Синтез і фізико-хімічні властивості 8-амінопохідних 7-м-бромобензил-3-метилксантину

Автор(и)

  • M. I. Romanenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • D. H. Ivanchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • K. V. Aleksandrova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • O. B. Makoid Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.2.207111

Ключові слова:

ксантин, органічний синтез, ПМР-спектроскопія

Анотація

 

Сучасний етап науково-технічного прогресу фармацевтичної науки пов’язаний із розвитком цілеспрямованого синтезу біологічно активних сполук і створенням на їхній основі нових високоефективних і малотоксичних лікарських засобів, які б могли конкурувати з дорогими імпортними препаратами. Широкий спектр біологічної активності природних ксантинів стимулював пошук біологічно активних сполук серед їхніх синтетичних аналогів, що призвело до створення низки лікарських засобів (амінофілін, дипрофілін, пентоксифілін, компламін тощо), які успішно застосовують донині. Відомо, що похідні 1- і 7-бензилксантинів виявляють різнобічну фармакологічну дію. Слід зазначити, що 8-бромоксантини, які містять бензильні замісники в положеннях 1 або 7, – зручні синтони для структурної модифікації ксантинової молекули.

Мета роботи – вивчення умов реакції 8-бромо-7-м-бромобензил-3-метилксантину з первинними і вторинними аліфатичними амінами, дослідження їхніх фізико-хімічних властивостей.

Матеріали та методи. Температуру плавлення визначали відкритим капілярним способом на приладі ПТП (М). Елементний аналіз виконали на приладі Elementar Vario L cube, ПМР-спектри зняті на спектрометрі Bruker SF-400 (робоча частота – 400 МГц, розчинник – ДМСО, внутрішній стандарт – ТМС).

Результати. Реакцію 7-м-бромобензил-8-бромо-3-метилксантину з амінами проводили в сталевому автоклаві у середовищі метанолу при 170 °С. Треба наголосити: незважаючи на надлишок первинного чи вторинного аміну, заміщується тільки атом Брому в положенні 8 молекули ксантину з утворенням відповідних 8-аміно-7-м-бромобензил-3-метилксантинів. Отримані 8-аміноксантини – білі кристалічні сполуки з високими температурами плавлення, що зумовлено їхнім існуванням як асоціатів через наявність водневих зв’язків. Структура синтезованих сполук однозначно доведена методом ПМР-спектроскопії.

Висновки. Розробили прості за виконанням методики синтезу 8-амінопохідних 7-м-бромобензил-3-метилксантину. Здійснили ПМР-спектроскопічне вивчення отриманих сполук, однозначно підтвердивши їхню будову. Показали перспективність синтезованих речовин для наступної модифікації їхньої структури.

Посилання

Mashkovskij, M. D. (2016). Lekarstvennye sredstva [Medical supplies] (16th ed.). Moscow, OOO “Izdatel’stvo Novaya volna”.

Ivanchenko, D. G. (2015). Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti 1,8-dyzamishchenykh teobrominu. IV. 8-R-Tiopokhidni 1-p-metylbenzylteobrominu [Synthesis, physical-chemical and biolo­gical properties of 1,8-disubstituted of theobromine. ІV. 8-R-thioderi­vatives of 1-p-methylbenzyltheobronine]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (3), 4-8. [in Ukrainian]. http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52389

Ivanchenko, D. G., Romanenko, M. I., Samura, B. A., & Kornienko, V. I. (2015). Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti 8-R-tiopokhidnykh 1-benzylteobrominu [Synthesis, physical-chemical and biological properties of 8-R-thioderivatives of 1-benzyltheobromine]. Farmatsevtychnyi zhurnal, (5), 69-77. [in Ukrainian].

Ivanchenko, D. G. (2015). Poshuk spoluk z antyoksydantnoiu diieiu sered 1,8-dyzamishchenykh teobrominu [The search for the compounds with an antioxidant action of 1,8-disubstituted theobromine]. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, (5), 22-25. [in Ukrainian].

Matviychuk O. P., Hladchenko O. M., Matviychuk A. V., & Ivanchenko D. H. (2016). Eksperymentalne doslidzhennia diuretychnykh vlastyvostei novykh 7-N-metylbenzyl-8-zamishchenykh teofilinu [Experemental research of diuretic properties of new 7-methyl-N-benzyl-8-substituted theophylline]. Farmatsevtychnyi chasopys, (1), 64-69. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2016.2.6654

Ivanchenko, D. H., Romanenko, M. I., Kamyshnyi, O. M., Polishchuk, N. M., & Aleksandrova, K. V. (2017). Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti pokhidnykh 7-benzyl-3-metyl-8-tioksantynu [Synthesis, physical-chemical and biological properties of 7-benzyl-3-methyl-8-thioxanthine derivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 10(3), 272-277. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113253

Kharade, S. V., Sanchez-Andres, J. V., Fulton, M. G., Shelton, E. J., Blobaum A. L., Engers, D. W., Hofmann, Ch. S., … Denton, J. S. (2019). Structure-Activity Relationships, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of the Kir6.2/SUR1-Specific Channel Opener VU0071063. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 370(3), 350-359. https://doi.org/10.1124/jpet.119.257204

Romanenko, N. I., Nazarenko, M. V., Ivanchenko, D. G., Pakhomova, O. O., & Sharapova, T. A. (2015). The study of reactions of 7-substituted 8-hydrazino-3-methylxanthine with β-dicarbonyl compounds. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (2), 4-8. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45125

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження