Результати визначення показників морфологічного складу крові тварин та окремі біохімічні показники під час використання потенційного препарату з сумішшю двох активних сполук (4-((5-(децилтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну та 5-(2-фторфеніл)-4-((4-бромфеніл)іліден)аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолу) в олії насіння розторопші

Автор(и)

  • М. В. Оглобліна Медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5696-3621
  • І. В. Бушуєва Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5336-3900
  • В. В. Парченко Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2283-1695

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.3.263015

Ключові слова:

клінічні дослідження, лабораторні дослідження, 4-((5-(децилтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфолін, 5-(2-фторфеніл)-4-((4-бромфеніл)іліден)аміно-1,2,4-тріазол-3-тіол, суміш активних сполук

Анотація

Впровадження в медичну і ветеринарну практику нових вітчизняних високоефективних і безпечних лікарських засобів – надважливе задання сучасної фармацевтичної науки. Продовження пошуку та здійснення досліджень з доведення біологічної активності похідних 1,2,4-тріазолу є перспективними напрямами у цій галузі. Відомо, що такі похідні 1,2,4-тріазолу, як 4-((5-(децилтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфолін і 5-(2-фторфеніл)-4-((4-бромфеніл)іліден)аміно-1,2,4-тріазол-3-тіол мають широкий спектр біологічної активності. Інтерес для наступних ґрунтовних досліджень становить саме протимікробна та протигрибкова дії. Для впровадження в медичну і ветеринарну практику новостворених лікарських препаратів для лікування грибкових захворювань шкіри тварин потрібні нові дослідження властивостей цих сполук і їхніх сумішей.

Мета роботи – визначення показників морфологічного складу крові тварин та окремих біохімічних показників під час використання потенційного препарату з сумішшю двох активних сполук: 4-((5-(децилтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну та 5-(2-фторфеніл)-4-((4-бромфеніл)іліден)аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолу – в олії насіння розторопші.

Матеріали та методи. Матеріал для лабораторних досліджень – сироватка та плазма крові, стабілізована шляхом додавання трилону-Б, тканинний біоптат. Показники визначали у здорових і тварин з експериментальною патологією на третю і десяту добу від початку захворювання за загальноприйнятою методикою. Під час роботи у процесі лікування здійснили загальні клінічні дослідження та місцеве обстеження гнійних ран, а також аналіз зразків крові, що взяті від кожної вівці дослідної та контрольної груп, до початку, на третю та десяту добу експерименту. Гнійно-запальний процес спричиняли травмуванням м’яких тканин у ділянці крупа з лівого боку за допомогою спеціально виготовленого шаблону з наступним пошкодженням м’язової тканини ангіотриптором та імплантацією культур аеробно-анаеробної хірургічної інфекції, взятих із підстилки. Утворені рани були завдовжки 10 см, завширшки – 1 см, глибина – 2 см. Через 24 години після індукції експериментального гнійного запалення в овець виявляли характерні клінічні ознаки: загальний стан усіх 12 тварин дещо пригнічений, але апетит нормальний; температура тіла – 38,6–40,3 °С, пульс – 76–82 уд./хв, частота дихальних рухів – 16–18 за хвилину; частота скорочень рубця – 3–6 разів за 2 хвилини. Під час обстеження виявили незначний набряк у ділянці рани та її країв, на її поверхні – мала кількість серозно-кров’янистого ексудату. На 3 добу в усіх 12 овець визначили максимальну маніфестацію клінічних ознак гострого гнійного запалення: загальний стан пригнічений, часткова втрата апетиту, загальна температура – 40,4–40,8 °С, пульс – 75–82 уд./хв, частота дихальних рухів – 18–22 за хвилину; частота скорочень рубця – 3–6 разів за 2 хвилини. Видимі слизові оболонки – блідо-рожевого кольору, під час натискання в ділянці рани спостерігали виділення серозно-гнійного ексудату.

Результати. Позитивні зміни клінічного статусу тварин групи дослідження підтверджуються кращими, ніж у контролі, лабораторними показниками крові та тканинного біоптату. Застосування потенційного препарату з сумішшю двох активних сполук (4-((5-(децилтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну та 5-(2-фторфеніл)-4-((4-бромфеніл)іліден)аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолу) в олії насіння розторопші призводить до швидшого загоєння гнійних ран порівняно з показниками при використанні лініменту «Ветмікодерм» (контрольна група). Різниця за площами ранового дефекту на 10–11 добу становила 17,5 %. Клінічні дані підтверджено лабораторними дослідженнями та аналізом ранового біоптату.

Висновки. Потенційний препарат із двома сполуками: 4-((5-(децилтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліном і 5-(2-фторфеніл)-4-((4-бромфеніл)іліден)аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолом – має виражені фармакокінетичні параметри та є біодоступним.

Біографії авторів

М. В. Оглобліна, Медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

канд. фарм. наук, доцент, зав. каф. фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії

І. В. Бушуєва, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор, зав. каф. управління і економіки фармації та фармацевтичної технології

В. В. Парченко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

Посилання

Shcherbyna, R., Parchenco, V., Martynyshyn, V., & Hunchak, V. (2018). Evaluation of acute and subacute toxicity of oil liniment based on 4-((5-(decylthio)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl)morpholine. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 42(1), 43-52.

Stefanov, O. V. (Ed.). (2001). Doklinichni doslidzhennya likarskih zasobiv [Preclinical studies of medicines]. Kyiv: Avitsena. [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2012, November 19). Polozhennia pro Komitet z pytan etyky (bioetyky) [Regulations on the Committee on Ethics (Bioethics) (No. 1287)]. https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS19313?an=1

Bushueva, I. V., Parkhomenko, L. I., Knysh, Ye. H., & Panasenko, O. I. (2014). Zastosuvannia morfolinii 2-[5-(pirydyn-4-il)-1,2,4-triazol-3-iltio]atsetatu dlia likuvannia i profilaktyky deiakykh zakhvoriuvan [Application of the morpholines of 2-[5-(pyridin-4-yl)-1,2,4-triazol-3-ylthio] acetates for the treatment and prevention of some diseases]. Zaporozhye medical journal, (2), 97-99. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.2.25443

Bushuieva, I. V., Berezovskyi, A. V., Knysh, Ye. H., & Panasenko, O. I. (2014). Zastosuvannia preparatu "Avesstym" dlia pidvyshchennia efektyvnosti vaktsynoprofilaktyky ta vplyv preparatu na rezystentnist kurchat [Use of the drug "Avastin" to increase the effectiveness of vaccination and the effect of the drug resistance of chickens]. Science Rise, 4(1), 94-97. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.29279

Bushueva, I. V., Kirichko, B. P., Knish, E. G., Panasenko, О. I., & Izdepskiy V. I. (2014). Vyvchennia vplyvu morfolinii 2-[5-(pirydyn-4-il)-1,2,4-triazol-3-iltio]atsetatu na profilaktyku stresovykh staniv [The study of morpholinium 2-[5-(pyridin-4yl)-1,2,4-triazol-3-ylthio]acetate effect on prevention of stressful conditions]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (2), 64-66. [in Ukrainian].

Martynyshyn V. P., Hunchak, V. M., Panasenko, O. I., Parchenko, V. V., & Shcherbyna R. O. (2019). Sposib likuvannia dermatolohichnykh zakhvoriuvan [Method of treatment of dermatological diseases]. Ukraine Patent UA 138684. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1396036/

Bushuyeva I. V., Knysh Ye. H., & Panasenko O. I. (2014). Doslidzhennia likuvalnoi efektyvnosti morfolinii 2-[5pirydyn-4-il)-1,2,4-tryazol-3-iltio]atsetatu pry khvorobakh deiakykh vydiv tvaryn [Therapeutic effectiveness investigation of morpholine 2 [5-(pyridin-4-yl) -1,2,4-triazole-3-yl-thio] acetate at diseases of some animal species]. ScienceRise, 3(1), 100-104. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.27998

Kotsiumbas, I. Ya., Malyk, O. H., Patereha, I. P., Tishyn, O. L., & Kosenko, Yu. M. (2006). Doklinichni doslidzhennya veterynarnykh likarskykh zasobiv [Preclinical studies of veterinary medicinal products]. Triada plius. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження