Синтез та властивості 3-(етилтіо)-9-метил-6-(алкілтіо)піразоло[1,5-d][1,2,4]тріазоло-[3,4-f][1,2,4]тріазинів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.3.263994

Ключові слова:

1,2,4-тріазол, піразол, фізико-хімічні властивості, молекулярний докінг

Анотація

Поєднання в одній структурі фрагментів піразолу та 1,2,4-тріазолу дає змогу досягти певних успіхів у сфері створення потенційних біологічно активних сполук. Цьому процесу сприяють різні фактори, як-от суттєві можливості хімічного перетворення за участю названих циклів, простота та надійність методик, створення молекул із певним рівнем біодоступності та змогою впливати на низку біохімічних процесів. Отже, створення нових сполук у ряду піразоло-тріазолових конденсованих систем викликає науковий інтерес, має практичне значення та характеризується актуальністю.

Мета роботи – визначення оптимальних умов отримання 3-(етилтіо)-9-метил-6-(алкілтіо)піразоло[1,5-d][1,2,4]тріазоло[3,4-f][1,2,4]тріазинів і дослідити властивості цільових продуктів реакції.

Матеріали та методи. Хімічна частина роботи передбачала поетапне створення цільових продуктів реакції – 3-(етилтіо)-9-метил-6-(алкілтіо)піразоло[1,5-d][1,2,4]тріазоло[3,4-f][1,2,4]тріазинів. Перший етап мав на меті проведення взаємодії діетилоксалату з ацетоном за участю натрій метилату в середовищі метанолу. Одержаний етил-2,4-діоксопентаноат на наступному етапі застосували у процесі перетворення у 3-метилпіразол-5-карбогідразид за участю гідразин гідрату. Надалі модифікація молекули полягала в поетапному формуванні структури 4-аміно-5-(3-метилпіразол-5-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолу. Наступний крок передбачав синтез 3-етилтіо-5-(3-метилпіразол-5-іл)-1,2,4-тріазол-4-аміну. Дальше перетворення – одержання калій 3-етилтіо-9-метилпіразоло[1,5-d][1,2,4]тріазоло[3,4-f][1,2,4]тріазино-6-тіолату та його S-алкілпохідних за тріазиновим фрагментом. Як модельні ферменти для докінгу обрали циклооксигеназу-2, ланостерол-14α-деметилазу та рецепторну тирозинкіназу, кристалічну структуру яких завантажили з Protein Data Bank.

Результати. Здійснили синтез 3-(етилтіо)-9-метил-6-(алкілтіо)-піразоло[1,5-d][1,2,4]тріазоло[3,4-f][1,2,4]тріазинів, визначили оптимальні умови процесу одержання цих речовин. Довели структуру продуктів хімічного перетворення, зафіксували результати дослідження основних фізичних властивостей. Результати віртуальних досліджень обґрунтували перспективність обраного вектора хімічної трансформації, а отже дали змогу визначитися з біологічним потенціалом одержаних сполук.

Висновки. У результаті дослідження отримали інформацію, що формує уявлення про можливий рівень впливу синтезованих сполук на активність ланостерол-14α-деметилази, а отже доцільним є продовження пошуку речовин із фунгістатичною та фунгіцидною діями.

Біографії авторів

С. О. Федотов, Запорізький державний медичний університет, Україна

аспірант каф. прирoдничих дисциплiн для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хiмiї

А. С. Гоцуля, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, дoцeнт каф. прирoдничих дисциплiн для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хiмiї

Посилання

Boraei, A., Ghabbour, H. A., Gomaa, M. S., El Ashry, E., & Barakat, A. (2019). Synthesis and Anti-Proliferative Assessment of Triazolo-Thiadiazepine and Triazolo-Thiadiazine Scaffolds. Molecules, 24(24), 4471. https://doi.org/10.3390/molecules24244471

Othman, A. A., Kihel, M., & Amara, S. (2019). 1,3,4-Oxadiazole, 1,3,4-thiadiazole and 1,2,4-triazole derivatives as potential antibacterial agents. Arabian Journal of Chemistry, 12(7), 1660-1675. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.09.003

Can, N. Ö., Acar Çevik, U., Sağlık, B. N., Levent, S., Korkut, B., Öz-kay, Y., & Koparal, A. S. (2017). Synthesis, molecular docking studies, and antifungal activity evaluation of new benzimidazole-triazoles as potential lanosterol 14α-demethylase inhibitors. Journal of Chemistry, 2017, 9387102. https://doi.org/10.1155/2017/9387102

Shcherbyna, R., Panasenko, O., Polonets, O., Nedorezanıuk, N., & Duchenko, M. (2021). Synthesis, antimicrobial and antifungal activity of ylidenhydrazides of 2-((4-R-5-R1-4Н-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetaldehydes. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 45(3), 504-514. https://doi.org/10.33483/jfpau.939418

Yaroshenko, A. A., Parchenko, V. V., Bihdan, O. A., Panasenko, O. I., Karpenko, Y. V., & Karpun, E. O. Method for Trifuzol-neo assay determination by GC-MS. (2021). Research Journal of Pharmacy and Technology, 14(9), 4523-4528. https://doi.org/10.52711/0974-360X.2021.00787

Sonawane, R., & Mohite, S. (2021). Heterocyclic bridgehead Nitrogen atom system: review on [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole and its pharmacological screening. Asian journal of research in chemistry, 14(3), 217-220. https://doi.org/10.52711/0974-4150.2021.00038

Safonov, A. (2020). Method of synthesis novel N'-substituted 2-((5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetohydrazides. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 44(2), 242-252. https://doi.org/10.33483/jfpau.580011

Frolova, Y., Kaplaushenko, A., & Nagornaya, N. (2020). Design, synthesis, antimicrobial and antifungal activities of new 1,2,4-triazole derivatives containing 1H-tetrazole moiety. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 44(1), 70-88. https://doi.org/10.33483/jfpau.574001

Samelyuk, Y. G., & Kaplaushenko, A. G. (2014). Synthesis of 3-alkylthio(sulfo)-1,2,4-triazoles, containing methoxyphenyl substituents at C5atoms, their antipyretic activity, propensity to adsorption and acute toxicity. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(5), 1117-1121.

Safonov, A., Nevmyvaka, A., Panasenko, O. & Knysh, Y. (2021). Microwave synthesis of 3- and 4-substituted-5-((3-phenylpropyl)thio)-4H-1,2,4-triazoles. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 45(3), 457-466. https://doi.org/10.33483/jfpau.902274.

Varynskyi, B., Kaplaushenko, A., & Parchenko, V. (2018). Electrospray ionization mass spectrometry fragmentation pathways of salts of some 1,2,4-triazolylthioacetate acids, the active pharmaceutical ingredients. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11(10), 303-312. https://doi.org/10.22159/ajpcr.2018.v11i10.16564

Gotsulya, A., Zaika, Y., & Brytanova, T. (2022). Synthesis, properties and biological potential some condensed derivatives 1,2,4-triazole. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 46(2), 308-321. https://doi.org/10.33483/jfpau.971602

Ismail, M. I., Mohamady, S., Samir, N., & Abouzid, K. A. M. (2020). Design, synthesis, and biological evaluation of novel 7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine inhibitors as antitumor agents. ACS Omega, 5, 20170-20176. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01829

Gotsulya, A. S. (2020). Synthesis and antiradical activity of alkyl derivatives of 5-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 44(2), 211-219. https://doi.org/10.33483/jfpau.616116

Fedotov, S. O., & Hotsulia, А. S. (2021). Synthesis and properties of S-derivatives of 4-amino-5-(5-methylpyrazol-3-yl)-1,2,4-triazole-3-thiol. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 14(3), 268-274. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.3.243176

Biovia. (2019). Discovery Studio Visualizer, v 19.1.0.18287 [Software]. Retrieved from http://www.3dsbiovia.com/

ChemAxon. (2015). MarvinSketch, Version 6.3.0. [Software]. Retrieved from http://www.chemaxon.com

Worldwide Protein Data Bank. (n.d.). Protein Data Bank (PDB) [Database]. Retrieved from http://www.pdb.org

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження