Синтез і фізико-хімічні властивості іліденпохідних гідразиду 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти, що мають протимікробні та діуретичні властивості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.1.226742

Ключові слова:

3-бензилксантин, іліденгідразиди, фізико-хімічні властивості

Анотація

Створення нових лікарських препаратів – одне з найважливіших завдань вітчизняної фармацевтичної науки. Це зумовлено наявністю у препаратів небажаних побічних ефектів, набуттям резистентності, високою токсичністю тощо. Для створення біоактивних молекул застосовують і речовини природного походження, і нові синтезовані сполуки та продукти їхньої хімічної модифікації. У цьому аспекті увагу дослідників привертають 3-,7-,8-заміщені похідні природної гетероциклічної системи ксантину, що мають широкий спектр фармакологічної дії. Наведено синтез неописаних у фаховій літературі іліденгідразидів 3-бензил-8-пропілксантин-7-іл ацетатної кислоти, які характеризуються протимікробними та діуретичними властивостями.

Мета роботи – розроблення методів одержання іліденпохідних 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти та вивчення фізико-хімічних властивостей цих сполук.

Матеріали та методи. Як вихідну сполуку використали гідразид 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти, одержаний раніше двогодинним кип’ятінням н-пропілового естеру 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти з надлишком гідразин гідрату в середовищі пропан-2-олу. Надалі вивчили реакцію гідразиду 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти з аліфатичними, ароматичними, гетероциклічними альдегідами та кетонами, в результаті отримали відповідні іліденпохідні. Будова та індивідуальність синтезованих сполук підтверджена комплексом фізико-хімічних досліджень.

Результати. Здійснили синтез і визначили оптимальні умови перебігу реакцій одержання іліденпохідних 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти. За допомогою фізико-хімічних методів дослідження (хроматографія в тонкому шарі сорбенту, елементний аналіз, ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопія) встановили структуру та індивідуальність нових синтезованих сполук.

Висновки. У результаті синтетичного дослідження опрацювали препаративну методику синтезу іліденгідразидів 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти, які мають протимікробні та діуретичні властивості.

Посилання

Ojha, R., Singh, J., Ojha, A., Singh, H., Sharma, S., & Nepali, K. (2017). An updated patent review: xanthine oxidase inhibitors for the treatment of hyperuricemia and gout (2011-2015). Expert opinion on therapeutic patents, 27(3), 311-345. https://doi.org/10.1080/13543776.2017.1261111

Marx, D., Schnakenburg, G., Grimme, S., & Müller, C. E. (2019). Structural and Conformational Studies on Carboxamides of 5,6-Diaminouracils-Precursors of Biologically Active Xanthine Derivatives. Molecules, 24(11), 2168. https://doi.org/10.3390/molecules24112168

Marx, D., Wingen, L. M., Schnakenburg, G., Müller, C. E., & Scholz, M. S. (2019). Fast, Efficient, and Versatile Synthesis of 6-amino-5-carboxamidouracils as Precursors for 8-Substituted Xanthines. Frontiers in chemistry, 7, 56. https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00056

Mikhal’chenko, E. K., Аleksandrova, K. V., & Levich S. V. (2016). Syntez i fizyko-khimichni vlastyvosti 3-benzyl-8-propilksantynu ta yoho vodorozchynnykh solei [Synthesis and physical-chemical properties of 3-benzyl-8-propylxanthine and its water-soluble salts]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (1), 26-30. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.1.62005

Aleksandrova, K. V., Levich, S. V., Belenichev, I. F., & Shkoda, A. S. (2015). Research of energotropic properties of 3-benzylxanthine derivative-prospective neuroprotector. International Journal of Pharmacy, 5(1), 1-4.

Suravajhala, R., Poddar, R., Nallapeta, S., & Ullah, S. (2014). Xanthine Derivatives: A Molecular Modeling Perspective. In P. B. Kavi Kishor, R. Bandopadhyay, P. Suravajhala (Eds.), Agricultural Bioinformatics (pp. 283-291). Springer, New Delhi. https://doi.org/10.1007/978-81-322-1880-7_17

Monteiro, J. P., Alves, M. G., Oliveira, P. F., & Silva, B. M. (2016). Structure-Bioactivity Relationships of Methylxanthines: Trying to Make Sense of All the Promises and the Drawbacks. Molecules, 21(8), 974. https://doi.org/10.3390/molecules21080974

Levich, S. V., Shkoda, O. S., Kamyshnyi, O. M., Aleksandrova, K. V., & Polischuk, N. M. (2013). 2-(3-benzyl-8-metylksantyn-7-il)-N-[(1E,2E)-3-(5-nitrofuran-2-il)prop-2-en-1-iliden]-atsetohid-razyd, yakyi vyiavliaie antymikrobnu diiu [2-(3-benzyl-8-methylxanthine-7-yl)-N'-[(1E,2E)-3-(5-nitrofuran-2-YL)prop-2-ene-1-yliden]-acetohydrazide exhibiting antimicrobial action]. Ukraine Patent UA 83840.

Aleksandrova, K. V., Mykhalchenko, Ye. K., & Levich, S. V. (2017). Vyvchennia protymikrobnykh ta protyhrybkovykh vlastyvostei 7-zamishchenykh 3-benzyl-8-propilksantyniv [Study of antimicrobial and antifungal properties of 7-substituted 3-benzyl-8-propylxanthines]. Medychnyi forum, (10), 9-12. [in Ukrainian].

Way2Drug. (n.d.). PASS Online. Way2Drug.com. http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline

Aleksandrova, K. V., Mykhalchenko, Ye. K., Pruhlo, Ye. S., & Sinchenko, D. M. (2018). Hidrazyd 3-benzyl-8-propilksantyn-7-il atsetatnoi kysloty, yakyi vyiavliaie diuretychnu diiu [3-Benzyl-8-propylxanthin-7-yl acetic acid hydrazide, which has a diuretic effect]. Ukraine Patent UA 128510. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=251158

Mykhalchenko, Ye., Aleksandrova, К., Shkoda, O., & Pruglo, Ye. (2019). Prospective biological active compounds among 7-substituted of 3-benzyl-8-propylxanthines for treatment of metabolic syndrome pathologies. EUREKA: Health Sciences, (5), 52-58. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2019.00988

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження