Донор монооксиду вуглецю (CORM-2) впливає на рівень імуноглобулінів сироватки крові та стан кісткового мозку в умовах імунної відповіді в мишей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.3.216229

Ключові слова:

газотрансміттер, монооксид вуглецю, CORM-2, імунна відповідь

Анотація

 

Токсичний монооксид вуглецю в незначних концентраціях володіє проапоптичною, протиалергійною дією, має вазодилататорний вплив, стимулює ангіогенез. Проблема його терапевтичного застосування полягає у складності точного дозування. Для контролю кількості та поступового вивільнення монооксиду карбону застосовують нетоксичний препарат – донор СО на основі карбонільної сполуки рутенію (CORM-2).

Мета роботи - виявити вплив CORM-2 на рівень імуноглобулінів сироватки крові та кісткового мозку мишей в умовах індукції імунної відповіді.

Матеріали та методи. Сформували 3 групи по 15 білих лабораторних мишей, з них – дві експериментальні та одна контрольна. Індукцію імунної відповіді спричиняли шляхом внутрішньоочеревинного уведення ксеногенних еритроцитів. Перша експериментальна група в перший день імунізації отримала CORM-2 (20 мг/кг), група №2 на 5 день після імунізації (період продуктивної фази). Контрольну групу становили імунізовані миші, які не отримували CORM-2. Визначали кількість IgA, IgM, IgG у сироватці крові методом ІФА аналізу на 2 і 6 дні після імунізації. Наприкінці експерименту підраховували популяції клітин кісткового мозку.

Результати. Введення CORM-2 в індукційну фазу імунної відповіді стримує продукцію імуноглобулінів. Порівнюючи з контролем, рівень IgА та IgG – знижений, але кількість IgМ залишалася незмінною. У кістковому мозку збільшилася кількість моноцитів, еритробластів і нормобластів, а також лімфобластів і плазматичних клітин. Одночасно знизилася кількість мієлобластів, мієлоцитів, базофільних нормобластів, мегакаріоцитів. Уведення CORM-2 в період продуктивної фази спричиняв зниження рівня IgМ та IgG з одночасним підвищенням рівня IgА. Кількість нейтрофілів, еозинофілів, моноцитів, поліхромнофільних та оксифільних нормобластів, лімфоцитів і плазматичних клітин у кістковому мозку збільшилася. Поряд з тим кількість мієлобластів, промієлоцитів, мієлоцитів, метамієлоцитів, базофільних нормобластів і мегакаріоцитів зменшилася.

Висновки. CORM-2 в індукційну фазу імунної відповіді спричиняє пригнічення продукції імуноглобулінів. Уведення CORM-2 в період продуктивної фази імунної відповіді знижує рівень IgМ та IgG, але одночасно спостерігається підвищення рівня IgА. Після застосування CORM-2 у кістковому мозку збільшується кількість моноцитів, лімфоцитів, плазматичних клітин. Результати, що отримали, вказують: CORM-2 здатен модулювати імунну відповідь.

 

Посилання

Gladka, I. V., & Shkuropat, A. V. (2016). Efektyvnist khimichnykh ta biolohichnykh metodiv preventsii rozvytku bakterioziv plodiv Capsicum anuum [Effectiveness of chemical and biological methods of prevention of bacteriosis Capsicum anuum]. Pryrodnychyi almanakh. Seria: Biolohichni nauky, (23), 13-19. [in Ukrainian]. http://na.kspu.edu/index.php/na/article/view/462

Fayad-Kobeissi, S., Ratovonantenaina, J., Dabiré, H., Wilson, J. L., Rodriguez, A. M., Berdeaux, A., Dubois-Randé, J., Mann, B., Motterlini, R., & Foresti, R. (2016). Vascular and angiogenic activities of CORM-401, an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. Biochemical Pharmacology, 102, 64-77. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2015.12.014

Ji, X., Damera, K., Zheng, Y., Yu, B., Otterbein, L. E., & Wang, B. (2016). Toward Carbon Monoxide-Based Therapeutics: Critical Drug Delivery and Developability Issues. Journal of pharmaceutical sciences, 105(2), 406-416. https://doi.org/10.1016/j.xphs.2015.10.018

Kolupaev, Yu. E., Karpets, Yu. V., Beschasniy, S. P., & Dmitriev, A. P. (2019). Gasotransmitters and their role in adaptive reactions of plant cells. Cytology and Genetics. 53, 392-406. https://doi.org/10.3103/S0095452719050098

Rose, J. J., Wang, L., Xu, Q., McTiernan, C. F., Shiva, S., Tejero, J., & Gladwin, M. T. (2017). Carbon Monoxide Poisoning: Pathogenesis, Management, and Future Directions of Therapy. American journal of respiratory and critical care medicine, 195(5), 596-606. https://doi.org/10.1164/rccm.201606-1275CI

Olas, B. (2014). Carbon monoxide is not always a poison gas for human organism: Physiological and pharmacological features of CO. Chemico-biological interactions, 222, 37-43. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2014.08.005

Beschasnyi, S., & Hasiuk, O. (2020). CO-Releasing Molecule (CORM-2) in the Regulation of Ca2+-Dependent K+-Permeability of Erythrocyte. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, 5(2), 166-171. https://doi.org/10.26693/jmbs05.02.166

Park, J., Joe, Y., Ryter, S. W., Surh, Y. J., & Chung, H. T. (2019). Similarities and Distinctions in the Effects of Metformin and Carbon Monoxide in Immunometabolism. Molecules and cells, 42(4), 292-300. https://doi.org/10.14348/molcells.2019.0016

Motterlini, R., & Foresti, R. (2017). Biological signaling by carbon monoxide and carbon monoxide-releasing molecules. American journal of physiology. Cell physiology, 312(3), C302-C313. https://doi.org/10.1152/ajpcell.00360.2016

Ryter, S. W., & Choi, A. M. (2016). Targeting heme oxygenase-1 and carbon monoxide for therapeutic modulation of inflammation. Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine, 167(1), 7-34. https://doi.org/10.1016/j.trsl.2015.06.011

Adach, W., & Olas, B. (2017). The role of CORM-2 as a modulator of oxidative stress and hemostatic parameters of human plasma in vitro. PloS one, 12(9), e0184787. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184787

Magierowski, M., Magierowska, K., Hubalewska-Mazgaj, M., Sliwowski, Z., Ginter, G., Pajdo, R., Chmura, A., Kwiecien, S., & Brzozowski, T. (2017). Carbon monoxide released from its pharmacological donor, tricarbonyldichlororuthenium (II) dimer, accelerates the healing of pre-existing gastric ulcers. British journal of pharmacology, 174(20), 3654-3668. https://doi.org/10.1111/bph.13968

Tashireva, L. A., Starikova, E. G., Novickij, V. V., & Rjazanceva, N. V. (2012). Vnutrikletochnye misheni proapoptoticheskogo vlijanija gazovyh transmitterov [Intracellular targets of proapoptotic influence of gaseous transmitters]. Annals of the Russian academy of medical sciences, 67(10), 77-81. [in Russian]. https://doi.org/10.15690/vramn.v67i10.420

Starikova, Ye. G. (2012). Antiproliferativnyi potentsial monooksida ugleroda [Antiproliferative potential of carbon monoxide]. Bulletin of Siberian Medicine, 11(4), 68-71. [in Russian]. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2012-4-68-71

Mahan V. L. (2020). Cardiac function dependence on carbon monoxide. Medical gas research, 10(1), 37-46. https://doi.org/10.4103/2045-9912.279982

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження