Основні тенденції сучасного реформування законодавства України у сфері охорони здоров’я

Автор(и)

  • M. A. Anishchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.2.207205

Ключові слова:

реформа фінансування охорони здоров’я, діджиталізація, трансплантація, безперервний професійний розвиток лікарів, доступність лікарських засобів, посилення антикорупційних вимог, лікарське самоврядування.

Анотація

 

Мета роботи – дослідити основні напрями розвитку законодавства України у сфері охорони здоров’я, виявити проблеми реформування цього законодавства, окреслити шляхи їх вирішення.

Матеріали та методи. Протягом дослідження проаналізували нормативно-правову базу України. Використали методи аналізу та синтезу, порівняльно-правовий і структурно-системний методи.

Результати. Основними тенденціями сучасного реформування законодавства у сфері охорони здоров’я є такі напрями його розвитку: зміна концепції фінансування закладів охорони здоров’я, діджиталізація сфери охорони здоров’я, удосконалення системи трансплантації анатомічних матеріалів людині, зміна вимог до професійних компетентностей керівних працівників закладів охорони здоров’я, підвищення впливу громадськості у сфері охорони здоров’я, підвищення доступності пацієнтам лікарських засобів і компонентів крові, посилення антикорупційних вимог до закладів охорони здоров’я. Крім того, зроблена спроба запровадження лікарського самоврядування.

Висновки. Незважаючи на загалом позитивні тенденції реформування законодавства про охорону здоров’я, виникають деякі проблеми його трансформації, що потребують невідкладного вирішення на законодавчому рівні.

Так, під час реформування фінансового законодавства у сфері охорони здоров’я необхідно пам’ятати про норми Конституції України, які затверджують: наявна мережа закладів охорони здоров’я не може бути скорочена. Крім того, необхідно розробити пакет змін у законодавство, яким чітко регламентувати здійснення лікувально-діагностичної роботи наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої (післядипломної) медичної освіти та медичних науково-дослідних установ в умовах сучасної трансформації охорони здоров’я, адже така робота є необхідною умовою забезпечення освітнього та наукового процесів.

Необхідно також розширити впровадження діджиталізації в охорону здоров’я, зокрема для фіксації актів волевиявлення, що є дуже актуальним у контексті надання інформованої згоди на медичне втручання пацієнтом або його законним представником.

Вважаємо, що в сучасних умовах розвитку медичної освіти недоцільним є надання доступу до медичних професій на підставі рішення органів медичного самоврядування.

 

Посилання

Maskevych. T. (n.d.). Reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukrainy [Reforming the Health Care System in Ukraine]. Center for Social Communication Research. Retrieved from http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=752:reformuvannyasistemi-okhoroni [in Ukrainian].

Dolot V. (2013). Systema okhorony zdorovia v Ukraini: vybir natsionalnoi modeli rozvytku [The health care system in Ukraine: choosing a national development model]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, (2). [in Ukrainian]. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=658

Korniychuk, O. P. (2013). Transformatsia systemy okhorony zdo¬rovia Ukrainy: stan ta perspektyvy [Health care transformation in the Ukraine: the state and prospects]. Ukrainskyi medychnyi chasopys, (4), 20-26. [in Ukrainian].

Tendentsiia. (1979). In Akademichnyii tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (1970-1980) [Academic interpretative dictionary of the Ukrainian language (1970-1980)]. [in Ukrainian]. Retrieved from http://sum.in.ua/s/tendencija

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, October 19). Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia. Zakon Ukrainy 19.10.2017 No. 2168-VIII [On State Financial Guarantees of Public Health Services (No. 2168-VIII)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, April 4). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia zakonodavstva z pytan diialnosti zakladiv okhorony zdorovia. Zakon Ukrainy 06.04.2017 No. 2002-VIII [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Legislation on the Activities of Health Care Institutions (No. 2002-VIII)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, December 18). Deiaki pytannia realizatsii prohramy medychnykh harantii dlia pervynnoi medychnoi dopomohy na 2020 rik. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 18.12.2018 No. 1117 [Some Issues of Implementation of the Medical Guarantee Program for Primary Care for 2020 (No. 1117)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2018-%D0%BF

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, April 25). Deiaki pytannia shchodo dohovoriv pro medychne obsluhovuvannia naselennia za prohramoiu medychnykh harantii. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 25.04.2018 No. 410 [Some issues regarding contracts on medical care of the population under the program of medical guarantees (No. 410)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2018-%D0%BF

Ministry of Health of Ukraine. (2018, March 19). Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pervynnoi medychnoi dopomohy. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 19.03.2018 No. 504 [On approval of the Procedure for primary care (No. 504)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996, June 28). Konstytutsiia Ukrainy. Zakon Ukrainy 28.06.1996 No. 254 k/96-VR [The Constitution of Ukraine (No. 254 k/96-VR)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, December 20). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo nevidkladnykh zakhodiv u sferi okhorony zdorovia. Zakon Ukrainy 20.12.2019 No. 421-IX [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Urgent Measures in the Healthcare Sector (No. 421-IX)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421-20

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017, March 17). Pro zabezpechennia dostupnosti likarskykh zasobiv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 17.03.2017 No. 152 [On ensuring the availability of medicines (No. 152)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF

Ministry of Health of Ukraine. (2018, March 19). Pro zatverdzhennia Poriadku vyboru likaria, yakyi nadaie pervynnu medychnu dopomohu, ta formy deklaratsii pro vybir likaria, yakyi nadaie pervynnu medychnu dopomohu. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 19.03.2018 No. 503 [On Approval of the Procedure for Selection of Primary Care Doctor and Forms of Declaration on Primary Care (No. 503)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, April 25). Deiaki pytannia elektronnoi systemy okhorony zdorovia. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 25.04.2018 No. 411 [Some Issues of the Electronic Health Care System (No. 411)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, December 20). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy, shcho rehuliuiut pytannia transplantatsii anatomichnykh materialiv liudyny. Zakon Ukrainy 20.12.2019 No. 418-IX [On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regulating the Issue of Transplantation of Human Anatomical Materials (No. 418-IX)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418-20

Verkhovna Rada of Ukraine. (1992, November 19). Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia. Zakon Ukrainy 19.11.1992 No. 2801-XII [Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care (No. 2801-XII)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Verkhovna Rada of Ukraine. (2003, July 10). Pro pokhovannia ta pokhoronnu spravu. Zakon Ukrainy 10.07.2003 No. 1102-IV [On the Burial and the Burial Business (No. 1102-IV)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1102-15

Verkhovna Rada of Ukraine. (2018, May 17). Pro zastosuvannia transplantatsii anatomichnykh materialiv liudyni. Zakon Ukrainy 17.05.2018 No. 2427-VIII [On the application of transplantation of anatomical materials to a person (No. 2427-VIII)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19

Ministry of Health of Ukraine. (2018, October 31). Pro vnesennia zmin do Dovidnyka kvalifikatsiynykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 31.10.2018 No. 1977 [On Amendments to the Handbook of Qualifying Characteristics of the Occupations of the Workers: (No. 1977)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1977282-18?lang=uk

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017, December 27). Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia konkursu na zainiattia posady kerivnyka derzhavnoho, komunalnoho zakladu okhorony zdorovia. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 27.12.2017 No. 1094 [On approval of the Procedure for holding a competition for the post of head of the state, municipal health care institution (No. 1094)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017, December 27). Pro sposterezhnu radu zakladu okhorony zdorovia ta vnesennia zmin do Typovoi formy kontraktu z kerivnykom derzhavnoho, komunalnoho zakladu okhorony zdorovia. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 27.12.2017 No. 1077 [On the Supervisory Board of the Health Care Institution and Amendments to the Standard Form of Contract with the Head of the State, Municipal Health Care Institution (No. 1077)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2017-%D0%BF

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2014, July 23). Pro zatverdzhennia Prymirnoho polozhennia pro opikunsku radu pry zakladi okhorony zdorovia. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 23.07.2014 No. 517. [On Approval of the Model Regulations on the Board of Trustees at the Health Care Institution (No. 517)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0517282-14?lang=en

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, March 28). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorovia. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 28.03.2018 No. 302 [On approval of the Regulation on the system of continuous professional development of health care professionals (No. 302)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF

Ministry of Health of Ukraine. (2019, February 22). Deiaki pytannia bezperervnoho profesiinoho rozvytku likariv. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia 22.02.2019 No. 446 [Some Issues of Continuing Professional Development of Doctors (No. 446)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019, November 14). Pro samovriaduvannia medychnykh profesii v Ukraini. Zakonoproekt 14.11.2019 No. 1445 [On self-government of the medical professions in Ukraine (No. 1445)]. [in Ukrainian]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67395

Verkhovna Rada of Ukraine. (1987, October 1). Madrydska deklaratsiia pro profesiinu avtonomiiu i samoupravlinnia likariv, pryiniata 39-iu vsesvitnioiu medychnoiu asambleieiu u zhovtni 1987 roku [Madrid Declaration on Professional Autonomy and Self-Government of Doctors, adopted by the 39th World Medical Assembly in October 1987]. [in Ukrainian]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_025

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, December 3). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo likvidatsii shtuchnykh biurokratychnykh barieriv ta koruptsiohennykh chynnykiv u sferi okhorony zdorovia. Proekt Zakonu Ukrainy 03.12.2019 No. 306-IХ [On amendments to some laws of Ukraine on the elimination of artificial bureaucratic barriers and corruption factors in health care. Draft Law of Ukraine (No. 306-IX)]. [in Ukrainian]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2429&skl=10

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, December 5). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy, spriamovanykh na pidvyshchennia dostupnosti likarskykh zasobiv, medychnykh vyrobiv ta inshykh tovariv, yaki zakupovuyutsia Osoboiu, upovnovazhenoiu na zdiisnennia zakupivel u sferi okhorony zdorovia. Proekt Zakonu Ukrainy 05.12.2019 No. 2538 [On amendments to some legislative acts of Ukraine aimed at increasing the availability of medicines, medical devices and other goods purchased by a person authorized to carry out health care purchases. The Draft Law of Ukraine (No. 2538)]. [in Ukrainian]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67552

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996, April 4). Pro likarski zasoby. Zakon Ukrainy 04.11.2018 № 123/96-VR [On Medicinal Products (No. 123/96-VR)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80

Verkhovna Rada of Ukraine. (1995, February 15). Pro narkotychni zasoby, psykhotropni rechovyny i precursory. Zakon Ukrainy 18.12.2019 No. 60/95-VR [On Circulation of Drugs, Psychotropic Substances, Their Analogs and Precursors in Ukraine (No. 60/95-VR)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, April 25). Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi. Zakon Ukrainy 25.04.2019 No. 2704-VIII [On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state language (No. 2704-VIII)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

Verkhovna Rada of Ukraine. (2015, March 19). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zabezpechennia svoyechasnoho dostupu patsiientiv do neobkhidnykh likarskykh zasobiv ta medychnykh vyrobiv shliakhom zdiisnennia derzhavnykh zakupivel iz zaluchenniam spetsializovanykh orhanizatsii, yaki zdiisniuiut zakupivli. Zakon Ukrainy 01.01.2019 No. 2629-VIII [On amendments to some laws of Ukraine on ensuring timely access of patients to necessary medicines and medical devices through public procurement with the involvement of specialized procurement organizations (No. 2629-VIII)]. [in Ukrainian]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-19

Verkhovna Rada of Ukraine. (2014, October 14). Pro zapobihannia koruptsii. Zakon Ukrainy 14.10.2014 No. 1700-VII [On Prevention of Corruption (No. 1700-VII)]. [in Ukrainian]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Anishchenko, M. A. (2019) Perspektyvnyi rozvytok pravovoi osvity u sferi okhorony zdorovia yak harantiia realizatsii medychnoi reformy v Ukraini [Perspective development of legal education in the field of health care as a guarantee of medical reform implementation in Ukraine]. Current issues in pharmacy and medicine: since and practice, 12(1), 67-73. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.1.159137

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження