Протисудомна активність 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів

Автор(и)

  • O. A. Bihdan Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184183

Ключові слова:

протисудомні засоби, 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1, 2, 4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанони, «будова – дія»

Анотація

 

1,2,4-тріазол – унікальна гетероциклічна система, що протягом багатьох десятиліть залишається об’єктом пильної уваги науковців різних напрямів. Цей факт зумовлений особливими властивостями 1,2,4-тріазолу та його похідних. З погляду хімії, це дуже реакційноздатний гетероцикл, який схильний до модифікацій за різними «активними» центрами, що дає можливість постійно поповнювати «бібліотеку» перспективних молекул. Крім того, похідні 1,2,4-тріазолу є біологічно активними сполуками, що виявляють різні види фармакологічної активності залежно від природи замісників. Як відомо, арсенал сучасної медицини постійно поповнюється синтетичними ліками, серед них дуже багато тих, в яких діючі речовини за хімічною будовою є похідними 1,2,4-тріазолу.

Аналіз фахової літератури показав, що похідні 1,2,4-тріазолу є малотоксичними або практично нетоксичними сполуками. Також відомо, що 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]-1-(4-хлорфенілетанон) і 2-[5-(фуран-2-іл)-2Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]-1,2-дифенілетанон проявляють виражену протисудомну активність, інші застосовують як субстанції протимікробного лініменту, імуномоделювального лікарського засобу тощо.

Окремої уваги заслуговує серія сполук, які є стимуляторами росту, а також мають схильність пригнічувати ріст мікобактерій. Перспективним напрямом хімічного моделювання похідних 1,2,4-тріазолу є синтез 5-(2-,3-фторфеніл)-4-((арил-, гетерил)іліден)аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів і продуктів відновлення деяких із них, а також 3-(2-фторфеніл)-6-R1-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів і 3-(2-,3-фторфеніл)-6-R2-7H[1,2,4]тріазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазинів. Усе це створює передумови до появи речовин із високою фармакологічною активністю. Під час упровадження найперспективніших субстанцій велике значення має метод ідентифікації та кількісного визначення діючої речовини.

Мета роботи – вивчити протисудомну активність 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів, встановити деякі закономірності між будовою сполук та їхньою активністю.

Матеріали та методи. Вивчення протисудомної активності 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів здійснили за тестом взаємодії з засобами, які збуджують центральну нервову систему. Досліди виконували на інтактних білих щурах лінії Вістар вагою 160–190 г, по 5 тварин у кожній групі. Як судомні моделі використовували коразол-індуковані судоми, які викликали підшкірним введенням коразолу в дозі 100 мк/кг. Далі тварин поміщали в індивідуальні прозорі плексигласові камери і спостерігали за ними протягом 1 години. Реєстрували 6 показників судом: латентний період, кількість тварин із генералізованими клонічними або тоніко-клонічними судомами у групі, кількість тварин із тонічною екстензією, летальність і тривалість життя.

Результати. Сполуки виявляли високу протисудомну активність. Так, на тлі введення 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(3-фторфенілетанону), 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанону) та 2-((5-(4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанону) латентний період настання судом під дією коразолу збільшується на 57,1 %, 67,3 % та 28,6 % відповідно (р < 0,05), а тривалість судом скорочується на 33,4 %, 31,5 % та 38,9 % відповідно (р < 0,05). Це свідчить про нейропротективну та мембраностабілізувальну дію відповідних 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів. Препарати порівняння мідокалм і фенобарбітал збільшують латентний період настання судомних реакцій на 51,0 % і 34,7 % (р < 0,05), а тривалість судом скорочувалась при цьому на 20,4 % та 14,9 % (р < 0,05) відповідно.

Висновки. Уперше дослідили протисудомну активність деяких 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів на моделі коразолових судом. Встановили, що 3 сполуки виявились активними: 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(3-фторфенілетанон), 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанон) та 2-((5-(4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанон). У деяких випадках простежили закономірності між будовою молекул та їхньою активністю.

 

Посилання

Bihdan, O. A. (2019). Fizyko-khimichni vlastyvosti 2-((5-(3-,4-ftorfenil)-4-R2-1,2,4-triazol-3-il)tio)-1-aryletanoniv ta yikhnikh vidnovlenykh system [Physical-chemical properties of 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-il)tio)-1-arylethanons and their reduced systems]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2, 116 122. doi: 10.14739/2409-2932.2019.2.170972 [in Ukrainian].

Bihdan, O. A., Panasenko, O. I. Knysh, Je. G.  Parchenko, V. V. (2016). Doslidzhennja reakcij heterotsyklizatsii 3-tio- ta 3-tio-4- aminopokhidnykh 1,2,4-triazolu [Heterocyclization reactions study of 3-thio and 3-thio-4-amino derivatives of 1,2,4–triazole]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 1, 90-97. doi: 10.14739/2409-2932.2016.1.62048 [in Ukrainian].

Kaplaushenko, A. H., Panasenko, T. O., Knysh, Ye. H., Panasenko, O. I., Samura, B. A., & Shykova V. V. (2008). Vyvchennia vplyvu 5-R1-4-R2-1,2,4-3-tioniv ta yikh S-pokhidnykh na tryvalist etaminalnatriievoho snu [Study of the influence of 5-R1-4-R2-1,2,4-3-thiones and their S-derivatives on the duration of ethaminic sodium]. Zaporozhye medical journal, 6, 75-78. [in Ukrainian].

Mashkovskij, M. D. (2000). Lekarstvennye sredstva [Medicines]. Vol. 1. Moskva [in Russian].

-[5-(furan-2-il)-4-fenil-4N-1,2,4-tryazol-3-iltio]-1-(4-khlorfeniletanon), yakyi proiavliaie protysudomnu aktyvnist. pat. 16835 Ukraina [2-[5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4h-1,2,4-triazol-3-ylthio]-1-(4-chlorophenylethanon), revealing an anticonvulsant activity. pat. 16835 ] / Knysh, Je. G., Parchenko, V. V., Panasenko, T. O., Samura, I. B., Litovchenko, A. L.  Samura, B. A.; № u200603321 ; zaiavl. 27.03.06 ; opubl. 15.08.06, biul. 8. [in Ukrainian].

Parchenko, V. V. (2006). Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti pokhidnykh 1,2,4-triazol-3-tionu, yaki mistyat yadro furanu. (Dis… kand. farm. nauk). [Synthesis, physical, chemical and biological properties of derivatives of 1,2,4-triazole-3-thione containing the core of furan. Dr. farm. sci. diss.]. Kyiv. [in Ukrainian].

Martynyshyn, V. P., Hunchak, V. M., Yaroshenko, А. І.,  Parchenko, V. V. (2019). Chromagraphic research of liniment, which active substance belongs to new derivatives of 1, 2, 4-triazole. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Vol. 10. Issue 1. P. 806-811. doi: 10.13140/RG.2.2.35871.61609.

Parchenko, V. V. (2014). Syntez, peretvorennia, fizyko-khimichni ta biolo¬hichni vlastyvosti v riadi 5-furylzamishchenykh 1,2,4-triazol-3-tioniv (Dis. dokt. farm. nauk). [Synthesis, transformation, physico-chemical and biological properties in the number of 5-furylsubstituted 1,2,4-triazole-3-thiones Dr. farm. sci. diss.]. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R., Parchenko, V., Martynyshyn, V.,  Hunchak, V. (2018). Evaluation of acute and subacute toxicity of oil liniment based on 4-((5-(decylthio)-4-methyl-4h-1,2,4triazol-3-yl)methyl)morpholine. J. Fac. Pharm. Ankara, 42(1), 43-52. doi: 10.1501/eczfak_0000000601

Bihdan, O., Gotsulya, A., Parchenko, V.,  Izhboldin, O. (2019). Influence of different determination of 1,2,4-triazols on the growth, development and yield of grain sorghum. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 10(2), 1156-1160.

Bihdan, O., Parchenko, V., Zazharskyi, V., Fotina, T.,  Davydenko P. (2018). Influence Of 3-(3-Fluorophenyl)-6-(4-Methoxyphenyl)-7H-[1,2,4]-Triazolo-[3,4-B][1,3,4]Thiadiazine On The Cultural Properties Of Pathogenic Mycobacterium Bovis. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 9(6), 166-170.

Bihdan, O., Parchenko, V.,  Zazharskyi, V. (2019). Studying of physico-chemical properties of 5-(2-,3-fluorophenyl)-4-((aryl-, geteryl) yliden) amino-1,2,4-triazole-3-thiols and any of their retrievalproducts. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 10(1), 464-474.

Bihdan, O., Parchenko, V. (2018). Some aspects of synthesis 3-(2-florphenyl)-6-r1-[1,2,4]triazol[3,4-b] [1,3,4] thiadiazole and 3-(2-, 3-ftorphenyl)-6- r2-7 h [1,2,4] triazolo [3,4-b] [1,3,4] tiadiazines. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 9(3), 463-470.

Shcherbyna, R., Danilchenko, D., Parchenko, V., Panasenko, O., Knysh, Ye., Hromyh, N.,  Lyholat, Yu. (2017). Studying of 2-((5-r-4-r1-4h-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetic acid salts influence on growth and progress of blackberries (KIOWA variety) propagules. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 8(3), 975-979.

Shcherbyna, R., Parchenko, V., Varynskyi, B., & Kaplaushenko, A. (2019). The development of HPLC-DAD method for determination of active pharmaceutical ingredient in the potassium 2-((4-amino-5-(morpholinomethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio) acetate substance. Current Issues In Pharmacy And Medical Sciences, 32(1), 5-9. doi: 10.2478/cipms-2019-0001

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження