Дослідження етико-деонтологічних аспектів в аптечних закладах

Автор(и)

  • Т. П. Зарічна Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3711-4453
  • Т. С. Британова Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1805-4552
  • Т. С. Райкова Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7541-4003
  • Т. А. Чорній Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.2.232969

Ключові слова:

ринок, споживач, клієнт, лояльність

Анотація

Мета роботививчення етико-деонтологічних аспектів, що пов’язані з професійною діяльністю провізорів (фармацевтів).

Матеріали та методи. Для досягнення мети дослідження проаналізували наукові джерела з етико-деонтологічних питань, що пов’язані з професійною діяльністю провізорів (фармацевтів). Протягом дослідження використали методи інформаційного пошуку, систематизації, порівняння та узагальнення, а також соціологічні. Об’єкт дослідження – результати анкетування та інтерв’ювання відвідувачів і працівників аптечної мережі КП «Примула»; аптечних мереж, які входять в компанію ТОВ «Аптека-Магнолія» («Аптека АНЦ», «Копійка») й аптеки соціального проєкту «Благодія»; аптечних мереж, що входять у компанію «Мед-сервис».

Для наведення результатів використовували методи описової статистики. Для визначення значущості окремих факторів (Wij), що отримані в результаті анкетування, їхні оцінки перерахували у відповідну питому вагу компоненти.

Результати. Систематизували такі фактори: ті, що визначають якість обслуговування; які пов’язані з купівлею лікарських засобів (ЛЗ); котрі визначають пріоритетні якості роботи аптечних закладів; що впливають на відносини провізора та лікаря.

Найбільш негативно на відвідувачів аптек, на думку споживачів, впливають неуважність провізора, його помилки, дратівливість, грубість, некомпетентність, а також висока ціна ЛЗ, наявність черг і повільне обслуговування. На думку провізорів (фармацевтів), найбільш негативно на відвідувачів аптек впливають грубість, некомпетентність співробітників аптек, дратівливість, ціна на ЛЗ, асортимент ЛЗ, наявність черг і повільне обслуговування.

Результати оцінювання параметрів, що визначають взаємини провізора та лікаря, показали: загалом провізори підтримують авторитет лікарів в очах відвідувачів і поряд із ними провадять просвітницьку роботу серед населення. Але п’ята частина опитаних бере на себе функції лікаря, що абсолютно неприпустимо.

Використовуючи технології соціологічного опитування, здійснили аналіз, за результатами ранжування визначили провідні раціональні та емоційні фактори, що формують лояльність для окремих сегментів професійної діяльності аптечних закладів із використанням етико-деонтологічних принципів.

Висновки. Здійснили систематизацію факторів: ті, що визначають якість обслуговування; які пов’язані з купівлею ЛЗ; що визначають пріоритетні якості роботи аптечних закладів; котрі впливають на взаємини провізора та лікаря. З використанням технології соціологічного опитування проаналізували і за результатами ранжування визначили провідні раціональні й емоційні фактори, що формують лояльність для окремих сегментів професійної діяльності аптечних закладів з використанням етико-деонтологічних принципів.

Встановили: погляди щодо невдоволення споживачів відвідуванням аптечних закладів відрізняються несуттєво від поглядів провізорів (фармацевтів). Найбільш негативно на відвідувачів аптек впливають неуважність і грубість провізора, висока ціна ЛЗ, наявність черг і повільне обслуговування. Загалом провізори підтримують авторитет лікарів в очах відвідувачів і поряд із ними провадять просвітницьку роботу серед населення.

Біографії авторів

Т. П. Зарічна, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, доцент каф. управління та економіки фармації

Т. С. Британова, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, асистент каф. управління та економіки фармації

Т. С. Райкова, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, доцент каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії

Т. А. Чорній, Запорізький державний медичний університет, Україна

провізор-інтерн

Посилання

Malyi, V. V., Safiulina, Z. R., Kobets, M. M., & Samborskyi, O. S. (2017). Etyka ta deontolohiia u farmatsii [Ethics and deontology in pharmacy]. Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky. [in Ukrainian].

Kotvitska, A. A., Surikova, I. O., &Gavrysh, N. B. (2015). Doslidzhennia vprovadzhennia etychnoho kodeksu farmatsevtychnykh pratsivnykiv Ukrainy u praktychnu diialnist [The study of introduction of the ethics code of pharmacists of Ukraine in to the practical activity]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 1(1), 45-52. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O. (2018). Vprovadzhennia kontseptsii sotsialnoi vidpovidalnosti v diialnist farmatsevtychnykh orhanizatsii [Introduction of the concept of social responsibility in the activity of pharmaceutical organizations]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 11(2), 238-243. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.2.133498

Verkhovna Rada of Ukraine. (1992, November 19). Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia. Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 No. 2801-XII [Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care (No. 2801-XII)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Ministry of Health of Ukraine. (2010). Etychnyi kodeks farmatsevtychnykh pratsivnykiv Ukrainy [Code of Ethics for Pharmaceutical Workers of Ukraine]. [in Ukrainian]. http://nuph.edu.ua/etichnijj-kodex-farmacevtichnih-prac/

Larka, M. I., Miroshnyk, M. V., Anokhin, V. A., & Oliinyk, I. S. (2013). Suchasni tendentsii ta problemy rozvytku prohram loialnosti na spozhyvchomu rynku [Current trends and problems in the development of loyalty programs in the consumer market]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut", (66), 129-137. [in Ukrainian].

Molodozhonova, O. O., & Bushueva, I. V. (2013). Peredumovy formuvannia modeli upravlinnia loialnistiu u farmatsevtychnomu pidpryiemstvi [Preconditions of forming of loyalty management model in pharmaceutical institution]. Zaporozhye medical journal, (2), 98-100. [in Ukrainian].

Esmalipour, R., & Parsa, M. (2017). The Conflict of Interest in Pharmacy Practice. Medical Ethics and History of Medicine, 10(1), 1-17. http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5885-en.html

Hotsulia, A. S., Postol, N. A., Kaplaushenko, A. H., Parchenko, V. V., & Shchvets, V. M. (2010). Vykladannia etyky ta deontolohii u farmatsii [Teaching ethics and deontology in pharmacy]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny - Urgent Problems of Modern Medicine, (4), 175-177. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження