DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2014.1.24527

Вивчення гепатопротекторної активності екстракту цикорію (Cichorium intybus L.)

O. I. Yezerska, I. M. Havryliuk, O. M. Havryliuk, I. O. Niektiehaiev, T. H. Kalyniuk

Анотація


Навели результати визначення гепатопротекторної активності екстракту цикорію на моделі хронічного ушкодження печінки тетрахлорметаном. Показали, що екстракт цикорію виявляє гепатопротекторні властивості, знижуючи активність аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, а також зменшуючи ознаки пошкодження у печінці.


Ключові слова


гепатопротекторна дія; екстракт цикорію; тетрахлорметан; аланінамінотрансфераза; аспартатамінотрансфераза

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакулин И.Г. Возможности применения гепатопротекторов в практике врача-терапевта / И.Г. Бакулин, Ю.Г. Сандлер // Consilium medicum. Гастроэнтерология. – 2010. – № 8. – С. 72–76.

Барабой В.А. Биологическое действие растительных фенольных соединений / В.А. Барабой. – К. : Наук. думка, 1976. – 260 с.

Крылова С.Г. Гепатозащитное действие экстракта из корня Cichorium intybus (Asteraceae) / С.Г. Крылова, Л.А. Ефимова, З.К. Вымятнина, Е.П. Зуева // Растительные ресурсы. – 2007. – № 2. – С. 89–94.

Попович В.П. Тенденції ринку гепатопротекторів в Україні / В.П. Попович, Б.П. Громовик, П.В. Глуховський // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2012. – № 1. – С. 95–99.

Румянцева Ж.Н. Поиск гепатопротекторов среди препаратов растительного происхождения / Ж.Н. Румянцева, Я.С. Гудивок // Раст. ресурсы. – 1993. – № 1. – С. 88–97.

Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів : методичні рекомендації / [за ред. О.В. Стефанова]. – К. : Авіцена, 2001. – 568 с.

Яворський О.І. Біологічно активні речовини та фармакологічна активність коренів цикорію / О.І. Яворський, Б.М. Зузук, Л.Я. Роговська // Фармац. журн. – 1993. – № 1. – С. 70–75.

Яворський О.І. Ліки з цикорію – цінні та ефективні засоби в арсеналі практичного лікаря / О.І. Яворський // Практична медицина. – 1997. – № 1–2. – С. 48–53.

Papetti A. Anti- and pro-oxidant water soluble activity of Cichorium genus vegetables and effect of thermal treatment / A. Papetti, M. Daglia, G. Gazzani // J. Agric. Food. Chem. – 2002. – Vol. 50б. – № 16. – Р. 4696-4704.

Walsh K. Update on chronic viral hepatitis / Walsh K., Alexander G.J. // Postgrad Med. J. – 2001. – Vol. 77. – P. 498–505.
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет