DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2014.1.24858

Інноваційний підхід до реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземних студентів із дисципліни «Інформаційні технології у фармації»

S. V. Velma

Анотація


Для підвищення ефективності та якості процесу навчання іноземних студентів із дисципліни «Інформаційні технології у фармації» запропоновано використовувати компетентнісний підхід. Співробітники кафедри фармакоінформатики з метою формування професійної інформаційно-технологічної компетентності майбутніх фахівців на основі особистісно орієнтованого навчання розробили навчальний посібник «Інформаційні технології у фармації», що дає можливість  забезпечити індивідуальну траєкторію навчання для кожного студента.


Ключові слова


компетентнісний підхід; інформаційно-технологічна компетентність; адаптивна модель навчання; траєкторія навчання студента

Повний текст:

PDF

Посилання


Кун Т. Структура научных революцій : пер. с англ. / Т. Кун ; [сост. В.Ю. Кузнецов]. – М. : Издательство АСТ, 2003. – 605 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / [під заг. ред. О.В. Овчарук]. – К. : КІС, 2004. – 112 с.

Кремень В.Г. Нові вимоги до якісної освіти / В.Г. Кремень // Освіта України. – 2006. – № 45–46. – С. 6–7.

Головань М.С. Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення / М.С. Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 62–69.

Азарова Р.Н. Проблемы качества образования / Р.Н. Азарова, Н.В. Борисова, В.Б. Кузов // Проектирование компетентностно-ориентированных и конкурентоспособных основных образовательных программ ВПО. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2008. – 81 с.
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет