Вибір допоміжних речовин для отримання сублінгвальних таблеток гліцину з тіотріазоліном методом прямого пресування Повідомлення 1. Вивчення впливу допоміжних речовин на насипну густину, насипну густину після усадки, текучість і кут природного укосу порош

Автор(и)

  • L. I. Kucherenko SPA “Farmatron”, Zaporizhzhia, Ukraine,
  • O. V. Khromylova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • H. R. Nimenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • Z. B. Moriak Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198182

Ключові слова:

гліцин, тіотріазолін, таблетки, допоміжні речовини

Анотація

 

Інсульт залишається в Україні другою та найчастішою причиною передчасної смертності й інвалідності. Щороку в Україні трапляється понад 111 тисяч нових випадків інсульту. Це дуже актуальна медико-соціальна проблема всього світу. Перспективним напрямом первинної нейропротекції при церебральній ішемії є корекція дисбалансу збудливих і гальмівних нейротрансмітерних систем за допомогою активації природних гальмівних процесів. Нашу увагу привернув природний гальмівний нейротрансмітер гліцин та його роль у механізмах гострої церебральної ішемії. Є дані про здатність антиоксиданту тіотріазоліну потенціювати терапевтичну дію нейрометаболічних церебропротекторів. Виходячи з цього, створили новий комбінований лікарський препарат на основі гліцину з тіотріазоліном. Для нового комбінованого лікарського препарату обрали раціональну лікарську форму – таблетки.

Мета роботи – вибір допоміжних речовин для отримання таблеток гліцину з тіотріазоліном методом прямого пресування, вивчення їхнього впливу на насипну густину, насипну густину після усадки, текучість і кут природного укосу.

Матеріали та методи. У дослідженнях використовували гліцин (виробник – КНР), тіотріазолін (виробник – ДП «Завод хімічних реактивів» Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України), сертифіковані допоміжні речовини на основі мікрокристалічної целюлози, гранульованих цукрів, гранульованих неорганічних солей, змащувальні речовини вітчизняного та закордонного виробництва.

Передусім здійснили морфометричні дослідження порошків гліцину, тіотріазоліну та суміші гліцину з тіотріазоліном. У процесі роботи вивчили 4 групи допоміжних речовин, фактори та їхні рівні. Для вивчення чотирьох якісних чинників використовували греко-латинський квадрат 4 × 4. Вивчали насипну густину, насипну густину після усадки, текучість і кут природного укосу порошкових мас гліцину з тіотріазоліном.

За результатами експериментальних досліджень здійснювали дисперсійний аналіз експериментальних даних і робили висновки про вплив факторів, які вивчили, на показники якості порошкових мас гліцину з тіотріазоліном.

Висновки. Протягом дослідження вивчили вплив чотирьох груп допоміжних речовин на насипну густину, насипну густину після усадки, текучість, кут природного укосу порошкових мас гліцину з тіотріазоліном. За результатами дисперсійного аналізу обрали оптимальні допоміжні речовини, що забезпечують якість за вивченими показниками.

 

Посилання

Mazur, I. A., Chekman, I. S, & Belenichev, I. F. (2007). Metabolitotropnye preparaty [Metabolithotropic Drugs]. Zaporozhye. [in Russian].

Kucherenko, L., Khomylova, O., & Levykh, A. (2016). Primenenie neirotransmitternykh aminokislot v sovremennoi meditsine [Use of neurotransmitter aminoacids in modern medicine]. Retsept, 19(5), 616-620. [in Russian].

Bielenichev, I. F., Mazur, I. A., Voloshyn, M. A., Horchakova, N. O., & Chekman, I. S. (2007). Mekhanizm protyishemichnoi ta antyoksydantnoi dii tiotryazolinu [The mechanism of antioxidant and anti-ischemic action of thiotriazolin]. Novosti meditsiny i farmatsii, 2, 8-9. [in Ukrainian].

Mazur, I. A., Voloshin, N. A., Chekman, I. S., Zimenkovskii, B. S., & Stets, V. R. (2005). Tiotriazolin: farmakologicheskie aspekty i klinicheskoe primenenie [Thiotriazoline: pharmacological aspects and clinical usage]. Zaporozhye; Lvov: Nautіlus.

Mazur, I. A., Chekman, I. S., Belenichev, I. F., & Kucherenko, L. I. (2011). Razrabotka lekarstvennykh sredstv na osnove fiksirovannykh kombinatsii s antioksidantami - perspektivnoe napravlenie sovremennoi farmakologii [The development of medicines based on fixed combinations with antioxidants is a promising area of modern pharmacology]. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 5, 199-200. [in Russian].

Kucherenko, L. I., Khomylova, O. V., Mazur, І. А., Belenichev, I. F., & Horbacheva, S. V. (2017). Ukrainian Patent No. 114270. Kombinovanyi likarskyi zasib dlia pervynnoi neiroprotektsii [Combination drug for primary neuroprotection]. Retrieved from https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=235074

Kucherenko, L., Belenichev, I., Mazur, I., Khromylova, O., & Parniuk, N. (2018). Influence of the fixed combination of glycine with thiotriazoline on energy metabolism parameters in brain in conditions of experimental cerebral ischemia. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 42(1), 14-21. https://doi.org/10.1501/Eczfak-0000000598

Kucherenko, L. I., & Khromyliova, O. V. (2014). Vybir dopomizhnykh rechovyn z metoiu otrymannia tabletok izoniazydu z tiotryazolinom metodom priamoho presuvannia [Choice of adjuvants for the preparation of the tablets with isoniazid and thiotriasolin by direct compression method]. Farmatsevtychnyi chasopys, 1, 80-84. [in Ukrainian].

Hroshovyi, T. A., Martseniuk, V. P., Kucherenko, L. I., Vronska, L. P., & Hureieva, S. M. (2008). Matematychne planuvannia eksperymentu pry provedenni naukovykh doslidshen v farmatsii [The mathematical planning of experiment is during realization of scientific researches in pharmacya]. Ternopil: TDMU. [in Ukrainian].

(2014). Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny [The State Pharmacopoeia of Ukraine] (2nd ed.). Vol. 1. Kharkiv: State Enterprise Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center of Medicines Quality. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження