DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2014.2.26184

Вивчення інформаційного професійного поля спеціалістів фармації

N. O. Tkachenko

Анотація


Різноманітні складові професіоналізму формують соціальну відповідальність провізора у сучасних умовах. Періодичні професійно орієнтовані видання та науково-практичні заходи є невід’ємною частиною цього процесу. З метою визначення джерел інформаційного забезпечення працівників аптечних закладів південно-східного регіону України вивчили основні джерела професійної інформації, частоту їх використання і направленість методом анкетування 147 респондентів. Виявили, що спеціалісти приділяють дуже мало уваги вітчизняним науковим періодичним виданням, що є фаховими. Недоліком процесу ознайомлення провізорів з інноваційними пошуками та досягненнями науковців у галузі фармації є те, що тільки 20% спеціалістів фармації різних рівнів управління протягом практичної діяльності працюють із матеріалами науково-практичних конференцій. Це свідчить про відсутність мотивації до самоосвіти спеціалістів, необхідність визначення основних чинників мотивації до підвищення свого професіоналізму.


Ключові слова


соціальна відповідальність; провізор; фахові видання; неперервна фармацевтична освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Tkachenko, N. O., Chervonenko, N. M., Knysh, E. G. (2013). Suchasnyi stan i kharakterystyka sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryemnytskoi diialnosti [The current state and characteristics of social responsibility of business]. Zaporozhkij mediccinskij zhurnal, 2(77), 76–82 [in Ukrainian].

Hromovyk, B. P. & Ungurian, L. M. (2013). Farmatsevtychna lohistyka: focus na dopomozi patsientu [Pharmaceutical Logistics: Focus on helping the patient]. Lviv: RASTR-7. [in Ukrainian].

Hromovyk, B. P. & Horilyk, A. V. (2012). Neperervna farmatsevtychna osvita v Ukraini: naukovo-metodychni aspekty upravlinsko-ekonomichnoi pidhotovky [Continuing Pharmaceutical Education in Ukraine: the scientific and methodological aspects of management and economic training]. Lviv: RASTR-7. [in Ukrainian].

Derkach, Yu. (2008). Neformalna osvita yak umova neperervnoho navchannia molodi [Informal education as a condition of continuous training of youth]. Visnyk lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna, 23, 17–22 [in Ukrainian].

Gromovyk, B. P., Parnavckyi, B. L., Zaliska, O. M., Slabyi, M. V., & Horilyk, A. V. (2010). Kontseptualni pytannia bezperervnoi farmatsevtychnoi osvity [Conceptual issues of continuing pharmacy education]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 3, 29–37 [in Ukrainian].

Galii, L. V. (2009). Teoretychne obgruntuvannia poniattia farmatsevtychnoi kompetentsii [The theoretical grounding of the pharmaceutical competence concept]. Visnyk farmatsii,, 3, 49–51 [in Ukrainian].

Zozulev, A. V. & Solncev, S. A. (2008). Marketingovye issledovaniya: teoriya, metodolohiya, statistika [Marketing research: theory, methodology, statistics]. Мoscow: Rybari.; Kyiv: Znaniya. [in Russian and Ukrainian].

Tkachenko, N. O., & Chervonenko, N. M. (2013). Vyvchennia informatsiinoho zabezpechennia aptechnykh zakladiv [Study information of pharmacy agencies]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 2, 16–22 [in Ukrainian].
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет