Значення Р-селектину в прогнозі кардіоваскулярних подій у пацієнтів із множинною мієломою

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.2.259829

Ключові слова:

Р-селектин, кардіоваскулярні події, множинна мієлома, виживання, прогноз

Анотація

За останні десятиріччя значно збільшилась кількість хворих на множинну мієлому, в яких завдяки впровадженню високоефективних ліків вдалося досягти ремісії захворювання. Тому, враховуючи здебільшого похилий вік пацієнтів із множинною мієломою, прогноз і ретельний контроль виникнення кардіоваскулярних подій може бути ключовим фактором у їхньому віддаленому виживанні.

Мета роботи – виявлення прогностичної значущості Р-селектину у виникненні кардіоваскулярних подій, виживаності пацієнтів із множинною мієломою в повній або частковій ремісії.

Матеріали та методи. У дослідження залучили 97 пацієнтів із діагнозом множинна мієлома в стадії ремісії, період спостереження становив 1 рік. До залучення в дослідження всі пацієнти не одержували препарати, що впливають на ліпідний обмін, включаючи статини. Плазму крові брали для визначення рівня Р-селектину за допомогою імунохемілюмінісцентного методу.

Результати. За період спостереження у 25 хворих виявили прогресію множинної мієломи, 5 осіб виключені з дослідження через відсутність на плановому візиті. В наступний аналіз включили 67 пацієнтів, які залишилися в дослідженні. В 18 (26,9 %) із цих пацієнтів зафіксували 36 кардіоваскулярних подій: 2 смерті з кардіоваскулярних причин, 1 інсульт, 16 кардіальних аритмій, 3 кардіальні ішемічні події, 4 випадки виникнення хронічної серцевої недостатності, 10 госпіталізацій, що пов’язані з кардіоваскулярними причинами. Зафіксували 2 смерті, що не пов’язані з серцево-судинними патологіями. Медіана циркулюючого Р-селектину в пацієнтів без кардіоваскулярних подій становила 58,24 нг/мл (95 % довірчий інтервал (ДІ) – 32,27–77,48 нг/мл), у хворих із кардіоваскулярними подіями – 87,57 нг/мл (95 % ДІ = 51,12–114,89 нг/мл) (р < 0,01). Мультиваріантний регресійний аналіз показав: циркулюючий Р-селектин – незалежний прогностичний фактор виникнення кардіоваскулярних подій (відношення шансів 1,11; 95 % ДІ = 1,06–1,17; р = 0,03) протягом 1 року в групі пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу (COVID-19) тяжкого перебігу. Наявність цукрового діабету, ожиріння, артеріальної гіпертензії, гіпертрофії лівого шлуночка не показали прогностичної значущості.

Висновки. У пацієнтів із документованою множинною мієломою підвищення циркулюючого Р-селектину асоціюється з виникненням кардіоваскулярних подій протягом 1 року.

Біографії авторів

М. О. Панасенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

очний аспірант каф. внутрішніх хвороб 3

Б. Б. Самура, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. внутрішніх хвороб 3

С. Я. Доценко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. внутрішніх хвороб 3

Посилання

Rajkumar, S. V. (2011). Treatment of multiple myeloma. Nature Reviews Clinical Oncology, 8(8), 479-491. https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2011.63

Al-Kindi, S. G., & Oliveira, G. H. (2016). Prevalence of Preexisting Cardiovascular Disease in Patients With Different Types of Cancer. Mayo Clinic Proceedings, 91(1), 81-83. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2015.09.009

Kazandjian, D. (2016). Multiple myeloma epidemiology and survival: A unique malignancy. Seminars in Oncology, 43(6), 676-681. https://doi.org/10.1053/j.seminoncol.2016.11.004

Austin, P. C., Lee, D. S., & Fine, J. P. (2016). Introduction to the Analysis of Survival Data in the Presence of Competing Risks. Circulation, 133(6), 601-609. https://doi.org/10.1161/circulationaha.115.017719

Smith, B. A. H., & Bertozzi, C. R. (2021). The clinical impact of glycobiology: targeting selectins, Siglecs and mammalian glycans. Nature Reviews Drug Discovery, 20(3), 217-243. https://doi.org/10.1038/s41573-020-00093-1

Grobler, C., Maphumulo, S. C., Grobbelaar, L. M., Bredenkamp, J. C., Laubscher, G. J., Lourens, P. J., Steenkamp, J., Kell, D. B., & Pretorius, E. (2020). Covid-19: The Rollercoaster of Fibrin(Ogen), D-Dimer, Von Willebrand Factor, P-Selectin and Their Interactions with Endothelial Cells, Platelets and Erythrocytes. International Journal of Molecular Sciences, 21(14), 5168. https://doi.org/10.3390/ijms21145168

Lam, C. S. P., Voors, A. A., de Boer, R. A., Solomon, S. D., & van Veldhuisen, D. J. (2018). Heart failure with preserved ejection fraction: from mechanisms to therapies. European Heart Journal, 39(30), 2780-2792. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy301

Song, C., Wu, G., Chang, S., & Bie, L. (2020). Plasma P-selectin level is associated with severity of coronary heart disease in Chinese Han population. Journal of International Medical Research, 48(6), 030006051989643. https://doi.org/10.1177/0300060519896437

Shen, L., Yang, T., Xia, K., Yan, Z., Tan, J., Li, L., Qin, Y., & Shi, W. (2020). P-selectin (CD62P) and soluble TREM-like transcript-1 (sTLT-1) are associated with coronary artery disease: a case control study. BMC Cardiovascular Disorders, 20(1). https://doi.org/10.1186/s12872-020-01663-2

Nguyen, S. D., Korhonen, E. A., Lorey, M. B., Hakanpää, L., Mäyränpää, M. I., Kovanen, P. T., Saharinen, P., Alitalo, K., & Öörni, K. (2021). Lysophosphatidylcholine in phospholipase A2-modified LDL triggers secretion of angiopoietin 2. Atherosclerosis, 327, 87-99. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.04.007

Antonopoulos, C. N., Sfyroeras, G. S., Kakisis, J. D., Moulakakis, K. G., & Liapis, C. D. (2014). The role of soluble P selectin in the diagnosis of venous thromboembolism. Thrombosis Research, 133(1), 17-24. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2013.08.014

Ministry of Health of Ukraine. (2015, November 2). Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy "Mnozhynna miieloma" [Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care "Multiple myeloma" (No. 710)]. [in Ukrainian]. https://dec.gov.ua/wp-content/uploads/images/dodatki/2015_710_MM/2015_710_YKPMD_MM.pdf

Krasnov, L. A., & Oleinik, V. P. (2014). Monitorirovanie i analiz ritma serdtsa. Tekhnicheskie sredstva elektronnoi i kompyuternoi diagnostiki v meditsine [Monitoring and analysis of heart rhythm. Technical means of electronic and computer diagnostics in medicine]. Kharkov: Natsionalnyi aerokosmichnyi universytet im. M. E. Zhukovskoho "Kharkivskyi aviatsiinii instytut". [in Russian].

Tseluyko, V. Y., & Radchenko, O. V. (2018). Serdechno-sosudistyie zabolevaniya u onkologicheskih bolnyih [Cardiovascular disease in oncological patients]. Liky Ukrainy, (3), 7-20. [in Russian]. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.3(219)

Chirinos, J. A., Orlenko, A., Zhao, L., Basso, M. D., Cvijic, M. E., Li, Z., Spires, T. E., Yarde, M., Wang, Z., Seiffert, D. A., Prenner, S., Zamani, P., Bhattacharya, P., Kumar, A., Margulies, K. B., Car, B. D., Gordon, D. A., Moore, J. H., & Cappola, T. P. (2020). Multiple Plasma Biomarkers for Risk Stratification in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. Journal of the American College of Cardiology, 75(11), 1281-1295. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.12.069

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження