Синтез, протимікробна та протигрибкова активність 3-(2-бромфеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазолів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.3.264691

Ключові слова:

органічний синтез, протимікробна активність, протигрибкова активність, 1,2,4-тріазол, гетероциклічні сполуки

Анотація

Для визначення молекули, що могла б стати перспективним фармакологічним агентом, хіміки використовують уже відомі гетероциклічні основи, додаючи до них фармакологічно активні групи. Одна з таких гетероциклічних систем – 1,2,4-тріазолова основа, на базі якої вже одержали величезну кількість біологічно активних сполук. Відомо, що похідні 1,2,4-тріазолу характеризуються доволі сильним протимікробним і протигрибковим ефектами, залишаючись при цьому малотоксичними сполуками. Є дані щодо протимікробної та протигрибкової активності 5-алкілтіо-1,2,4-тріазолів. Ґрунтуючись на результатах літературного пошуку, зробили висновок, що 3-(2-бромфеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазоли вивчено недостатньо.

Мета роботи – синтез і дослідження протимікробної та протигрибкової активності нових 3-(2-бромфеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазолів.

Матеріали та методи. Як вихідну речовину застосували 5-(2-бромфеніл)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол, який синтезували за попередньо наведеними методиками. 3-(2-Бромфеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазоли одержали шляхом алкілування вихідного тіолу галогеналканами (за першим методом) і додаванням хлороводневої кислоти в спиртовому середовищі з нагріванням надалі в системі мікрохвильового синтезу (за другим методом). Для вивчення протимікробної та протигрибкової активностей нових синтезованих 3-(2-бромофеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазолів використали метод серійних розведень згідно з рекомендаціями.

Результати. 3-(2-Бромофеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазоли отримували двома методами: а) еквівалентну кількість галогеналкану додавали до 5-(2-бромофеніл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу (I) (розчинник – 2-пропанол, у якому попередньо розчинений КОН); кип’ятили до рН = 7; б) 5-(2-бромофеніл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіол (I) (розчинник – метанол або 1-пропанол і 10 крапель HCl) нагрівали в системі мікрохвильового синтезу Milestone Flexi Wave; умови реакції: час – 45 хвилин, температура – 150 °C, тиск – 14,4 бар, ΔMW ≈ 200 Вт. Повноту реакції визначали за допомогою газового хроматографа Agilent 7890B з мас-спектрометричним детектором 5977B. Дослідили протимікробну та протигрибкову активності 3-(2-бромофеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазолів. Найактивніша сполука з протигрибковим і протимікробним ефектами – IIi. Речовини IIa–IIe мають помірну протимікробну дію.

Висновки. Нові 3-(2-бромофеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазоли синтезовано двома методами. Оцінювали протимікробну та протигрибкову активності одержаних сполук. Найактивніша – 3-(2-бромофеніл)-5-(децилтіо)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол (IIi). Сформулювали висновки щодо залежності «структура – протимікробна та протигрибкова дії»: зміна децильного радикала на пентильний у молекулі 3-(2-бромофеніл)-5-(алкілтіо)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазолу зменшує протигрибкову активність; антимікробний ефект посилюється зі збільшенням довжини вуглецевого радикала.

Біографії авторів

А. А. Сафонов, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, доцент каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

О. І. Панасенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор, зав. каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

Посилання

Kaplaushenko, A. G. (2013). Doslidzhennia zi stvorennia novoho oryhinalnoho vitchyznianoho likarskoho zasobu na osnovi 1,2,4-triazolu [The Research of Creating a New Original Domestic Drug Based on 1,2,4-triazole]. Naukovyi zhurnal MOZ Ukrainy, (2), 115-121. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R. O. (2014). Analiz farmakolohichnoi aktyvnosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu [Analysis of pharmacological activity of 1,2,4-triazole derivatives]. Farmatsevtychnyi chasopys, (4), 145-150. [in Ukrainian].

Li, Y. S., Tian, H., Zhao, D. S., Hu, D. K., Liu, X. Y., Jin, H. W., Song, G. P., & Cui, Z. N. (2016). Synthesis and bioactivity of pyrazole and triazole derivatives as potential PDE4 inhibitors. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(15), 3632-3635. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2016.06.002

Shcherbyna, R. O., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2016). Vyvchennia antyoksydantnoi aktyvnosti solei 2-((4-R-3-(morfolinometylen)-4H1,2,4-tryazol-5-il)tio)atsetatnykh kyslot [The studying of antioxidant activity of salts 2-((4-R-3-(morpholinomethylen)-4H-1,2,4-triazole-5-yl) thio)acetic acids]. Ukrainian Biopharmaceutical Journal, (1), 37-40. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R. O., Kapelyanovych, Ye. V., Pruhlo, Ye. S., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2014). Doslidzhennia aktoprotektornoi aktyvnosti pokhidnykh 4-R-3-(morfolinometylen)-1,2,4-triazol-5-tiolu [The studying of actoprotective action of 4-R-3-(morpholinomethylene)-1,2,4-triazole-5-thiole derivatives]. Odeskyi medychnyi zhurnal, (6), 19-22. [in Ukrainian].

Murty, M. S. R., Ram, K. R., Rao, R. V., Yadav, J. S., Rao, J. V., & Velatooru, L. R. (2012). Synthesis of new S-alkylated-3-mercapto-1,2,4-triazole derivatives bearing cyclic amine moiety as potent anticancer agents. Letters in Drug Design & Discovery, 9(3), 276-281. https://doi.org/10.2174/157018012799129882

Can, N. Ö., Acar Çevik, U., Sağlık, B. N., Levent, S., Korkut, B., Özkay, Y., & Koparal, A. S. (2017). Synthesis, Molecular Docking Studies, and Antifungal Activity Evaluation of New Benzimidazole-Triazoles as Potential Lanosterol 14α-Demethylase Inhibitors. Journal of Chemistry, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/9387102

Singh, R., Kashaw, S., Mishra, V., Mishra, M., Rajoriya, V., & Kashaw, V. (2018). Design and synthesis of new bioactive 1,2,4-triazoles, potential antitubercular and antimicrobial agents. Indian journal of pharmaceutical sciences, 80(1), 36-45. https://doi.org/10.4172/pharmaceutical-sciences.1000328

Samelyuk, Yu. H., & Kaplaushenko, A. H. (2015). Hostra toksychnist 5-(2-, 3-, 4-metoksyfenil, (3,4,5-trymetoksyfenil)-)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh tiopokhidnykh [Acute toxicity of 5-(2-, 3-, 4-methoxyphenyl, (3,4,5-trimethoxyphenyl)-)-1,2,4-triazole-3-thiones and their thioderivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (3), 57-60. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52660

Suhak, O. A., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. G., & Kamyshny, O. M. (2015). Protymikrobna ta protyhrybkova aktyvnist pokhidnykh 3-(alkiltio)-4-R-5-(tiofen-2-ilmetyl)-4H-1, 2, 4-triazoliv [Antibacterial and antifungal activity of derivatives 3-(alkylthio)-4-R-5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (3), 67-70. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52625

Safonov, A. A., & Nevmyvaka, A. V. (2020). Synthesis of novel 3-(2-bromophenyl)-4-substituted-1H-1,2,4-triazole5(4H)-thiones derivatives. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 13(1), 11-16. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198087

Volianskyi, Yu. L., Hrytsenko, I. S., Shyrobokov, V. P. et al. (2004). Vyvchennia spetsyfichnoi aktyvnosti protymikrobnykh likarskykh zasobiv [Study of the specific activity of antimicrobial drugs]. Derzhavnyi farmakolohichnyi tsentr. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження