Вивчення мутагенного впливу з прогнозом канцерогенності 4-((5-децилтіо)-4-метил-4-Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну для наступних досліджень із метою створення нового лікарського препарату протигрибкової активності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.3.261790

Ключові слова:

1,2,4-похідні тріазолу, мутаген, канцероген, протипухлинна активність, цитогенетична активність

Анотація

Нині все ширшим стає розроблення ефективних і безпечних лікувальних засобів із використанням похідних 1,2,4-тріазолу. Цінність таких препаратів визначається швидкою та пролонгованою біологічною дією, що не супроводжується різкими змінами гомеостазу та вираженими побічними ефектами, характерними для більшості фармакологічних препаратів синтетичного походження. В умовах обмеженого асортименту вітчизняних протимікробних і протигрибкових ветеринарних лікарських засобів на національному фармацевтичному ринку одним із напрямів вирішення цієї задачі є пошук, розроблення та дослідження лікарських засобів із протимікробною та протигрибковою активністю.

Мета роботи – вивчення мутагенного впливу з прогнозом канцерогенності 4-((5-децилтіо)-4-метил-4-Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну з перспективою створення нових лікарських форм для лікування грибкових патологій шкіри.

Матеріали та методи. Для вивчення дії 4-((5-децилтіо)-4-метил-4-Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну in vitro використали Staphylococcus aureus, штам 209, його мутанти УФ-2, УФ-3 і первинні клітинні культури. Облік генних мутацій мікроорганізмів у системі метаболічної активації (тест Еймса) здійснили за методикою Л. М. Фонштейна згідно з «Методичними рекомендаціями з оцінки мутагенних властивостей нових лікарських засобів» (Київ, 1996 р.), доповненою методикою за рекомендаціями «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» (за ред. І. Я. Коцюмбаса).

Результати. Результати вивчення активності 4-((5-децилтіо)-4-метил-4-Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну на моделі культури пухлинних асцитних клітин показали, що в концентраціях 1,4 мг/мл, 0,8 мг/мл, 0,3 мг/мл, 0,015 мг/мл він сприяє регресу пухлинних клітин карциноми Ерліха і саркоми С-37. У дослідах зі штамом Nk/L y таких самих концентраціях 4-((5-децилтіо)-4-метил-4-Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфолін істотно сповільнював зростання клітин.

Результати досліджень вказують на виражену цитогенетичну дію тіофосфаміду і сарколізину, що припускає їхню метаболічну активацію в організмі; про це свідчить виражена аберація хромосом. Порівнявши цитогенетичну дію еквімолярних концентрацій, не виявили цитогенетичну активність 4-((5-децилтіо)-4-метил-4-Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну.

Висновки. Позитивні результати вивчення специфічної активності 4-((5-децилтіо)-4-метил-4-Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфоліну в дослідах in vitro свідчать про доцільність його широкого вивчення на експериментальних пухлинах тварин. Ба більше, мутагенну дію не виявили в дозах, що застосували для прогнозування канцерогенності. Отже, зробили висновок про відсутність цитогенетичного ефекту.

 

Біографії авторів

І. В. Бушуєва, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор, зав. каф. управління і економіки фармації та фармацевтичної технології

К. В. Петрова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

аспірант

Б. П. Киричко, Полтавський державний аграрний університет, Україна

д-р вет. наук, професор, зав. каф. хірургії та акушерства

В. В. Парченко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

Посилання

Martynyshyn V. P., Hunchak, V. M., Panasenko, O. I., Parchenko, V. V., & Shcherbyna R. O. (2019). Sposib likuvannia dermatolohichnykh zakhvoriuvan [Method of treatment of dermatological diseases]. Ukraine Patent UA 138684. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1396036/

Shcherbyna, R., Parchenco, V., Martynyshyn, V., & Hunchak, V. (2018). Evaluation of acute and subacute toxicity of oil liniment based on 4-((5-(decylthio)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl)morpholine. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 42(1), 43-52.

Sokmen, B. B., Gumrukcuoglu, N., Ugras, S., Sahin, H., Sagkal, Y., & Ugras, H. I. (2015). Synthesis, antibacterial, antiurease, and antioxidant activities of some new 1,2,4-triazole schiff base and amine derivatives. Applied biochemistry and biotechnology, 175(2), 705-714. https://doi.org/10.1007/s12010-014-1307-2

Kotsiumbas, I. Ya., Malyk, O. H., Patereha, I. P., Tishyn, O. L., & Kosenko, Yu. M. (2006). Doklinichni doslidzhennya veterynarnykh likarskykh zasobiv [Preclinical studies of veterinary medicinal products]. Triada plius. [in Ukrainian].

Stefanov, O. V. (Ed.). (2001). Doklinichni doslidzhennya likarskih zasobiv [Preclinical studies of medicines]. Kyiv: Avitsena. [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science. (2012, November 19). Polozhennia pro Komitet z pytan etyky (bioetyky) [Regulations on the Committee on Ethics (Bioethics) (No. 1287)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1287736-12#Text

Bushueva, I. V., Parkhomenko, L. I., Knysh, Ye. H., & Panasenko, O. I. (2014). Zastosuvannia morfolinii 2-[5-(pirydyn-4-il)-1,2,4-triazol-3-iltio]atsetatu dlia likuvannia i profilaktyky deiakykh zakhvoriuvan [Application of the morpholines of 2-[5-(pyridin-4-yl)-1,2,4-triazol-3-ylthio] acetates for the treatment and prevention of some diseases]. Zaporozhye medical journal, (2), 97-99. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.2.25443

Borisenko, N. N., Bushuieva, I. V., Parchenko, V. V., Gubenko, I. Ya., Mykhailiuk, Ye. О., Riznyk, O. I., Aleksieiev, O. G., Gutyj, B. V., Lysianska, H. P., & Kurinnyi, A. V. (2019). Anti-Inflammatory, Antiviral Veterinary Medicine with Immuno-Modulating Activity. Research Journal of Pharmacy and Technology, 12(11), 5255-5259. http://dx.doi.org/10.5958/0974-360X.2019.00909.0

Klosova, X. G., Bushueva, I. V., Parchenko, V. V., Shcherbyna, R. O., Samura, T. O., Gubenko, I. Y., Gutyj, B. V., & Khariv, I. I. (2019). Trifuzol suppositories usage results on the course of endometrial inflammatory processes in cows. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(1), 1215-1223.

Bushueva, I., Parchenko, V., Shcherbyna, R., Safonov, A., Kaplaushenko, A., Gutyj, B., & Hariv, I. (2017). Tryfuzol – new original veterinary drug. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 41(1), 42-49. https://doi.org/10.1501/Eczfak_0000000594

Bushuieva, I. V., Berezovskyi, A. V., Knysh, Ye. H., & Panasenko, O. I. (2014). Zastosuvannia preparatu "Avesstym" dlia pidvyshchennia efektyvnosti vaktsynoprofilaktyky ta vplyv preparatu na rezystentnist kurchat [Use of the drug "Avastin" to increase the effectiveness of vaccination and the effect of the drug resistance of chickens]. Science Rise, 4(1), 94-97. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.29279

Borisenko, N. N., Gubenko, I. Y., Parchenko, V. V., & Bushueva, I. V. (2019). The efficacy tests results of the veterinary drug "Trifuzol 1% solution for injection". Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(1), 102-107.

Bushueva, I. V., Kirichko, B. P., Knish, E. G., Panasenko, О. I., & Izdepskiy V. I. (2014). Vyvchennia vplyvu morfolinii 2-[5-(pirydyn-4-il)-1,2,4-triazol-3-iltio]atsetatu na profilaktyku stresovykh staniv [The study of morpholinium 2-[5-(pyridin-4yl)-1,2,4-triazol-3-ylthio]acetate effect on prevention of stressful conditions]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (2), 64-66. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження