Синтез і властивості 5-(((5-аміно-1,3,4-тіадіазол-2-іл)тіо)метил)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-тіону та його деяких S-похідних

Автор(и)

  • A. S. Hotsulia Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,
  • S. O. Fedotov Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.2.207062

Ключові слова:

5-амінотіадіазол, 1, 2, 4-тріазол, фізико-хімічні властивості

Анотація

Поєднання похідних 1,2,4-тріазолу й теофіліну створює підґрунтя для одержання біологічно активних речовин. Застосування цих гетероциклічних систем дає змогу використовувати нескладні методи хімічної модифікації та доступні реагенти. Це зумовлює актуальність обраного напряму наукових пошуків.

Мета роботи – дослідження методів синтезу та вивчення властивостей гетероциклічних систем, що містять у своїй структурі теофілін і 1,2,4-тріазольний фрагмент, створюють цікаве з наукового погляду хімічне різноманіття та є перспективними в галузі пошуку біологічно активних субстанцій.

Матеріали та методи. Як вихідну речовину використали теофілін. За допомогою реакцій алкілування, гідразинолізу, взаємодією з карбон дисульфідом із наступною гетероциклізацією за участю надлишку гідразин гідрату отримали 7'-((4-аміно-5-тіо-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)теофілін. Наступні стадії хімічного перетворення включали реакції алкілування галогеналканами, утворення азометинових сполук шляхом взаємодії з ароматичними альдегідами та реакції взаємодії з хлорангідридами ароматичних карбонових кислот. Структура одержаних сполук підтверджена даними елементного аналізу, 1Н ЯМР-спектроскопії та ІЧ-спектрофотометрії. Індивідуальність речовин встановлена за допомогою високоефективної рідинної хроматографії з діодно-матричною та мас-спектрометричною детекцією.

Результати. Синтезували S-алкілпохідні 7-((4-аміно-5-тіо-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)теофіліну, основи Шиффа та карбоксаміди, довели їхню будову та дослідили фізичні властивості. Синтезовані сполуки піддали докінговим дослідженням in silico для визначення можливого впливу на кіназу анапластичної лімфоми з використанням ліганда 2XP2, ланостерол 14-α-деметилазу з використанням ліганда 3LD6, циклооксигеназу-2 з використанням ліганда 4Z0L, які отримали з Банку даних білків (РDB).

Висновки. Молекулярний докінг показав можливість синтезованих сполук впливати на активність кінази анапластичної лімфоми, ланостерол 14-α-деметилази та циклооксигенази-2

Посилання

Abdelriheem, N. A., Mohamed, A. M. M., & Abdelhamid, A. O. (2017). Synthesis of Some New 1,3,4-Thiadiazole, Thiazole and Pyridine Derivatives Containing 1,2,3-Triazole Moiety. Molecules, 22(2), Article 268. https://doi.org/10.3390/molecules22020268

Altintop, M. D., Can, O. D., Ozkay, U. D., & Kaplancikli, Z. A. (2016). Synthesis and Evaluation of New 1,3,4-Thiadiazole Derivatives as Antinociceptive Agents. Molecules, 21(8), Article 1004. https://doi.org/10.3390/molecules21081004

Castelino, P. A., Dasappa, J. P., Bhat, K. G., Joshi, S. A., & Jalalpure, S. (2016). Some novel Schiff bases of 1,2,4 triazole bearing haloarene moiety-synthesis and evaluation of antituberculosis properties and neutrophil function test. Medicinal Chemistry Research, 25(1), 83-93. https://doi.org/10.1007/s00044-015-1461-2

El-Sherief, H. A. M., Youssif, B. G. M., Abbas Bukhari, S. N., Abdelazeem, A. H., Abdel-Aziz, M., & Abdel-Rahman, H. M. (2018). Synthesis, anticancer activity and molecular modeling studies of 1,2,4-triazole derivatives as EGFR inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry, 156, 774-789. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.07.024

Hotsulia А. S., Fedotov S. O. (2019). Synthesis and properties of some S-derivatives of 4-phenyl-5-((5-phenylamino-1,3,4-thiadiazole-2-ylthio)methyl)-1,2,4-triazole-3-thione. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 12(3), P. 245-249. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184170

Kucukguzel, S. G., & Cikla-Suzgun, P. (2015). Recent advances bioactive 1,2,4-triazole-3-thiones. European Journal of Medicinal Chemistry, 97, 830-870. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.11.033

Li, Y. S., Tian, H., Zhao, D. S., Hu, D. K., Liu, X. Y., Jin, H. W., Song, G. P., & Cui, Z. N. (2016). Synthesis and bioactivity of pyrazole and triazole derivatives as potential PDE4 inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 26(15), 3632-3635. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2016.06.002

Oh, T., Hayat, F., Yoo, E., Cho, S. N., Sheen, Y. Y., Kim, D. K., & Choo, H. Y. P. (2015). Antitubercular Activities of the Novel Synthesized 1,2,4-Triazole Derivatives. Bulletin of the Korean Chemical Society, 36(1), 43-51. https://doi.org/10.1002/bkcs.10009

Olesiejuk, M., Kudelko, A., Swiatkowski, M., & Kruszynski, R. (2019). Synthesis of 4-Alkyl-4H-1,2,4-triazole Derivatives by Suzuki Cross-Coupling Reactions and Their Luminescence Properties. Molecules, 24(3), Article 652. https://doi.org/10.3390/molecules24030652

Rao, D. V. N., Prasad, A. R. G., Spoorthy, Y. N., Rao, D. R., & Ravindranath, L. (2015). Synthesis, Characterization and Antimicrobial Evaluation of Substituted 1,2,4-Triazole Thiones Containing Pyrazole Moiety. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(5), 590-595. https://doi.org/10.4328/jcam.2323

Saidov, N. B., Kadamov, I. M., Georgiyants, V. A., & Taran, A. V. (2014). Planning, Synthesis, and Pharmacological Activity of Alkyl Derivatives of 3-Mercapto-4-Phenyl-5-Arylaminomethyl-1,2,4-Triazole-(4H). Pharmaceutical Chemistry Journal, 47(11), 581-585. https://doi.org/10.1007/s11094-014-1011-0

Sayed, S., Khalil, M., & Raslan, M. (2014). Synthesis of pyrazole, 1,3-dithiolan and thiophene derivatives pendant to thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole moiety. European journal of chemistry, 5(2), 356-362. https://doi.org/10.5155/eurjchem.5.2.356-362.1022

Seelam, N., Shrivastava, S. P., Prasanthi, S., & Gupta, S. (2016). Synthesis and in vitro study of some fused 1,2,4-triazole derivatives as antimycobacterial agents. Journal of Saudi Chemical Society, 20(4), 411-418. https://doi.org/10.1016/j.jscs.2012.11.011

Singh, R., Kashaw, S., Mishra, V., Mishra, M., Rajoriya, V., & Kashaw, V. (2018). Design and synthesis of new bioactive 1,2,4-triazoles, potential antitubercular and antimicrobial agents. Indian journal of pharmaceutical sciences, 80(1), 36-45. https://doi.org/10.4172/pharmaceutical-sciences.1000328

Szulczyk, D., Tomaszewski, P., Jozwiak, M., Koziol, A. E., Lis, T., Collu, D., Iuliano, F., & Struga, M. (2017). Synthesis and Biological Activities of Ethyl 2-(2-pyridylacetate) Derivatives Containing Thiourea, 1,2,4-triazole, Thiadiazole and Oxadiazole Moieties. Molecules, 22(3), Article 409. https://doi.org/10.3390/molecules22030409

Tatar, E., Kucukguzel, S. G., Karakus, S., De Clercq, E., Andrei, G., Snoeck, R., Pannecouque, C., Oktem Okullu, S., Unubol, N., Kocagoz, T., Kalayci, S., Sahin, F., & Kucukguzel, I. (2015). Synthesis and biological evaluation of some new 1,3,4-thiadiazole and 1,2,4-triazole derivatives from L-methionine as antituberculosis and antiviral agents. Marmara Pharmaceutical Journal, 19(2), 88-102.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження