Синтез, будова та властивості деяких похідних 5-R-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-тіолу

Автор(и)

  • A. S. Hotsulia Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184166

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, пірол, індол, фізико-хімічні властивості, молекулярний докінґ

Анотація

 

Похідні піролу, 1,2,4-тріазолу та індолу належать до групи азагетероциклічних сполук, з використанням яких пов’язані значущі успіхи у сфері створення нових лікарських засобів. Поєднання цих гетероциклів в одній молекулі дає змогу підвищити ймовірність виявлення серед відзначених сполук речовин із певним видом біологічної активності.

Мета роботи – оптимізація умов синтезу та дослідження властивостей S-алкілпохідних 5-R-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-тіолу, які містять у своїй структурі пірольний та індолпропановий фрагменти.

Матеріали та методи. Як ключові вихідні реагенти використали пірол та індол-3-бутанову кислоту. За допомогою реакцій ацилювання, гідразинолізу, нуклеофільного приєднання фенілізотіоціанату з наступною внутрішньомолекулярною гетероциклізацією одержали 4-феніл-5-(пірол-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіол. Для синтезу 5-(3-(індол-3-іл)пропіл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-тіолу попередньо провели реакцію взаємодії калієвої солі індол-3-бутанової кислоти з брометаном, що дало змогу одержати відповідний естер. Наступні стадії хімічного перетворення включали реакції гідразинолізу, приєднання фенілізотіоціанату та лужної циклізації. Структура отриманих сполук підтверджена даними елементного аналізу, 1Н ЯМР-спектроскопії та ІЧ-спектрофотометрії. Індивідуальність речовин встановлена за допомогою високоефективної рідинної хроматографії з діодно-матричною та мас-спектрометричною детекцією.

Результати. Синтезували S-алкілпохідні 5-(3-(індол-3-іл)пропіл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-тіолу та 4-феніл-5-(пірол-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолу, довели їхню будову та дослідили фізичні властивості. Синтезовані сполуки піддані докінґовим дослідженням in silico для визначення можливого впливу на кіназу анапластичної лімфоми з використанням ліганду 2XP2, ланостерол 14-α-деметилазу з використанням ліганду 3LD6, циклооксигеназу-2 з використанням ліганду 4Z0L, які одержані з Банку даних білків (РDB).

Висновки. Молекулярний докінґ показав здатність синтезованих сполук впливати на активність кінази анапластичної лімфоми, ланостерол 14-α-деметилази та циклооксигенази-2.

 

Посилання

Boraei, A. T. A., El Ashry, E. S. H., & Duerkop, A. (2016). Regioselectivity of the alkylation of S-substituted 1,2,4-triazoles with dihaloalkanes. Chemistry Central Journal, 10(1). doi: 10.1186/s13065-016-0165-0

El-Sherief, H. A. M., Youssif, B. G. M., Abbas Bukhari, S. N., Abdelazeem, A. H., Abdel-Aziz, M., & Abdel-Rahman, H. M. (2018). Synthesis, anticancer activity and molecular modeling studies of 1,2,4-triazole derivatives as EGFR inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry, 156, 774-789. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.07.024

Kaur, R., Dwivedi, A. R., Kumar, B., & Kumar, V. (2016). Recent Developments on 1,2,4-Triazole Nucleus in Anticancer Compounds: A Review. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 16, 465-489.

Lin, K., Chile, L.-E., Zhen, S. C., Boyd, P. D. W., Ware, D. C., & Brothers, P. J. (2014). Pyrrole pincers containing imidazole, pyrazole and 1,2,4-triazole groups. Inorganica Chimica Acta, 422, 95-101. doi: 10.1016/j.ica.2014.07.022

Roman, G., Bostănaru, A.-C., Năstasă, V., & Mareş, M. (2019). Design, synthesis, and evaluation of the antimycobacterial activity of 3-mercapto-1,2,4-triazole-pyrrole hybrids. Turkish journal of chemistry, 43(2), 531–546. doi: 10.3906/kim-1811-4

Shirinzadeh, H., Ince, E., Westwell, A., Gurer-Orhan, H., & Suzen, S. (2016). Novel indole-based melatonin analogues substituted with triazole, thiadiazole and carbothioamides: studies on their antioxidant, chemopreventive and cytotoxic activities. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 31(6), 1312-1321. doi: 10.3109/14756366.2015.1132209

Hotsulia, A. S., Verba, D. P., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2017). Syntez ta doslidzhennia vlastyvostei pokhidnykh 4-fenil-5-(1H-pirol-2-il)-4H-1,2,4-tryazol-3-tioliv [Synthesis and study of the properties of derivatives 4-phenyl-5-(1H-pyrrol-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol]. Pharmaceutical journal, 1, 59-66. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження