DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.2.171010

Щодо поєднання гліцину та тіотриазоліну в одній лікарській формі

O. V. Khromylova

Анотація


 

Початок нинішнього тисячоліття ознаменувався значним поширенням серцево-судинних захворювань, які посіли 1–2 місця у структурі смертності промислово розвинених країн. Певний інтерес як перспективний первинний нейропротектор викликає гліцин. Він забезпечує нормальне функціонування NMDA-рецепторів завдяки впливу на гліцинові сайти, має метаболітотропний та енерготропний ефекти. Є дані про здатність антиоксиданта тіотриазоліну потенціювати терапевтичну дію нейрометаболічних церебропротекторів. Тому цікавим є створення нового комбінованого препарату на основі гліцину та тіотриазоліну.

Мета роботи – обґрунтування можливості комбінування гліцину з тіотриазоліном в одній лікарській формі за допомогою дериватографічного дослідження.

Матеріали та методи. Як об’єкти термогравіметричних досліджень використовували субстанції тіотриазоліну (виробник – ДП «Завод хімічних реактивів» Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України), гліцину (Pharmaceutical Co., Ltd, КНР), суміші гліцин-тіотриазолін, яку приготували на кафедрі фармацевтичної хімії ЗДМУ. Термографічний аналіз здійснили на приладі дериватограф «Shimadzu DTG-60» (Японія) з платиново-платинородієвою термопарою при нагріванні зразків в алюмінієвих тиглях (від 18 ºС до 250 ºС). Як еталонну субстанцію використовували α-Al2O3. Швидкість нагрівання становила 10 ºС/хв. Маса досліджуваних зразків – від 13,43 мг до 28,68 мг. Дериватограф графічно фіксував дані, що одержали, у вигляді кривих T, DTA, TGA.

Результати. Під час роботи виконували термогравіметричний аналіз субстанції тіотриазоліну, гліцину, суміші гліцин-тіотриазолін. Виявили, що при нагріванні суміші гліцину та тіотриазоліну до 118 ºС речовини залишаються у вигляді порошків, а при нагріванні надалі маса зразка зменшується. Тому вважаємо, що в технологічному процесі виготовлення лікарських форм доцільно здійснювати технологічні операції при температурі не вище ніж 118 ºС.

Висновки. За даними термогравіметричного аналізу субстанції гліцину, тіотриазоліну, суміші гліцин-тіотриазолін, необхідно відзначити, що суміш тіотриазоліну та гліцину є сумішшю діючих речовин, які не взаємодіють між собою та можуть бути в одній лікарській формі у вигляді таблеток.


Ключові слова


гліцин; тріазоли; нейропротекція; термогравіметрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Mazur, I. A., Chekman, I. S., & Belenichev, I. F. (2007). Metabolitotropnye preparaty [Metabolithotropic Drugs]. Zaporozh'e. [in Russian].

Khizhnyak, А. А., & Kursov, S. V. (2003). Uchastie vozbuzhdayushchikh aminokislotnykh transmitterov v mekhanizmakh nejrodestrukcii i perspektivnye metody patogeneticheskoj korrekcii [Involvement of excitatory aminoacid transmitters in the mechanisms of neurodestruction and promising pathogenetic correction methods]. Bil, zneboliuvannia, terapiia, 1, 43–46. [in Russian].

Gorchakova, N. А., Belenichev, I. F., & Mazur, I. A. (2007). Mekhanizm antioksidantnogo i protivoishemicheskogo dejstviya tiotriazolina [The mechanism of antioxidant and anti-ischemic action of thiotriazoline]. Novosti mediciny i farmacii, 2(206), 11–21. [in Russian].

Mazur, I. A., Chekman, I. S., Belenichev, I. F., & Kucherenko, L. I. (2011). Razrabotka lekarstvennukh sredstv na osnove fiksirovannukh kombinacij s antioksidantami – perspektivnoe napravlenie sovremennoj farmakologii [The development of medicines based on fixed combinations with antioxidants is a promising area of modern pharmacology]. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 5, 199–200. [in Russian].

Kucherenko, L. I., Belenichev, I. F., Mazur, I. А., Khromylova, O., & Parniuk, N. (2018). Influence of The Fixed Combination of Glycine with Thiotriazoline on Energy Metabolism Parameters in Brain in Conditions of Experimental Cerebral Ischemia. J. Fac.Pharm. Ankara, 42(1), 14–21. doi: 10.1501/Eczfak-0000000598

Kucherenko, L. I., Khromylova O. V., Mazur, I. А., & Shishkina, S. V. (2017). Theoretical study of the possibility of glycin with thiotriazoline complexes formation. Zaporozhye medical journal, 19, 5(104), 675–679. doi: 10.14739/2310-1210.2017.5.110232

Abdullach, A. Zh., Burlaka, B. S., Hladysheva, S. A., Romanina, D. M. (2012). Izuchenie vliyaniya temperaturnogo faktora na strukturno-mekhanicheskie svojstva supozitoriiv s kaptoprilom [The study of the influence of the temperature factor on the structural and mechanical properties of suppositories with captopril]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(10), 72–75. [in Russian].

Trunova, Т. V., Krutskykh, Т. V., & Kukhtenко, О. S. (2010). Tervohravimetrychni doslidzhennia supozytoriiv z N, N~dibenzylamidom malonovoyi kyslotu (dibamkom) [Thermogravimetric studies of suppositories with malic acid N, N'-dibenzylamide (dibamkom)]. Farmatsevtychnyi chasopys, 4, 35–38. [in Ukrainian].

(2015) Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [State Pharmacopoeia of Ukraine]. Kharkiv. [in Ukrainian].

(2004) The United States Pharmacopeia. Suppl. I. – Rockville: The United States Pharmacopoeial Convention, Ins
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет