Аналіз біологічних властивостей 1,2,4-тріазолвмісних сполук (огляд літератури)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.1.252392

Ключові слова:

біологічні властивості, активність, 1,2,4-тріазол

Анотація

У сучасних умовах розвитку і становлення фармацевтичної промисловості впровадження нових синтетичних лікарських засобів потребує постійного контролю якості та безпеки їх використання. Протягом багатьох років синтетичні ліки залишаються суттєвим інструментом щодо профілактики та боротьби з хворобами різної етіології. Серед синтетичного класу речовин передусім заслуговують на увагу ті, що є малотоксичними, безпечними й ефективними. Наукові публікації в останні десятиліття показують перспективність пошуку нових біологічно активних сполук серед похідних 1,2,4-тріазолів із фрагментами різних гетероциклічних систем. Учені стверджують, що поєднання декількох структурних фрагментів гетероциклів в одній молекулі призводить до появи нових видів біологічної дії, інколи і до посилення відомих фармакологічних ефектів. До того ж синтезовані сполуки належать до класу малотоксичних чи практично нетоксичних речовин.

Мета роботи – аналіз закордонних і вітчизняних джерел щодо біологічної активності 1,2,4-тріазолпохідних.

Висновки. Серед зазначених похідних виявлено молекули, які проявляють широку протигрибкову та протимікробну активність, протитуберкульозну, противірусну, актопротекторну, антигіпоксичну, анальгетичну дію тощо. Проаналізувавши відомі дані, встановлено низку закономірностей «будова – дія». Результати будуть корисними для подальшої науково-дослідної роботи вчених.

Біографії авторів

А. В. Хільковець, Запорізький державний медичний університет, Україна

аспірантка каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

В. В. Парченко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

Посилання

Zhang, J., Wang, S., Ba, Y., & Xu, Z. (2019). 1,2,4-Triazole-quinoline/quinolone hybrids as potential anti-bacterial agents. European journal of medicinal chemistry, 174, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.04.033

Zafar, W., Sumrra, S. H., & Chohan, Z. H. (2021). A review: Pharmacological aspects of metal based 1,2,4-triazole derived Schiff bases. European journal of medicinal chemistry, 222, 113602. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113602

Xu, Z. (2020). 1,2,3-Triazole-containing hybrids with potential antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). European journal of medicinal chemistry, 206, 112686. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112686

Sumrra, S. H., Zafar, W., Asghar, M. L., Mushtaq, F., Raza, M. A., Nazar, M. F., Nazar M., Nadeem M., Imran M., Mumtaz, S. (2021). Computational investigation of molecular structures, spectroscopic properties, cholinesterase inhibition and antibacterial activities of triazole Schiff bases endowed metal chelates. Journal of Molecular Structure, 1238. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130382

Shaykoon, M. S., Marzouk, A. A., Soltan, O. M., Wanas, A. S., Radwan, M. M., Gouda, A. M., Youssif, B., & Abdel-Aziz, M. (2020). Design, synthesis and antitrypanosomal activity of heteroaryl-based 1,2,4-triazole and 1,3,4-oxadiazole derivatives. Bioorganic chemistry, 100, 103933. https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.103933

Scarim, C. B., & Pavan, F. R. (2021). Thiazole, triazole, thio- and semicarbazone derivatives - Promising moieties for drug development for the treatment of tuberculosis. European Journal of Medicinal Chemistry Reports, 1, 100002. https://doi.org/10.1016/j.ejmcr.2021.100002

Yang, P., Luo, J. B., Wang, Z. Z., Zhang, L. L., Feng, J., Xie, X. B., Xie X., Shi Q., Zhang, X. G. (2021). Synthesis, molecular docking, and evaluation of antibacterial activity of 1,2,4-triazole-norfloxacin hybrids. Bioorganic Chemistry, 115. https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2021.105270

Yang, P., Luo, J. B., Wang, Z. Z., Zhang, L. L., Feng, J., Xie, X. B., Shi, Q. S., & Zhang, X. G. (2021). Synthesis, molecular docking, and evaluation of antibacterial activity of 1,2,4-triazole-norfloxacin hybrids. Bioorganic chemistry, 115, 105270. https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2021.105270

Qin, H. L., Zhang, Z. W., Ravindar, L., & Rakesh, K. P. (2020). Antibacterial activities with the structure-activity relationship of coumarin derivatives. European journal of medicinal chemistry, 207, 112832. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112832

Qi, L., Li, M. C., Bai, J. C., Ren, Y. H., & Ma, H. X. (2021). In vitro antifungal activities, molecular docking, and DFT studies of 4-amine-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole derivatives. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 40, 127902. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2021.127902

Bіhdan, O. A. (2020). Aktoprotektorna aktyvnist deiakykh pokhidnykh 5-(tiofen-3-ilmetyl)-4-R1-1,2,4-tryazol-3-tiolu [Actoprotective activity of some 5-(thiophen-3-ylmethyl)-4-R1-1,2,4-triazole-3-thiols derivatives]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 75(3), 80-85. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3.20.08

Safonov, A. A. (2020). A study of actoprotective activity of new 3-(thiophen-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5-thiol derivatives. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 13(3), 365-370. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.3.216211

Bihdan, O. A. (2021). Protymіkrobna ta protyhrybkova aktvnіst novykh ftorfenіlvmіsnykh 1.2.4-triazolіv [Antimicrobial and antifungal activity of new fluorophenyl-containing 1,2,4-triazoles]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 76(2), 87-93. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.21.09

Karpun, Ye. O., & Polіshchuk, N. M. (2020). Protimіkrobna ta protigribkovikh novikh 4-(5-(((5-(alkіltіo)-4-R-4 1H-1.2.4-trіazol-3-іl)pіridinі [Antimicrobial and antifungal activity of new 4-(5-((5-(alkylthio)-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)-1H-1,2,4-triazole-3-yl)pyridines]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 13(3), 354-358. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.3.216204

Karpun E. O., & Parchenko, V. V. (2020). Syntez. fіzyko-khіmіchnі vlastyvostі ta antyhіpoksychna aktyvnіst deiakykh S-pokhіdnykh 4-R-5-(((3-(pіridin-4-іl)-1N-1.2.4-triazol-5-іl)tіo)metil)-4N-1.2.4-triazol-3-tіolіv [Synthesis, physicochemical properties and antigypoxic activity of some S-derivatives of 4-alkyl-5-(((3-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio)methyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 75(6), 56-64. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.06

Bilay, I. M., Galushko, A. J., Hnitko, I. V., Pruhlo, E. S., Kaplaushenko, A. G., Parchenko, V. V., Hotsulya, A. S., Panasenko, O. І., & Knish, E. G. (2013). Hіpolіpіdemіchna aktyvnіst deiakykh pokhіdnykh 1.2.4-trіazolu [Hypolipidemic activity of some 1,2,4-triazoles]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (1), 15-17. [in Ukrainian].

Demchenko, A. M., Yadlovskyi, O. Ye., Koval, A. Ya., Bobkova, L. S., Yanchenko, V. O., & Demchenko, D. A. (2016). 5,7-Diatsyl-3-n(alkil)-6-aryl-5N-[1,2,4]tryazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiazyny, shcho proiavliaiut analhetychni vlastyvosti [5,7-Diacyl-3-H(alkyl)-6-aryl-5N-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines exhibiting analgesic properties]. Ukraine Patent UA 112372. [in Ukrainian].

Ogorodnik, A. G., Yanchenko, V. A., Bobkova, L. S., Seredinska, N. M., & Demchenko, A. M. (2018). Syntez, ta analhetychni vlastyvosti pokhidnykh 5-metyl-3-aryl-[1,2,4]tryazolo[4,3-a]pirymydyn-7-olu [Synthesis and anаlgеsic activity 5-methyl-3-aryl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-7-oles derivatives]. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (2), 55-61. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.17.07

Chudinov, M. V., Prutkov, A. N., Matveev, A. V., Grebenkina, L. E., Konstantinova, I. D., & Berezovskaya, Y. V. (2016). An alternative route to the arylvinyltriazole nucleosides. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(14), 3223-3225. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2016.05.072

Simurova, N. V., & Maiboroda, O. I. (2021). Antiviral activity of 1,2,4-triazole derivatives (microreview). Chemistry of heterocyclic compounds, 57(4), 420-422. https://doi.org/10.1007/s10593-021-02919-1

Wang, Z., Yu, Z., Kang, D., Zhang, J., Tian, Y., Daelemans, D., De Clercq, E., Pannecouque, C., Zhan, P., & Liu, X. (2019). Design, synthesis and biological evaluation of novel acetamide-substituted doravirine and its prodrugs as potent HIV-1 NNRTIs. Bioorganic & medicinal chemistry, 27(3), 447-456. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2018.12.039

Ulomskiy, E. N., Ivanova, A. V., Gorbunov, E. B., Esaulkova, I. L., Slita, A. V., Sinegubova, E. O., Voinkov, E. K., Drokin, R. A., Butorin, I. I., Gazizullina, E. R., Gerasimova, E. L., Zarubaev, V. V., & Rusinov, V. L. (2020). Synthesis and biological evaluation of 6-nitro-1,2,4-triazoloazines containing polyphenol fragments possessing antioxidant and antiviral activity. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 30(13), 127216. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127216

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

Огляди