiol Derivatives Bearing Hydrazone Moiety on Cancer Cell Migration and Growth of Melanoma, Breast, and Pancreatic Cancer Spheroids. Pharmaceuticals, 15(8), 1026. https://doi.org/10.3390/ph15081026

Grytsai, O., Valiashko, O., Penco-Campillo, M., Dufies, M., Hagege, A., Demange, L., Martial, S., Pagès, G., Ronco, C., & Benhida, R. (2020). Synthesis and biological evaluation of 3-amino-1,2,4-triazole derivatives as potential anticancer compounds. Bioorganic chemistry, 104, 104271. https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104271

Safonov, A. A. (2020). Method of synthesis novel N’-Substituted- 2-((5-(Thiophen-2-Ylmethyl)-4H-1,2,4-Triazol-3-YL)Thio) acetohydrazides. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 44(2), 242-252. https://doi.org/10.33483/jfpau.580011

Karpenko, Y., Hunchak, Y., Gutyj, B., Hunchak, A., Parchenko, M., & Parchenko, V. (2022). Advanced research for physico-chemical properties and parameters of toxicity piperazinium 2-((5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetate. ScienceRise: Pharmaceutical Science, 2(36), 18-25. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2022.255848

Gotsulya, A. S. (2020). Synthesis and antiradical activity of alkyl derivatives of 5-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 44(2), 211-219. https://doi.org/10.33483/jfpau.616116

Fedotov, S. O., & Hotsulia, А. S. (2021). Synthesis and properties of S-derivatives of 4-amino-5-(5-methylpyrazol-3-yl)-1,2,4-triazole-3-thiol Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 14(3), 268-274. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.3.243176

Biovia. (2019). Discovery Studio Visualizer, v 19.1.0.18287 [Software]. Retrieved from https://www.3dsbiovia.com/

ChemAxon. (2015). MarvinSketch, Version 6.3.0. [Software]. Retrieved from https://www.chemaxon.com

Worldwide Protein Data Bank. (n.d.). Protein Data Bank (PDB) [Database]. Retrieved from http://www.pdb.org

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження