Щодо підбору оптимальних умов проведення аналізу суміші гліцину з тіотріазоліном методом високоефективної рідинної хроматографії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.2.207180

Ключові слова:

гліцин, тіотріазолін, таблетки, амінокислоти, ВЕРХ

Анотація

 

Україна посідає одне з перших місць у Європі за показниками цереброваскулярної захворюваності та смертності від інсульту. Тому розробка нових лікарських засобів для лікування цих патологій є актуальним завданням сучасної фармації, а створення нового комбінованого препарату на основі гліцину (нейротрасмітерної амінокислоти) та тіотріазоліну (антиоксиданта) є доцільним і актуальним. Для нового комбінованого лікарського засобу запропонували раціональну лікарську форму – таблетки. Для створених комбінованих таблеток необхідно розробити методи стандартизації. Найчастіше для стандартизації готових лікарських форм і аптечного, і заводського виготовлення використовують фізико-хімічні методи дослідження. Нашу увагу привернув метод високоефективної рідинної хроматографії, який дає змогу одночасно здійснити стандартизацію діючих речовин в одній наважці. Для розробки методики ВЕРХ передусім необхідно дібрати оптимальні умови аналізу діючих речовин.

Мета роботи – підбір оптимальних умов одночасного визначення гліцину з тіотріазоліном у модельній суміші методом ВЕРХ.

Матеріали та методи. Під час досліджень використовували гліцин і тіотріазолін. Дослідження виконали, використовуючи модульну систему ВЕРХ BISCHOFF зі спектрофотометричним детектором Lambda 1010. Використовували колонки Prontosil 120-5-CN, Hypersil ODS-C18-5u. Як елюенти використовували воду, 0,05 % водний розчин трифтороцтової кислоти, Bu4NHSO4 3,4 г/л у воді, Bu4NHSO4 3,4 г/л, 0,02 М Na2HPO4 у воді, Bu4NHSO4 3,4 г/л, 0,05 % розчин трифтороцтової кислоти у воді.

Результати. За результатами дослідження, серед різних елюентів і фаз, які використали, надалі для сумісного визначення гліцину з тіотріазоліном і в модельній суміші, і в комбінованих лікарських формах доцільно використовувати як елюент тетрабутиламоній в умовах іон парного хроматографування на оберненій фазі з одночасним використанням кислого буфера – 0,05 % розчину трифтороцтової кислоти.

Висновки. Протягом досліджень дібрали оптимальні умови одночасного визначення гліцину з тіотріазоліном в одній наважці. Встановили, що визначення діючих речовин необхідно здійснювати в умовах іон парного хроматографування на оберненій фазі з застосуванням елюента з тетрабутиламонієм з одночасним використанням кислого буфера – 0,05% розчину трифтороцтової кислоти.

Посилання

Kucherenko, L. І., Khromylova, O. V., & Levykh, A. E. (2016). Primenenie neirotransmitternych aminokislot v sovremennoy meditsine [Usе оf neurotransmitter aminoacids in modern medicine]. Retsept, 19(5), 616-620. [in Russian].

Horchakova, N. A, Belenichev, I. F, & Mazur, I. A. (2007). Mekhanizm antioksidantnoho i protivoishemicheskoho deystviya tiotriazolina [The mechanism of antioxidant and anti-ischemic action of thiotriazolin]. Novosti meditsyny i farmatsii, (2), 11-21. [in Russian].

Mazur, I. A., Voloshin, N. A., Chekman, I. S., Zimenkovskii, B. S., & Stets, V. R. (2005). Tiotriazolin: farmakologicheskie aspekty i klinicheskoe primenenie [Thiotriazoline: pharmacological aspects and clinical usage]. Zaporozhye; Lvov: Nautіlus. [in Russian].

Mazur, I. A., Chekman, I. S., Belenichev, I. F., & Kucherenko, L. I. (2011). Razrabotka lekarstvennykh sredstv na osnove fiksirovannykh kombinatsii s antioksidantami – perspektivnoe napravlenie sovremennoi farmakologii [The development of medicines based on fixed combinations with antioxidants is a promising area of modern pharmacology]. Farmakolohiia ta likarska toksykolo-hiia, (5), 199-200. [in Russian].

Kucherenko, L. I., Khomylova, O. V., Mazur, І. А., Belenichev, I. F., & Horbacheva, S. V. (2017). Ukrainian Patent No. 114270. Kombinovanyi likarskyi zasib dlia pervynnoi neiroprotektsii [Combination drug for primary neuroprotection]. Retrieved from https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=235074

Kucherenko, L., Belenichev, I., Mazur, I., Khromylova, O., & Parniuk, N. (2018). Influence of the fixed combination of glycine with thiotriazoline on energy metabolism parameters in brain in conditions of experimental cerebral ischemia. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 42(1), 14-21. https://doi.org/10.1501/Eczfak-0000000598

Kucherenko, L. І., Khromylova, O. V., Moriak, Z. B., & Tkachenko, H. I. (2014). Pidbir optymalnykh umov analizu sumishi izoniazidu z tiotryazolinom metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii [Choice of optimal conditions of Isoniazid and Thiotriazolin artifi cial mixture analysisby high-performance liquid chromatography method]. Zaporozhye medical journal, (2), 118-120. [in Ukrainian].

Kucherenko, L. I., Mazur, I. А., Khromylova, O. V., & Moriak, Z. B. (2018). Optimization of l-arginine and thiotriazoline compound analysis by high-performance liquid chromatography. Zaporozhye medical journal, 20(6), 837-840. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.6.146760

Sadek, P. (2009). Rastvoriteli dlya VEZhKh [Solvents for HPLC]. Moscow: Binom. Laboratoriya znanii. [in Russian].

Saprykin, L. V. (2006). Praktika i metodicheskie osnovy vysokoeffektivnoi zhidkostnoi khromatografii [Practical and methodological foundations of high-performance liquid chromatography]. Krasnodar. [in Russian].

State Enterprise Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center of Medicines Quality. (2014). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [The State Pharmacopoeia of Ukraine] (2nd ed.). Vol. 1. Kharkiv: State Enterprise Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center of Medicines Quality. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження