Синтез і властивості деяких S-похідних 4-феніл-5-((5-феніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-ілтіо)метил)-1,2,4-тріазол-3-тіону

Автор(и)

  • A. S. Hotsulia Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,
  • S. O. Fedotov Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184170

Ключові слова:

тіадіазол, 1, 2, 4-тріазол, фізико-хімічні властивості, прескринінґові дослідження

Анотація

 

Дослідження в галузі хімії та фармакології похідних тіадіазолу та 1,2,4-тріазолу – перспективні та актуальні, що пов’язано із чималими успіхами створення нових лікарських засобів на їхній основі. Поєднання цих гетероциклів в одній молекулі дає можливість підвищити ймовірність виявлення серед синтезованих сполук речовин із певним видом біологічної активності.Мета роботи – оптимізація умов синтезу та дослідження властивостей S-алкілпохідних 5-R-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-тіону, що містять у своїй структурі тіадіазольний фрагмент, а також прогнозування можливої біологічної активності для оцінювання перспективності дальших досліджень in vivo та in vitro.Матеріали та методи. Як ключовий вихідний реагент використали 3-аміно-1-фенілсечовину. За допомогою реакції взаємодії вихідного реагенту з карбон дисульфідом у середовищі ДМФА отримали тіон, який надалі проалкілований ізопропіловим естером кислоти хлороетанової. Продукт реакції використали для дальших перетворень із використанням реакцій гідразинолізу, нуклеофільного приєднання фенілізотіоціанату та внутрішньомолекулярної лужної гетероциклізації. Ряд S-похідних одержаного 4-феніл-5-((5-феніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-ілтіо)метил)-1,2,4-тріазол-3-тіону синтезували взаємодією з галогеналканами за наявності еквівалентної кількості лугу у спиртовому середовищі. Структура отриманих сполук підтверджена даними елементного аналізу, 1Н ЯМР-спектроскопії та ІЧ-спектрофотометрії. Індивідуальність речовин встановлена за допомогою високоефективної рідинної хроматографії. Для синтезованих речовин здійснили індивідуальний розрахунковий скринінґ за допомогою програмного продукту PASS On-line®.Результати. Оптимізували методику отримання 4-феніл-5-((5-феніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-ілтіо)метил)-1,2,4-тріазол-3-тіону. Визначили оптимальні умови синтезу S-алкілпохідних 4-феніл-5-((5-феніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-ілтіо)метил)-1,2,4-тріазол-3-тіону, встановили будову отриманих речовин і дослідили їхні фізичні властивості. За допомогою комп’ютерного прогнозування PASS On-line® визначили перспективний напрям наступних досліджень біологічної активності цільових продуктів реакції.Висновки. Синтезували ряд S-алкілпохідних 4-феніл-5-((5-феніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-ілтіо)метил)-1,2,4-тріазол-3-тіону, структура яких підтверджена фізико-хімічними методами аналізу. На наступних етапах досліджень планується встановлення показників антимікробної активності синтезованих речовин. 

Посилання

Asif, M. (2016). A review on pharmacological potentials of various substituted thiadiazole analogs. International Journal of Current Research in Applied Chemistry & Chemical Engineering, 2(2), 1-26.

Küçükgüzel, Ş., & Çıkla-Süzgün, P. (2015). Recent advances bioactive 1,2,4-triazole-3-thiones. European Journal Of Medicinal Chemistry, 97, 830-870. doi: 10.1016/j.ejmech.2014.11.033

Odyntsova, V. M., & Pruglo Ye. S. (2015). Synthesis, physical-chemical properties and the study of anti-hypoxemic activity of 5-(adamantane-1-yl)-4-R-1,2,4-triazole-3-thion alkylderivatives. Zaporozhye medical journal, 2(89), 93-96. doi: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2015.2.42123

Saidov, N., Kadamov, I., Georgiyants, V., & Taran, A. (2014). Planning, Synthesis, and Pharmacological Activity of Alkyl Derivatives of 3-Mercapto-4-Phenyl-5-Arylaminomethyl-1,2,4-Triazole-(4H). Pharmaceutical Chemistry Journal, 47(11), 581-585. doi: 10.1007/s11094-014-1011-0

Sayed, S., Khalil, M., & Raslan, M. (2014). Synthesis of pyrazole, 1,3-dithiolan and thiophene derivatives pendant to thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole moiety. European Journal Of Chemistry, 5(2), 356-362. doi: 10.5155/eurjchem.5.2.356-362.1022

Szulczyk, D., Tomaszewski, P., Jóźwiak, M., Kozioł, A., Lis, T., & Collu, D. et al. (2017). Synthesis and Biological Activities of Ethyl 2-(2-pyridylacetate) Derivatives Containing Thiourea, 1,2,4-triazole, Thiadiazole and Oxadiazole Moieties. Molecules, 22(3), 409. doi: 10.3390/molecules22030409

Pruhlo, Ye. S. (2016). Aktoprotektorna aktyvnist 5-(2-bromfenil)-4-amino-4N-1,2,4-triazol-3-tionu ta yoho S-pokhidnykh [Actoprotective activity of 5-(2-bromophenyl)-4-amino-4H-1,2,4-triazole-3-thione and its S-derivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 1(20), 67-70. doi: 10.14739/2409-2932.2016.1.61438 [in Ukrainian].

Rud, A. M., Kaplaushenko, A. H., & Sameliuk, Yu. H. (2018). Syntez novykh alkilsulfonil(sulfinil) pokhidnykh 1,2,4-triazolu na osnovi (3-(alkiltio)-4-R-1,2,4-triazol-5-il)(fenil)metanoliv [Synthesis of new alkylsulfonyl(Sulfinyl)-1,2,4-triazole derivatives based on (3-(Alkylthio)-4-R-1,2,4-thriazole-5-yl)(phenyl)methanol’s]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 11(1), 23-28. doi: 10.14739/2409-2932.2018.1.123641 [in Ukrainian].

Suhak, O. A., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2017). Syntez, fizyko-khimichni vlastyvosti pokhidnykh 2-((4-R-5-(tiofen2-ilmetyl)-4H-1,2,4-triazol-3-il)tio)atsetohidrazydiv [Synthesis, physical-chemical properties of 2-((4-R-5-(thiophene-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetohydrazides]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 11(1), 20-25. doi: 10.14739/2409-2932.2017.1.93432 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження