Хромато-мас-спектрометричне дослідження настойки валеріани з різними екстрагентами

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.1.252374

Ключові слова:

Valeriana stolonifera Czern., настойка, хромато-мас-спектрометрія, 70 % спирт, метанол

Анотація

Валеріана лікарська (Valeriana officinalis L.s.p.) – збірний вид, на території України об’єднує 13 видів, у тому числі на півдні країни росте валеріана пагононосна (V. stolonifera Czern.). Нині підтверджено, що заспокійливі та спазмолітичні властивості сировини валеріани зумовлені вмістом у ній валепотріатів, сесквітерпеноїдів і ароматичних речовин, зокрема похідних евгенолу. Саме тому в багатьох країнах світу на їхній основі створено низку препаратів.

Мета роботи – за допомогою газової хроматографії визначити компонентний склад настойок V. stolonifera Czern., що виготовлені на 70 % спирті та метанолі.

Матеріали та методи. Сировина (підземні органи) Valerianae radices заготовили в березні 2020 року в Запоріжжі, Канцерівська балка. Настойку валеріани готували зі свіжої сировини згідно з методикою виготовлення настойок, досліджували на газовому хроматографі Agilent 7890B із мас-спектрометричним детектором 5977B. Для ідентифікації компонентів використали бібліотеку мас-спектрів NIST14.

Результати. За допомогою газової хроматографії в метанольній настойці V. stolonifera Czern. коренів ідентифікували 77 компонентів, кількісно виділили 13 компонентів. Аналізуючи хроматограми та характеристику площі піків спиртової настойки V. stolonifera Czern. коренів, ідентифікували 78 компонентів, кількісно виділили 11 компонентів. Під час порівняльної характеристики хроматограм збіглися 39 компонентів. З основних компонентів найбільший вміст мають 13.413 RT метанольний 1(2H)-Naphthalenone, octahydro-4a,8a dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [4aR-(4a.α.,7.β.,8a.α.)] – 5,34 %; 13.414 RT спиртовий – 8,41 %; 11.943 RT метанольний Myrtenyl isovalerate – 3,88 %; 11.942 RT спиртовий – 5,15 %; 15.362 RT метанольний Kessanyl acetate – 2,52 %; 15.360 RT Kessanyl acetate спиртовий – 1,41 %.

Висновки. Проаналізувавши результати газової хроматографії, з’ясували, що настойки валеріани з метанольним і спиртовим екстрагентом відрізняються і за кількісним, і за якісним складом. В усіх настойках наявні 39 сполук, 3 з них – у великій кількості. У результаті дослідження отримали дані, що свідчать: кращі показники кількісного та якісного складу настойки V. stolonifera Czern. отримали, використавши як екстрагент 70 % спирт.

Біографії авторів

В. М. Одинцова, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, професор каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

В. Г. Корнієвська, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, доцент каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

С. В. Панченко, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, старший викладач каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

Ю. І. Корнієвський, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, доцент каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

В. І. Кокітко, Запорізький державний медичний університет, Україна

фахівець І категорії навчально-наукового медико-лабораторного центру з віварієм

Посилання

Korniievskyi, Yu. I., Korniievska, V. H., Panchenko, S. V., & Bohuslavska, N. Yu. (2014). Valeriana likarska. [Valerian Medicines]. Zaporizhzhia : ZSMU. [in Ukrainian].

Kryvenko, V. I., Korniievskyi, Yu. I., Kolesnyk, M. Yu., Korniievska, V. H., & Demchenko, A. V. (2018). Fitoterapiia insomnia [Phytotherapy of insomnia]. Zaporizhzhia: ZSMU. [in Ukrainian].

European Pharmacopoeia, Supplement 9.1, 04/2017:0453, Valerian root, Monograph No: 453, Strasbourg, 2016.

Sermukhamedova, O., Ludwiczuk, A., Widelski, J., Głowniak, K., Sakipova, Z., Ibragimova, L., Poleszak, E., Cordell, G. & Skalicka-Woźniak, K. (2017). Chemical comparison of the underground parts of Valeriana officinalis and Valeriana turkestanica from Poland and Kazakhstan. Open Chemistry, 15(1), 75-81. https://doi.org/10.1515/chem-2017-0010

Nandhini, S., Narayanan, K. B., & Ilango, K. (2018). Valeriana Officinalis: a review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11(1), 36-41. https://doi.org/10.22159/ajpcr.2018.v11i1.22588

Wiśniewski, J., Szczepanik, M., Kołodziej, B., & Król, B. (2016). Plantation methods effects on common valerian (Valeriana officinalis) yield and quality. The Journal of Animal & Plant Sciences, 26(1), 177-184.

Filipović, V., & Ugrenović, V. (2020). Innovative approach in the production of valerian (Valeriana officinalis L.) using organic production methods. Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region. Thematic Proceedings (pp. 593-611). Belgrade: Institute of Agricultural Economics.

Korniievskyi, Yu. I., Kucherenko, L. I., Korniievska, V. H., Skoryna, D. Yu., Khromylova, O. V., & Bohuslavska, N. Yu. (2020). Likarski roslyny na aptechnii polytsi [Medicinal plants on the pharmacy shelf]. Zaporizhzhia: ZSMU. [in Ukrainian].

State Enterprise Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center of Medicines Quality. (2008, February 1). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. Dopovnennia 2 [The State Pharmacopoeia of Ukraine] (1st ed., Suppl 1). Kharkiv: Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr. [in Ukrainian].

Odyntsova, V. M., Korniievska, V. H., Korniievskyi, Yu. I., & Kokitko, V. I. (2020). Porivnialna khromato-mas-spektroskopiia nastoianok valeriany pahononosnoi [Comparative chromato-mass spectroscopy studies on tinctures of Valeriana stolonifera Czern.] Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 13(1), 51-60. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198124

Korniievskyi, Yu. I. Odyntsova, V. M. Korniievska, V. H. Kandybei, N. V. & Bohuslavska, N. Yu. (2019). Tekhnolohiia vyrobnytstva ta khromato-mas-spektroskopiia nastoiok valeriany likarskoi [Production technology and chromato-mass spectroscopy of the valeriana officinalis tinctures]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 12(2), 172-180. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409- 2932.2019.2.171002

Odyntsova, V. M., Kokitko, V. I., Korniievska, V. H., Korniievskyi, Yu. I., & Karpun, Ye. O. (2021). Khromato-mas-spektroskopiia nastoiok iz nadzemnoi chastyny valeriany likarskoi [Chromato-mass spectroscopy of tinctures of Valeriana officinalis aerial part]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 14(1), 29-38. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.1.226749

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження