DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184208

Аналіз ринку дієтичних добавок, що впливають на органи дихання

A. S. Hotsulia, O. O. Mikolasiuk, T. S. Brytanova, Ye. H. Knysh

Анотація


 

Мета роботианаліз асортименту дієтичних добавок сучасного фармацевтичного ринку України на основі лікарської рослинної сировини, що впливають на органи дихання.

Матеріали та методи. Матеріали дослідження: нормативно-законодавчі документи, джерела наукової літератури, інтернет-сайти аптек, прайс-листи щотижневика «Аптека», довідник «Компендіум-2019», сайти компаній. У роботі використали системно-аналітичний, математико-статистичний і порівняльний методи аналізу.

Результати. Проаналізували асортимент дієтичних добавок, які використовують для лікування захворювань органів дихання. Визначили співвідношення між ОТС-препаратами та дієтичними добавками на сучасному фармацевтичному ринку України, де частка дієтичних добавок цієї групи становить 42 %. Проаналізували фірмову та асортименту структури серед країн-постачальників. Результати показали, що лідерами за кількістю фірм-виробників аналізованої групи товарів є Україна та Індія, їхня частка становить по 28,12 %. За асортиментом перше місце посідає Україна – 34,65 %. Дослідження цього сегмента ринку за лікарською формою показало гетерогенність товарів. Так, дієтичні добавки, що впливають на органи дихання, представлені 9 лікарськими формами, більшість з них – льодяники (50 %). Вивчення фірмової структури дало змогу виділити лідерів серед іноземних фармацевтичних компаній, до трійки лідерів увійшла компанія Swiss Energy Pharma GmbH. Отже, актуальним завданням є розроблення нових дієтичних добавок аналізованої дії та їхнє впровадження на сучасний фармацевтичний ринок України.

Висновки. Дієтичні добавки, що впливають на органи дихання, представлені чималою кількістю фармацевтичних компаній, країнами-лідерами є Україна та Індія, а за асортиментом – Україна. Серед лікарських форм в асортименті дієтичних добавок для лікування органів дихання більшість становлять льодяники (50 %). У фірмовій структурі національного ринку іноземні виробники лідирують: Ansa herbs & foods Pvt. Ltd – 17,8 %, Herbion Pakistan Pvt. Ltd. – 15,1 %, Swiss Energy Pharma GmbH – 12,3 %.


Ключові слова


дієтичні добавки; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Smetanіna, K. І., Rybak, O. V. (2011). Farmatsevtychni aspekty profilaktychnoho vykorystannia biolohichno aktyvnykh dobavok roslynnoho pokhodzhennia [Pharmaceutical aspects of prophylactic use of plant-based biologically active substances]. Zaporozhye medical journal. 13(4), 72-75. [in Ukrainian].

(2019). Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv: Zakon Ukrainy vid 06.08.2019 roku №771/97-VR. [On basic principles and requirements for food safety and quality: Law of Ukraine from August 6, 2019 №771/97-VR]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр. [in Ukrainian].

(2000). Pro zatverdzhennia Tymchasovoho poriadku provedennia derzhavnoi sanitarno-hihiienichnoi ekspertyzy: nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 09.10 2000 roku №247. [On approval of the Temporary arrangement of sanitary and hygienical expertise: order of the Ministry of Health of Ukraine from October 9, 2000 №247]. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_10_09/reg5195.html. [in Ukrainian].

Hotsulia, T. S., Samko, A. V., & Halytsia V. V. (2011). Diietychni dobavky u farmatsii. [Dietary supplements in pharmacy]. Zaporozhye medical journal. 13(2), 72-75. [in Ukrainian].

Kompendium. Lekarstvennye preparaty. [Compendium. Medicines]. Retrieve from http://compendium.com.ua. [in Russian].
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет