Синтез і властивості деяких 3-(5-(4-метоксифеніл)піразол-3-іл)-6-R-[1,2,4]тріазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.2.259227

Ключові слова:

1,2,4-тріазол, піразол, фізико-хімічні властивості, молекулярний докінг

Анотація

Похідні піразолу та 1,2,4-тріазолу відіграють важливу стратегічну роль у сучасній медицині та фармації. Цей факт зумовлений істотними можливостями хімічної модифікації та значним фармакологічним потенціалом серед похідних цих гетероциклів. Введення в структуру нових речовин фрагментів 1,2,4-тріазолу та піразолу дає змогу вплинути на формування певного типу активності. Структурне поєднання цих гетероциклів в одній молекулі підвищує імовірність взаємодії з різними біологічними мішенями. Створення конденсованих систем за участю 1,2,4-тріазолу, безперечно, є науково привабливим і перспективним.

Мета роботи дослідження умов одержання 3-(5-(4-метоксифеніл)піразол-3-іл)-6-R-[1,2,4]тріазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів і вивчення властивостей цих сполук.

Матеріали та методи. Перший етап синтетичної частини роботи передбачав використання діетилоксалату та 1-(4-метоксифеніл)етан-1-ону за участю натрій гідриду в середовищі толуену. Одержаний етил-4-гідрокси-4-(4-метоксифеніл)-2-оксобут-3-етаноат на наступному етапі застосували в процесі перетворення на етил-5-(4-метоксифеніл)піразол-3-карбоксилат за участю гідразин гідрату. Модифікація молекули надалі полягала в поетапному формуванню структури 4-аміно-5-(5-(4-метоксифеніл)піразол-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолу. Наступний етап роботи передбачав взаємодію з карбоновими кислотами в середовищі фосфор оксихлориду. Для встановлення складу й ідентифікації структури виділених речовин записали 1Н ЯМР та інфрачервоні спектри, а також одержали якісні та кількісні показники елементного складу синтезованих структур. Індивідуальний характер наявності речовин і ступінь їхньої чистоти визначили, використавши високоефективну рідинну хроматографію.

Результати. Здійснили синтез 3-(5-(4-метоксифеніл)піразол-3-іл)-6-R-[1,2,4]тріазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів і визначили оптимальні умови процесу одержання цих речовин. Будова продуктів хімічного перетворення підтверджена, результати дослідження фізичних властивостей зафіксовано. Результати докінгових досліджень дали підстави для підтвердження перспективності обраного напряму синтетичних перетворень, це врешті дало змогу визначитись із біологічним потенціалом одержаних сполук. Модельний фермент –14-α-деметилаза ланостеролу (код 3LD6), інформація щодо неї використана з бази Банку даних білкових структур (РDB).

Висновки. У результаті молекулярного докінгу отримали дані, що формують уявлення про певний рівень імовірності впливу синтезованих сполук на активність 14-α-деметилази ланостеролу. Це обґрунтовує необхідність продовження дослідження протигрибкової активності.

 

Біографії авторів

С. O. Федотов, Запорізький державний медичний університет, Україна

аспірант каф. прирoдничих дисциплiн для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хiмiї

А. С. Гoцyля, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, дoцeнт каф. прирoдничих дисциплiн для iнoзeмних стyдeнтiв та тoксикoлoгiчнoї хiмiї

O. I. Панасенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор, зав. каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

Посилання

Can, N. Ö., Acar Çevik, U., Sağlık, B. N., Levent, S., Korkut, B., Öz-kay, Y., & Koparal, A. S. (2017). Synthesis, molecular docking studies, and antifungal activity evaluation of new benzimidazole-triazoles as potential lanosterol 14α-demethylase inhibitors. Journal of Chemistry, 2017. Article ID 9387102. https://doi.org/10.1155/2017/9387102

Othman, A. A., Kihel, M., & Amara, S. (2019). 1,3,4-Oxadiazole, 1,3,4-thiadiazole and 1,2,4-triazole derivatives as potential antibacterial agents. Arabian Journal of Chemistry, 12(7), 1660-1675. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.09.003

Shcherbyna, R., Panasenko, O., Polonets, O., Nedorezanıuk, N. & Duchenko, M. (2021). Synthesis, antimicrobial and antifungal activity of ylidenhydrazides of 2-((4-R-5-R1-4Н-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetaldehydes. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 45(3), 504-514. https://doi.org/10.33483/jfpau.939418

Yaroshenko, A. A., Parchenko, V. V., Bihdan, O. A., Panasenko, O. I., Karpenko, Y. V., & Karpun, E. O. (2021). Method for Trifuzol-neo assay determination by GC-MS. Research Journal of Pharmacy and Technology, 14(9), 4523-4528. https://doi.org/10.52711/0974-360X.2021.00787

Safonov, A. (2020). Method of synthesis novel N'-substituted 2-((5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetohydrazides. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 44(2), 242-252. https://doi.org/10.33483/jfpau.580011

Frolova, Y., Kaplaushenko, A., & Nagornaya, N. (2020). Design, synthesis, antimicrobial and antifungal activities of new 1,2,4-triazole derivatives containing 1H-tetrazole moiety. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 44(1), 70-88. https://doi.org/10.33483/jfpau.574001

Samelyuk, Y. G., & Kaplaushenko, A. G. (2014). Synthesis of 3-alkylthio(sulfo)-1,2,4-triazoles, containing methoxyphenyl substituents at C5atoms, their antipyretic activity, propensity to adsorption and acute toxicity. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(5), 1117-1121.

Safonov, A. A., Nevmyvaka, A. V., Panasenko, O. I., & Knysh, Y. G. (2021). Microwave synthesis of 3- and 4-substituted-5-((3-phenylpropyl)thio)-4H-1,2,4-triazoles. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 45(3), 457-466. https://doi.org/10.33483/jfpau.902274

Varynskyi, B., Kaplaushenko, A., & Parchenko, V. (2018). Electrospray ionization mass spectrometry fragmentation pathways of salts of some 1,2,4-triazolylthioacetate acids, the active pharmaceutical ingredients. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11(10), 303-312. https://doi.org/10.22159/ajpcr.2018.v11i10.16564

Gotsulya, A., Zaika, Y., Brytanova, T. (2022). Synthesis, properties and biological potential some condensed derivatives 1,2,4-triazole. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 46(2), 308-321. https://doi.org/10.33483/jfpau.971602

Ismail, M., Mohamady, S., Samir, N., Abouzid, K. (2020). Design, synthesis, and biological evaluation of novel 7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine inhibitors as antitumor agents. ACS Omega, 5, 20170-20176. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01829

Gotsulya, A. S. (2020). Synthesis and antiradical activity of alkyl derivatives of 5-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 44(2), 211-219. https://doi.org/10.33483/jfpau.616116

Fedotov, S. O., & Hotsulia, А. S. (2021). Synthesis and properties of S-derivatives of 4-amino-5-(5-methylpyrazol-3-yl)-1,2,4-triazole-3-thiol. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 14(3), 268-274. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.3.243176

Boraei, A., Ghabbour, H., Gomaa, M., El Ashry, E., & Barakat, A. (2019). Synthesis and anti-proliferative assessment of triazolo-thiadiazepine and triazolo-thiadiazine scaffolds. Molecules, 24, 4471-4480. https://doi.org/10.3390/molecules24244471

Sonawane, R., & Mohite, S. (2021). Heterocyclic bridgehead Nitrogen atom system: review on [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole and its pharmacological screening. Asian journal of research in chemistry, 14(3), 217-220. https://doi.org/10.52711/0974-4150.2021.00038

Biovia. (2019). Discovery Studio Visualizer, v 19.1.0.18287 [Software]. Retrieved from http://www. 3dsbiovia.com/

ChemAxon. (2015). MarvinSketch, Version 6.3.0. [Software]. Retrieved from http://www.chemaxon.com

Worldwide Protein Data Bank. (n.d.). Protein Data Bank (PDB) [Database]. Retrieved from http://www.pdb.org

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження