Порівняльне фармакогностичне та фармакологічне дослідження листя Salvia verticillata та Salvia officinalis для встановлення перспективи створення нового лікарського засобу

Автор(и)

  • M. M. Myha National University of Pharmacy, Kharkіv, Ukraine,
  • O. M. Koshovyi National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,
  • O. V. Hamulia National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,
  • Yu. V. Verkhovodova National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,
  • I. V. Kireiev National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,
  • A. M. Komisarenko National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198136

Ключові слова:

рід Шавлія, нефармакопейний вид, листя, мікроскопічний аналіз, хімічний склад, протизапальна активність

Анотація

 

 Сировинна база лікарських рослин України – достатня тільки для половини фармакопейних видів. Чимало лікарської рослинної сировини зростає в недостатній кількості, а отже виникає потреба в її імпортуванні. В умовах імпортозалежності та дефіциту вітчизняної рослинної сировини пошук нових джерел біологічно активних речовин серед представників флори України є актуальним завданням сучасної фармацевтичної науки.

Мета роботи – здійснити порівняльне фармакогностичне та фармакологічне дослідження листя S. verticillata та S. officinalis для встановлення можливості використання нефармакопейного виду у фармацевтичній і медичній практиці.

Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – листя S. verticillata та S. officinalis, що заготовлене в ботанічному саду Львівського національного університету імені І. Франка. Морфолого-анатомічну будову листя досліджуваних видів вивчили, застосовуючи метод світлової мікроскопії. Дослідження макро- і мікроелементного складу в листі S. officinalis і S. verticillata виконали атомно-емісійним спектрографічним методом. Визначення якісного складу та кількісного вмісту основних груп біологічно активних сполук здійснили методом ВЕРХ. Кількісне визначення фенольних сполук також виконали спектрофотометричним методом. Протизапальну активність галенових витяжок із листя досліджуваних видів вивчили на моделі гострого запального набряку, що викликаний субплантарним введенням розчину карагеніну.

Результати. Методом світлової мікроскопії вивчили ключові мікроскопічні та діагностичні ознаки листя S. verticillata. В обох видах, що досліджували, визначили вміст 15 мікро- та макроелементів. У листі S. officinalis і S. verticillata  ідентифікували 15 і 14 амінокислот, 8 і 6 сапонінів відповідно. Методом ВЕРХ встановили якісний склад і кількісний вміст речовин фенольної природи в листі S. officinalis і S. verticillata (13 і 12 сполук відповідно). Максимальний антиексудативний ефект сухих екстрактів із листя S. officinalis і S. verticillata спостерігали в дозі 50 мг/кг.

В обох видах сировини домінували такі мікро- та макроелементи, як силіцій, фосфор, магній кальцій натрій, калій. Загальний вміст мікроелементів у листі S. verticillata в 1,78 раза більший, ніж у фармакопейному виді S. officinalis. Загальний вміст сапонінів переважає в листі S. verticillata та становить 15,09 мг/г, що на 12,1 % більше, ніж у фармакопейному виді. Загальний вміст флавоноїдів в 1,57 раза більший у листі Sverticillata, ніж у фармакопейному виді Sofficinalis, вміст гідроксикоричних кислот найбільший у листі S. officinalis. Найбільший вміст суми всіх виявлених сполук фенольної природи характерний для листя S. verticillata – на 37,18 % (у 1,37 раза) більший, ніж у фармакопейному виді Sofficinalis. У дозі 50 мг/кг протизапальна дія сухого екстракту з листя S. verticillata зіставна з активністю субстанції з листя S. officinalis.

Висновки. У результаті порівняльного фармакогностичного та фармакологічного дослідження листя S. verticillata та S. officinalis встановили, що S. verticillata – перспективний вид для впровадження в медичну та фармацевтичну практику саме як джерело фенольних сполук. Протизапальну дію сухого екстракту з листя S. verticillata порівняли з активністю субстанції з листя S. officinalis, що вказує на можливість створення на її основі нового лікарського засобу з протизапальною дією.

 

Посилання

Borodina, N. V., Kovalov, V. M., Koshovyi, O. M., & Hamulia, O. V. (2019). Mikroskopichni doslidzhennia pahoniv Salix cinerea L. flory Ukrainy [Microscopic research of shoots of the Salix cinerea L. of Ukrainian flora]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 12(3), 276-285. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184189

Verkhovodova, Y. V., Kireyev, I. V., Koshovyi, O. M., & Myha, M. M. (2019). Doslidzhennia antyeksudatyvnoi aktyvnosti ekstraktiv z lystia Salvia officinalis [Investigation of anti-exudative activity of Salvia officinalis leaves extracts]. Medychna ta klinichna khimiia, 21(4), 54-60. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i4.10839

State Enterprise Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center of Medicines Quality. (2015). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [The State Pharmacopoeia of Ukraine]. (2nd ed., Vol. 1). Kharkiv: Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr. [in Ukrainian].

Stefanov, О. V. (2001). Doklinichni doslidzhennia likarskyh zasobiv [Preclinical studies of medicines]. Kyiv : Avitzena. [in Ukrainian].

Kovalenko, V. N. (Ed.). (2014). Kompendium 2014 – lekarstvennyye preparaty [Compendium 2014 – medicines]. Kyiv: MORION. [in Ukrainian].

Koshovyi, O. M., Vovk, G. V., Akhmedov, E. Yu., & Komissarenko, A. N. (2015). Issledovanie khimicheskogo sostava i farmakologicheskoi aktivnosti ekstraktov, poluchennykh pri kompleksnoi pererabotke listev shalfeya lekarstvennogo [The study of the chemical composition and pharmacological activity of salvia officinalis leaves extracts getting by complex processing]. Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal, (1), 30-34. [in Russian].

Koshovyi, O. M., Perederiy, E. A., Kovaleva, A. M., & Komisarenko, A. M. (2010). Doslidzhennia fenolnykh spoluk lystia shavlii likarskoi [Investigation of phenolic compounds of sage leaf medicinal]. Farmatsevtychnyi chasopys, (1), 17-19. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2010.1.2769

Koshovyi, O. M. (2013). Suchasni pidkhody do stvorennia likarskykh zasobiv na osnovi roslyn rodiv Evkalipt ta Shavliia (Dis. dokt. farm. nauk) [Contemporary approaches to the new remedies on the basis of the plants from Eucalyptus and Salvia genera creation (Doctoral dissertation)]. National Pharmaceutical University, Kharkiv. [in Ukrainian].

Koshovyi, O. M., Komisarenko, A. M., Kovaleva, A. M., & Mudrik, I. M. (2005). Mikroelementnyi, aminokyslotnyi ta polisakharydnyi sklad lystia evkalipta [The microelement, amino acid and polysaccharide composition of eucalyptus leaves]. Fitoterapiya. Chasopys, (3), 59-62. [in Ukrainian].

Koshovyi, O. M. (2012). Fenolnyi sklad deiakykh predstavnykiv pidrodu Sclarea rodu Salvia [Phenolic composition of some representatives of the subspecies Sclarea of the genus Salvia]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (3), 11-14. [in Ukrainian].

Myha, M. M., Koshovyi, O. M., Ilina, T. V., Borodina, N. V., & Skybitska, M. I. (2019). Doslidzhennia fenolnykh spoluk lystia nefarmakopeinykh vydiv rodu Salvia flory Ukrainy [Research in phenolic compounds in leaves of non-pharmacopoeial species of the genus Salvia from Ukrainian flora]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 12(3), 291-297. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184191

Minarchenko, V. M., & Butko, A. Yu. (2017). Doslidzhennia vitchyznianoho rynku likarskykh zasobiv roslynnoho pokhodzhennia [Study on domestic market of medicinal products of plant origin]. Farmatsevtychnyi zhurnal, (1), 30-36. [in Ukrainian].

Baranauskiene, R. Dambrauskiene, E., Venskutonis, P. R., Viskelis, P. (2011). Influence of harvesting time on the yield and chemical composition of sage (Salvia officinalis L.). Foodbalt, 104-109.

Firuzi, O., Miri, R., Asadollahi, M., Eslami, S., & Jassbi, A. R. (2013). Cytotoxic, Antioxidant and Antimicrobial Activities and Phenolic Contents of Eleven Salvia Species from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 12(4), 801-810. https://doi.org/10.22037/IJPR.2013.1364

Janicsak, G., Zupko, I., Mathe, I., & Hohmann, J. (2010). Comparative Study of the Antioxidant Activities of Eleven Salvia Species. Natural Product Communications, 5(2), 227-230. https://doi.org/10.1177/1934578X1000500211

Jash, S. K., Gorai, D., & Roy, R. (2016). Salvia genus and triterpenoids. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 7(12), 4710-4732. https://doi.org/10.13040/ijpsr.0975-8232.7(12).4710-32

Jassbi, A. R., Zare, S., Firuzi, O., & Xiao, J. B. (2016). Bioactive phytochemicals from shoots and roots of Salvia species. Phytochemistry Reviews, 15(5), 829-867. https://doi.org/10.1007/s11101-015-9427-z

Ilina, T., Kashpur, N., Granica, S., Bazylko, A., Shinkovenko, I., Kovalyova, A., Goryacha, O., & Koshovyi, O. (2019). Phytochemical Profiles and In Vitro Immunomodulatory Activity of Ethanolic Extracts from Galium aparine L. Plants-Basel, 8(12), Article 541. https://doi.org/10.3390/plants8120541

Kamatou, G., Viljoen, A., & Steenkamp, P. (2010). Antioxidant, anti-inflammatory activities and HPLC analysis of South African Salvia species. Planta Medica, 76(12), 1233-1233.

Kohevoi O. N. (2011). Amino-acid and monosaccharide compositions of Salvia officinalis leaves. Chemistry of Natural Compounds, 47, 492-493. https://doi.org/10.1007/s10600-011-9976-3

Koshovyi, O. M., Zagayko, A. L., Kolychev, I. O., Akhmedov, E. Yu., & Komissarenko, A. N. (2016). Phytochemical study of the dry extract from bilberry leaves. Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal, 1, 18-23.

Osmachko, A. P., Kovaleva, A. M., Ili'ina, T. V., Koshovyi, O. N., Komisarcnko, A. M., & Akhmedov, E. Yu. (2017). Study of macro- and microelements composition of Veronica longifolia L. herb and Veronica teucrium L. herb and rhizomes, and extracts obtained from these species. Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal, 1, 24-28.

Raal, A., Orav, A., & Arak, E. (2007). Composition of the essential oil of Salvia officinalis L. from various European countries. Natural Product Research, 21(5), 406-411. https://doi.org/10.1080/14786410500528478

Shynkovenko, I. L., Ilyina, Т. V., Kovalyova, А. М., Goryacha, O. V., Golembiovska, O. I., & Koshovyi, О. M. (2018). Saponins of the extracts of Galium aparine and Galium verum. Visnyk farmatsii, (4), 16-23. https://doi.org/10.24959/nphj.18.2225

Xu, J. P., Wei, K. H., Zhang, G. J., Lei, L. J., Yang, D. W., … Li, M. H. (2018). Ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology of Chinese Salvia species: A review. Journal of Ethnopharmacology, 225, 18-30. https://doi.org/10.1016/j.jep.2018.06.029

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження