Вивчення оптичної активності деяких S-похідних 4-R-5-(((3-(піридин-4-іл)-1Н-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)- 4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.2.255791

Ключові слова:

1,2,4-тріазол, оптична активність, поляриметрія, енантіомери

Анотація

Майже половина ліків, що нині випускають, є хіральними сполуками, і майже 90 % від цих сполук – рацемати, що складаються з еквімолярної суміші двох енантіомерів. Хоча вони мають однакову хімічну структуру, більшість оптичних ізомерів хіральних речовин мають помітні відмінності за біологічною активністю. Відомо, що майже невід’ємною частиною прогресивного дизайну лікарських засобів стала наявність як мінімум одного асиметричного атома.

Мета роботи – визначення величини кута обертання площини поляризації розчинів деяких S-похідних 4-R-5-(((3-(піридин-4-іл)-1Н-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолів і встановлення закономірностей між будовою досліджуваних молекул та їхньою оптичною активністю.

Матеріали та методи. Предмет дослідження – 2-[5-R1-4R2-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]-1-арилетаноли. Дослідження величини кута обертання площини поляризації розчинів нових синтезованих сполук здійснили за допомогою поляриметра Atago AP-300 та відповідно до фізико-хімічного методу аналізу ДФУ 2.2.7 «Оптичне обертання».

Результати. Результати фізико-хімічного аналізу показали: сполуки, що дослідили, мають оптичну активність. Найбільше значення величини питомого обертання має сполука 1-((4-метил-5-(((3-(піридин-4-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-2-фенілетан-1-ол (+43° [град∙г/см3∙дм]). Єдина лівообертальна речовина – 1-(4-фторфеніл)-2-((4-метил-5-(((3-(піридин-4-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етан-1-ол зі значенням питомого обертання [α]D20 = -43° [град∙г/см3∙дм].

Висновки. У результаті дослідження з’ясували, що 1-(4-фторфеніл)-2-((4-метил-5-(((3-(піридин-4-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етан-1-ол може обертати площину поляризації світла вліво. Це свідчить про перевагу S-енантіомера в рацемічній суміші, і тому ця сполука викликає чималий інтерес для продовження доклінічного дослідження. Всі інші аналізовані сполуки також виявляють себе як оптичні ізомери.

Біографії авторів

Є. О. Карпун, Запорізький державний медичний університет, Україна

асистент каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

С. О. Борсук, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, старший викладач каф. фармацевтичної хімії

Л. І. Кучеренко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор, зав. каф. фармацевтичної хімії

В. В. Парченко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

Посилання

Browne, W. R., Hesek, D., Gallagher, J. F., O'Connor, C. M., Killeen, J. S., Aoki, F., Ishida, H., Inoue, Y., Villani, C., & Vos, J. G. (2003). Structural and photophysical characterisation of coordination and optical isomers of mononuclear ruthenium (II) polypyridyl 1,2,4-triazole complexes. Dalton Transactions, (12), 2597-2602. https://doi.org/10.1039/b301961f

Willia, K., & Lee, E. (1985). Importance of Drug Enantiomers in Clinical Pharmacology. Drugs, 30(4), 333-354. https://doi.org/10.2165/00003495-198530040-00003

Hambuchen, M. D., Hendrickson, H. P., Gunnell, M. G., McClenahan, S. J., Ewing, L. E., Gibson, D. M., Berquist, M. D., & Owens, S. M. (2017). The pharmacokinetics of racemic MDPV and its (R) and (S) enantiomers in female and male rats. Drug and alcohol dependence, 179, 347-354. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.07.011

Jiang, L., Dziedzic, P., Spacil, Z., Zhao, G. L., Nilsson, L., Ilag, L. L., & Córdova, A. (2014). Abiotic synthesis of amino acids and self-crystallization under prebiotic conditions. Scientific reports, 4, 6769. https://doi.org/10.1038/srep06769

Valimaña-Traverso, J., Amariei, G., Boltes, K., García, M. Á., & Marina, M. L. (2019). Enantiomer stability and combined toxicity of duloxetine and econazole on Daphnia magna using real concentrations determined by capillary electrophoresis. The Science of the total environment, 670, 770-778. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.208

Rikken, G. L. J. A., & Raupach, E. (1997). Observation of magneto-chiral dichroism. Nature, 390(6659), 493-494. https://doi.org/10.1038/37323

Purdie, N., & Swallows, K. A. (1989). Analytical applications of polarimetry, optical rotatory dispersion, and circular dichroism. Analytical chemistry, 61(2), 77A-89A. https://doi.org/10.1021/ac00177a001

Karpun, Y., Parchenko, V., Fotina, T., Demianenko, D., Fotin, A., Nahornyi, V., & Nahorna, N. (2021). The investigation of antimicrobial activity of some s-substituted bis-1,2l4-triazole-3-thiones. Pharmacia, 68(4), 797-804. https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e65761

Klebe, G. (2013). Optical Activity and Biological Effect. In G. Klebe (Ed.), Drug Design: Methodology, concepts, and mode-of-action (pp. 89-109). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17907-5_5

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження