DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198188

Ритейл ветеринарних імунобіологічних препаратів на українському ринку ветеринарних вакцин

I. V. Bushuieva, N. M. Borysenko

Анотація


 

Мета роботи – встановити індикатори особливостей ринку ветеринарних препаратів; визначити рівень насиченості та відповідного забезпечення сектора сільськогосподарських тварин ветеринарними препаратами, що входять у Перелік ветеринарних імунобіологічних препаратів, які зареєстровані в Україні; проаналізувати ринок зареєстрованих імунобіологічних препаратів за лікарськими формами; дослідити частки ринку фармацевтичних фірм-власників реєстраційних посвідчень (українських і закордонних) і фірм-виробників (українських і закордонних) цієї продукції; узагальнити залежність асортименту використовуваних вакцин для птахів від найчастіших хвороб у цьому господарстві та загальної епізоотичної ситуації в регіоні.

Матеріали та методи. Протягом дослідження використали синтетичний, аналітичний методи, а також методи інформаційного пошуку, систематизації, порівняння, графічний, статистичний, описовий, узагальнення. Матеріалами дослідження стали Закон України «Про ветеринарну медицину», Перелік ветеринарних імунобіологічних препаратів, що зареєстровані в Україні станом на 10.04.2019 р., офіційна інформація Державної служби статистики України (Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища) за 2018 – червень 2019 р., звіти консалтингової групи Pro-Сonculting і компанії IndexBox Marketing.

Результати. Результати дослідження дають можливість для управління насиченістю ринку ветеринарних імунобіологічних препаратів; коригування його місткості та наповнення препаратами залежно від потреби часу; створення здорової конкуренції між закордонними учасниками ринку та вітчизняними виробниками; виявлення головних показників ринку (кон’юнктури, попиту та споживання імунологічних препаратів), що дасть змогу побудувати прогнози розвитку бізнесу, оцінити потенціал росту, можливості та загрози на ринку; залучення на український ринок ветеринарних закордонних фірм-власників реєстраційних посвідчень і фірм-виробників ефективних, доступних за вартістю та якістю вакцин для підтримання стабільної епізоотичної ситуації в сільських господарствах, приватному секторі регіонів і загального благополуччя епізоотичного стану в державі.

Висновки. Опрацювання, елементи систематизації, зіставлення та узагальнення нормативно-законодавчої бази: Закону України «Про ветеринарну медицину»; Переліку ветеринарних імунобіологічних препаратів, що зареєстровані в Україні станом на 10.04.2019 р.; офіційної інформації Державної служби статистики України (Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища) за 2018 – червень 2019 р. – показали, що на ринку України наявні можливості для входу нових учасників (зокрема вітчизняних виробників), зручніших для дистрибутора, ніж для виробника. Ризики та бар’єри входу на ринок пов’язані, головним чином, із високим рівнем конкуренції в галузі.

 


Ключові слова


ритейл ринку; моніторинг; тваринництво; птахівництво; ветеринарні імунобіологічні препарати; вітчизняна продукція; закордонна продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro-Consulting. (2019). Retrieved from https://pro-consulting.ua [in Ukrainian].

State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection. (2019, April 10). Perelik veterynarnykh imunobiolohichnykh preparativ, shcho zareiestrovani v Ukraini stanom na 10.04.2019 r. [List of veterinary immunobiological preparations registered in Ukraine as of 10.04.2019]. Retrieved from https://www.consumer.gov.ua [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. (2019, June 1). Kilkist silskohospodarskykh tvaryn na 01 chervnia 2019 roku [Number of farm animals as of June 01, 2019]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/ksgt/arh_ksgt2019_u.html [in Ukrainian].

% vetpreparativ v Ukraini - pidrobleni [The rate of counterfeiting is as high as 20 % of all veterinary drugs in Ukraine. (2016, October 31)]. Retrieved from http://milkua.info/uk/post/20-vetpreparativ-v-ukraini-pidrobleni [in Ukrainian].
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет