DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.2.171073

Маркетингове дослідження національного ринку антиаритмічних лікарських засобів

T. P. Zarichna, T. S. Raikova, T. S. Brytanova, Assani Doshi Rainna

Анотація


 

Мета роботимаркетингове дослідження національного ринку антиаритмічних лікарських засобів.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стали Державний реєстр лікарських засобів України, Компендіум-2019. Виконали системний, маркетинговий, статистичний і контент-аналіз.

Результати. Виконали аналіз асортименту антиаритмічних лікарських засобів за складом, формою випуску та оригінальністю, який показав гетерогенність цього сегмента фармацевтичного ринку України: в наявності є тверді та рідкі лікарські форми, оригінальні й генерики. Аналіз фірмової структури сегмента ринку, який вивчали, дав змогу встановити, що вітчизняні фармацевтичні фірми постачають лише 48 % лікарських препаратів (13 лікарських форм), витримуючи при цьому високий рівень конкуренції з провідними закордонних фармацевтичними компаніями (52 %). У зв’язку з цим актуальною є розробка нових лікарських препаратів названої дії та освоєння їх виробництва на території України. Розрахований коефіцієнт напруженості показав, що найвищу конкуренцію спостерігали серед виробників препаратів-аналогів, що містять аміодарону гідрохлорид (Кvi = 0,93). Також розрахували питому вагу, яку займає кожна фірма-виробник антиаритмічних препаратів. Встановили, що найбільша питома вага у ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (dij = 0,1481).

Висновки. Маркетингові дослідження асортименту національного ринку антиаритмічних лікарських засобів показали гетерогенність цього сегмента за лікарськими формами та оригінальністю. Аналіз фірмової структури встановив високий рівень конкуренції серед провідних закордонних фармацевтичних компаній, питома вага яких становить 52 %. Розрахували коефіцієнт напруженості та частку сегмента, яку займає кожна з фірм-виробників антиаритмічних препаратів.

 


Ключові слова


лікарські засоби; фармацевтичний ринок; фірми-виробники; конкуренція

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kompendium – lekarstvennye preparaty [Compendium – Drugs]. Retrieved from http://compendium.com.ua/. [in Russian].

Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy [State register of medicines Ukraine]. Retrieved from http://www.drlz. kiev.ua/ [in Ukrainian].

Miakinkova, L. O. (2013). Osoblyvostі zastosuvannia antyarytmіchnykh preparatіv [Antiarrythmic drugs: peculiarities of usage]. Bukovynskyi medychnyi visnyk, 17, 3(67), 2, 164–168. [in Ukrainian].

Mnushko, Z. M., & Popova, Yu. V. (2007). Metodyky otsіnky rіvnia konkurentospromozhnostі lіkarskykh preparatіv [Methods of assessing the level of competitiveness of medicinal products]. Kharkiv: NFaU. [in Ukrainian].

Kukhtenko, O. S., Simonyan, L. S., & Нladukh, Ye. V. (2017) Marketynhovі doslіdzhennia rynku lіkarskykh zasobіv, shho zastosovuiutsia pry lіkuvannі kardіolohіchnykh zakhvoriuvan [Market research of medicinal products which are used in cardiological diseases treatment]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2(24), 219–223 [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2409-2932.2017.2.103783
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет