Теорія систем як інструмент пошуку нових наукових напрямів і проблемних аспектів фармації в контексті соціальної відповідальності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.3.216220

Ключові слова:

фармація, теорія систем, соціальна відповідальність, наукові дослідження

Анотація

 

Мета роботи – висвітлення базових засад теорії систем як інструмента пошуку нових наукових напрямів та обґрунтування невирішених актуальних питань соціальної відповідальності для дальшого використання молодими науковцями (магістрантами, аспірантами тощо) як підґрунтя розвитку свого наукового потенціалу, інтернами та слухачами системи підвищення кваліфікації в контексті безперервного професійного розвитку.

Матеріали та методи. Проаналізували публікації фундаментальних і прикладних досліджень вітчизняних і закордонних науковців з порушеного питання, науково-методичні публікації, нормативні та законодавчі документи. У роботі використали основні положення теорії систем та загальнонаукові методи пізнання: аналізу й синтезу, абстрагування, дедукції, моделювання, узагальнення.

Результати. У сучасній науковій царині є три базові поняття: теорія систем, системний аналіз, системний підхід. Саме теорія систем дає можливість досліджувати властивості будь-яких за природою та складністю систем, зокрема фармацевтичної. Системний підхід і системний аналіз дають змогу розробляти методи розв’язання проблем, що виникають у системі, враховуючи її цілі та функції, а також структуру, усі зовнішні та внутрішні зв’язки.

Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я України через призму теорії систем можна представити як складну відкриту систему, що виконує низку основних і допоміжних функцій. За допомогою системного підходу та трьох методів дослідження систем (чорної, сірої та білої скрині) на прикладі дослідження соціальної відповідальності у фармації наведено міркування щодо виявлення проблемних аспектів та окреслені можливі перспективні напрями наукових досліджень.

Висновки. Дослідницька робота розпочинається з вибору проблеми або теми дослідження, враховуючи науковий напрям усього колективу дослідників, що спрямований на вивчення певних фундаментальних, теоретичних і експериментальних завдань. Висвітливши основні положення теорії систем, обґрунтували її використання для пошуку нових наукових напрямів і проблемних аспектів фармації в контексті соціальної відповідальності молодими науковцями для розвитку свого наукового потенціалу, а також інтернами та слухачами системи підвищення кваліфікації в контексті безперервного професійного розвитку.

 

Посилання

Hromovyk, B. P., & Kremin ,Yu. I. (2020). Osoblyvosti realizatsii profesiinykh rolei farmatsevtychnykh fakhivtsiv v ukrainskykh realiiakh [Features of pharmacists professional roles realization in the Ukrainian realities]. Management, economy and quality assurance in pharmacy, (1), 42-49. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/uekj.20.9

Vazhynskyi, S. E., & Shcherbak, T. I. (2016). Metodyka ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]. Sumy: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. [in Ukrainain].

Guidance on social responsibility. ISO 26000:2010. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en

Tkachenko, N. O., & Hromovyk, B. P. (2017). Kontseptualnyi analiz sotsialnoi vidpovidalnosti osobystosti ta yii intehruvannia u farmatsevtychnu praktyku [Conceptual analysis of social responsibility of the individual and its integration into pharmaceutical practice]. Current Issues in Pharmacy and Medicine: Science and Practice, 10(3), 342-348. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113624

Posylkina, O. V., & Bratishko, Yu. S. (2018). Analiz rehuliatornoi bazy upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu farmatsevtychnykh pidpryiemstv [Regulatory base analysis of managing the pharmaceutical companies social responsibility]. Management, economics and quality assurance in pharmacy, (1), 28-31. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/uekj.18.8

Bratishko, Yu. S., & Posylkina O. V. (2020). Metodychni pidkhody do identyfikatsii i otsinky ryzykiv sotsialno vidpovidalnoi diialnosti farmatsevtychnykh kompanii [Methodological approaches to identifying and assessing risks of socially responsible activities of pharmaceutical companies]. Management, economics and quality assurance in pharmacy, (3), 28-34. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/uekj.20.28

Tkachenko, N. O. (2020). Doslidzhennia stanu ta napriamiv sotsialnoi aktyvnosti subiektiv farmatsevtychnoho pidpryiemnytstva [The study of the state and directions of the social activity of pharmaceutical entrepreneurship]. Management, economy and quality assurance in pharmacy, (3), 47-56. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/uekj.20.23

Zarichkova, M. V., Dolzhnikova, O. M., & Muzika, T. F. (2019). Justification for the system of social passport indicators in a pharmacy institution. Management, economy and quality assurance in pharmacy, (1), 11-20. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/uekj.19.6

Hromovyk, B. P., & Pankevych, O. B. (2017). Instytutsiinyi vymir mizhnarodnoho farmatsevtychnoho samorehuliuvannia [Institutional dimension of international pharmaceutical self-regulation]. Pharmaceutical Review, (1), 45-53. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.1.7530

Chernyshov, V. N., & Chernyshov, A. V. (2008). Teoriya sistem i sistemnyi analiz [Systems theory and systems analysis]. Tambov: Publishing house of TSTU. [in Russian].

Masikevych, Yu. H., Shestopalov, O. V., Nehadailo, A. A., Pliatsuk, L. D., Hurets, L. L., & Vaskin, R. A. (2015). Teoriia system v ekolohii [Theory of systems in ecology]. Sumy: Sumy State University. [in Ukrainian].

Pharmaceutical activity. Pharmaceutical encyclopedia. https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/309/farmacevtichna-diyalnist [in Ukrainain].

Trofimova, V. V. (2015). Metodolohii ta standarty funktsionalnoho modeliuvannia predmetnoi oblasti [Methodologies and standards of functional modeling of the subject area]. In Informatics. https://stud.com.ua/97325/informatika/metodologiyi_standarti_funktsionalnogo_modelyuvannya_predmetnoyi_oblasti. [in Ukrainain].

Sharapov, O. D., Derbentsev, V. D., & Semonov, D. Ye. (2004). Ekonomichna kibernetyka [Economic cybernetics]. Kiev: KNEU. [in Ukrainain

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження