Синтез і структура солей 2-(((3-меркапто-5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-4-іл)іміно)метил)бензойної кислоти

Автор(и)

  • T. V. Hlazunova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198113

Ключові слова:

синтез, 1, 2, 4-тріазоли, фізико-хімічні властивості

Анотація

 

Сучасна фармація та медицина мають у своєму арсеналі багато високоефективних лікарських засобів синтетичного походження. Значна частина таких засобів – похідні 1,2,4-тріазолу.

Сполуки 1,2,4-тріазолу мають важливі фармакологічні властивості: протимікробну, протигрибкову, протизапальну, гіпоглікемічну, є стимуляторами ЦНС.

Безперечно, постійне збільшення кількості публікацій іноземних і вітчизняних авторів щодо методів синтезу, біологічних і фізико-хімічних властивостей похідних 1,2,4-тріазолу спонукає вчених різних країн займатися пошуком перспективних молекул серед цього класу гетероциклів.

Мета роботи – уперше здійснити синтез і підтвердити структуру солей 2-(((3-меркапто-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-4-іл)іміно)метил)бензойної кислоти як майбутніх біологічно активних агентів.

Матеріали та методи. Дослідження фізико-хімічних параметрів речовин, які синтезували, виконали за методиками, які наведені в Державній Фармакопеї України. Температуру плавлення встановили за допомогою приладу MPA100. Елементний аналіз речовин здійснили, використовуючи аналізатор Elementar Vario L.cube. 1H ЯМР-спектри сполук зняті на спектрометрі Varian Mercury VX-200 (1Н, 200 MHz). Хромато-мас-спектральні дослідження виконали на газорідинному хроматографі Agilent 1260 Infinity з мас-спектрометром Agilent 6120.

Результати. Як вихідні речовини для синтезу нових структур використали 2-(((3-меркапто-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-4-іл)іміно)метил)бензойну кислоту. Поставили реакції солеутворення вихідної сполуки з гідроксидом амоніаку, гідроксидами натрію та калію, метиламіном, етиламіном, диметиламіном, 1-пропіламіном, 2-пропіламіном, моноетаноламіном, діетиламіном, трет-бутиламіном, піперидином, піперазином, морфоліном, 2-метилпіперидин, 4-метил морфоліном у спиртових або водних середовищах.

Висновки. У результаті дослідження хімічним шляхом отримали 16 нових речовин, солей 2-(((3-меркапто-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-4-іл)іміно)метил)бензойної кислоти. Хімічна структура синтезованих сполук підтверджена комлексом сучасних методів аналізу: 1Н ЯМР-спектроскопії, LS/MS та елементного аналізу. Синтезовані солі надалі будуть використані у фармакологічних дослідженнях.

Посилання

Shcherbak, M. A., Kaplaushenko, A. G., Maletskiy, N. N., & Sharaya, Ye. A. (2014). Issledovaniya po sozdaniyu lekarstvennoi formy na osnove 3-(4-nitrofenil)-5-(nonilsul'fonil)-1,2,4-triazol-4-amina [The research on creation the dosage form based on 3-(4-nitrophenyl)-5-(nonylsulfonyl)-1,2,4-triazol-4-amine]. Zaporozhye Medical Journal, 4(85), 82-85. [in Russian].

Kaplaushenko, A. H. (2013). Doslidzhennia zi stvorennia novoho oryhinalnoho vitchyznianoho likarskoho zasobu na osnovi 1,2,4-triazolu [The research of creating a new original domestic drug based on 1,2,4-triazole]. Naukovyi zhurnal MOZ Ukrainy, 2(3), 115-121. [in Ukrainian].

Kravchenko, T. V., Panasenko, O. I., & Knish, E. G. (2016). Sytnez ta fizyko-khimichni vlastyvosti 4-((R)amino)-5-metyl-4H-1,2,4-tryazol-3-tioliv [Synthesis and physicochemical properties of 4-((R)amino)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiols]. Farmatsevtychnyi zhurnal, (6), 55-59. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R. O. (2014) Analiz farmakolohichnoi aktyvnosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu [Analysis of pharmacological activity of 1,2,4-triazole derivatives]. Farmatsevtychnyi chasopys, (4), 145-150. [in Ukrainian].

Ihnatova, T. V. Kaplaushenko, A. H., & Frolova, Yu. S. (2019). Stvorennia, doslidzhennia fizychnykh i khimichnykh vlastyvostei 2-((4-R-5-fenetyl-4H-1,2,4-triazol-3-il)tio)etanovykh(propanovykh, benzoinykh)kyslot i solei 2-((4-R-5-fenetyl-4H-1,2,4-triazol-3-il)tio)etanovykh kyslot [Creation, study of physical and chemical properties of 2-((4-R-5-phenethyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)ethanоic(propanоic, benzoic)acids and salts of 2-((4-R-5-phenethyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)ethanoic acid]. Current Issues in Pharmacy and Medicine: Science and Practice, 12(2), 123-128. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.2.170973

Shcherbyna, R. O., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2016). Vyvchennia antyoksydantnoi aktyvnosti solei 2-((4-R-3-(morfolinometylen)-4H-1,2,4-tryazol-5-il)tio)atsetatnykh kyslot [The studying of antioxidant activity of salts 2-((4-R-3-(morpholinomethylen)-4H-1,2,4-triazole-5-yl)thio)acetic acids]. Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 1(42), 37-40. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R. O., Kapelyanovych, Ye. V., Pruhlo, Ye. S., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2014). Doslidzhennia aktoprotektornoi aktyvnosti pokhidnykh 4-R-3-(morfolinometylen)-1,2,4-triazol-5-tiolu [The studying of actoprotective action of 4-R-3-(morpholinomethylene)-1,2,4-triazole-5-thiole derivatives]. Odeskyi medychnyi zhurnal, 6(146), 19-22. [in Ukrainian].

Aksyonova, I. I., Shcherbyna, R. O., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. H., & Aksyonov, I. V. (2014). Doslidzhennia riststymuliuiuchoi aktyvnosti pokhidnykh 1,2,4-tryazolu na prykladi nasinnia soniashnyka prostoho [The investigation of growth-stimulating activity of derivatives of 1,2,4-triazole on seeds of sunflower simple] Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 6(35), 78-82. [in Ukrainian].

Murty, M. S. R., Ram, K. R., Rao, R. V., Yadav, J. S., Rao, J. V., & Velatooru, L. R. (2012). Synthesis of new S-alkylated-3-mercapto-1,2,4-triazole derivatives bearing cyclic amine moiety as potent anticancer agents. Letters in Drug Design & Discovery, 9(3), 276-281. https://doi.org/10.2174/157018012799129882

Shcherbyna, R. O. (2017). Syntez i fizyko-khimichni vlastyvosti v riadu solei 2-((4-R-3-(morfolinometylen)-4H-1,2,4-triazol-5-il)tio)atsetatnykh kyslot [Synthesis, physical and chemical properties of 2-((4-R-3-(morfolinomethylen)-4H-1,2,4-triazole-5-yl)thio)acetic acid salts]. Current Issues in Pharmacy and Medicine: Science and Practice, 10(1), 4-8. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93424

Shcherbyna, R. O., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. H., & Varynskyy, B. О. (2014). Syntez i fizyko-khimichni vlastyvosti 2-((4-R-3-(morfolinometylen)-4H-1,2,4-triazol-5-il)tio) atsetatnykh kyslot [Synthesis and physical-chemical properties of 2-((4-R-3-(morpholinomethylen)-4H-1,2,4-triazole-5yl)thio)acetic acid]. Current Issues in Pharmacy and Medicine: Science and Practice, 3(16), 18-21. [in Ukrainian].

Hulina, Yu. S., & Kaplaushenko, A. H. (2016). Syntez i fizyko-khimichni vlastyvosti 2-(5-(1H-tetrazol-1-ilmetyl)-4-R-4H-1,2,4-triazol-3-iltio)-atsetatnykh (propanovykh),2-,4-(5-(1N-tetrazol-1-ilmetyl)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3-iltiometyl)-benzoinykh kyslot ta yikh solei [Synthesis and physical-chemical properties of 2-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-R-4Н-1,2,4-triazol-3-ylthio)-acetic(propanoic),2-,4-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3-yltiomethyl)-benzoic acids and their salts]. Current Issues in Pharmacy and Medicine: Science and Practice, 2(21), 32-37. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.71115

Samelyuk, Yu. H., & Kaplaushenko, A. H. (2015). Hostra toksychnist 5-(2-, 3-, 4-metoksyfenil, (3,4,5-trymetoksyfenil)-)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh tiopokhidnykh [Acute toxicity of 5-(2-, 3-, 4-methoxyphenyl, (3,4,5-trimethoxyphenyl)-)-1,2,4-triazole-3-thiones and their thioderivatives]. Current Issues in Pharmacy and Medicine: Science and Practice, 3(19), 57-60. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52660

Saidov, T. V., & Sverdlova, O. V. (1995). Prakticheskoe rukovodstvo po molekulyarnoi spektroskopii [Practical guide to molecular spectroscopy]. Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo Universiteta. [in Russian].

Kazitsyna, L. A. (1979). Primenenie UF-, IK-, YaMR- i MASS-spektroskopii v organicheskoi khimii [Application of UV, IR, NMR and mass spectroscopy in organic chemistry] (2th ed.). Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta. [in Russian].

Varynskyy, B. О., Knysh, Ye. H., Parchenko, V. V., Panasenko, O. I., & Kaplaushenko, A. H. (2015). Vyvchennia zakonomirnostei utrymuvannia potentsiinykh likarskykh substantsii riadu 1,2,4-tryazol-3-iltioatsetatnykh kyslot ta yikh solei metodom VERKh/DMD-MS [The study of retention regularities for the potential drug substances of 1,2,4-triazol-3-ylthioacetic acids and their salts series by the method of HPLC/DAD-MS]. Zhurnal orhanichnoi ta farmatsevtychnoi khimii, 13(4), 68-75. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження