DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.2.171002

Технологія виробництва та хромато-мас-спектроскопія настойок валеріани лікарської

Yu. I. Korniievskyi, V. M. Odyntsova, V. H. Korniievska, N. V. Kandybei, N. Yu. Bohuslavska

Анотація


 

Підземні органи валеріани лікарської входять до складу багатокомпонентних фітокомпозицій, що дає змогу варіювати їхній вміст і, тим самим, інтенсивно впливати на різні ланки патологічних порушень в організмі. Незважаючи на це, валеріана лікарська залишається недостатньо вивченою через її надзвичайну поліморфність.

Мета роботи – за допомогою газорідинної хроматографії визначити компонентний склад настойок валеріани виробництва ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», що виготовлені з кореневищ із коренями валеріани від різних постачальників/виробників і різних серій.

Матеріали та методи. Для експериментальних досліджень обрали зразки настойки кореневищ із коренями валеріани виробництва ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», що виготовлені з лікарської рослинної сировини валеріани від різних постачальників/виробників (фірми «Herbar Sp.z.o.o.», м. Варшава, Польща та фірми ТОВ «Фітосвіт ЛТД», Вінницька обл., Україна) за традиційною виробничою рецептурою (Tinctura Rhizomata cum radicibus Valerianae (1:5)). Компонентний склад настойок валеріани досліджували за допомогою газового хроматографа Agilent 7890B з мас-спектрометричним детектором 5977B.

Результати. За допомогою хромато-мас-спектрометрії в настойках валеріани ідентифікували компонентний склад. При аналізі хроматограм 4 серій настойок валеріани ідентифікували 75 компонентів, 25 із них наявні в усіх серіях досліджуваних настойок. Слід відзначити, що 6 сполук у всіх серіях наявні у великій кількості. Серед них і валеріанова кислота, вміст якої у 3 серіях становить 3,10–3,72 %. Найменше її міститься в настойці валеріани з сировини ТОВ «Фітосвіт ЛТД» серія 150518 і становить 1,54 %, а найбільше – у настойці фірми «Herbar» серії 040118 – 3,72 %.

Висновки. Аналізуючи дані ГРХ, з’ясували, що настойки валеріани відрізняються за кількісним та якісним складом. 25 сполук наявні в усіх досліджуваних серіях, 6 із них – у великій кількості. Оскільки настойки виготовлені за однією технологією, вміст ефірних олій у лікарській рослинній сировині залежить від виду, місця, часу збору, сушіння сировини, екології, кліматичних умов. Враховуючи надзвичайну поліморфність валеріани, для введення в культуру перспективних видів, які зростають на території України, необхідно виконувати глибші фармакогностичні та фармакологічні дослідження.

 


Ключові слова


настойка валеріани; хромато-мас-спектроскопія; компонентний склад; кількісний вміст; росли корені

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv» (2016). Derzhavna farmakopeia Ukrainy [State Pharmacopoeia of Ukraine], Vol. 2. Kharkiv. [in Ukrainian].

Korniievskyi, Yu. I., Korniievska, V. H., Panchenko, S. V., & Bohuslavska, N. Yu. (2014) Valeriana likarska. [Valerian Medicines]. Zaporizhzhia : ZDMU. [in Ukrainian].

Korniievska, V. H., Sur, S. V., & Lesyk, I. P. (2000) Efirna oliia valeriany likarskoi [On stepwise control of tablet production]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 3, 95–97. [in Ukrainian].

Korniievska, V. H., Sur, S. V., Korniievskyi, Yu. I., & Fursa, M. S. (2000) Sklad efirnoi olii – diahnostychna oznaka syrovyny valeriany [Composition of essential oil – diagnostic sign of raw materials of valerian]. Nauchnye napravleniya v sozdanii lekarstvennykh sredstv v farmacevticheskom sektore Ukrainy Abstracts of Papers of the Scientific Conference, (P. 154–156). Kharkiv. [in Ukrainian].

(2017) Tekhnolohichnyi rehlament TP 64-01973472-069-17 na vyrobnytstvo likarskoho zasobu «Valeriany nastoika, nastoika po 25 ml u flakonakh v pachtsi abo bez pachky». Zaporizhzhia: Viola. [in Ukrainian].

Kryvenko, V. I., Korniievskyi, Yu. I., Kolesnyk, M. Yu., Korniievska, V. H., & Demchenko, A. V. (2018) Fitoterapiia insomnia [Phytotherapy of insomnia]. Zaporizhzhia: ZDMU. [in Ukrainian].

(1999) American Herbal Pharmacopoeia Valerian Root.

Bos, R., Hendriks, H., Pras, N., Stojanova, A. S. & Georgiev, E. V. (2000) Essential oil composition of Valeriana officinalis ssp. collina cultivated in Bulgaria. J. Essent. Oil Res., 12(3), 313–316. doi: 10.1080/10412905.2000.9699524

(2003) ESCOP Monographs. ESCOP, Thieme, London.

(2005) European Pharmacopoeia. Vol. 2. Council of Europe, Strasbourg.

Pavlovic, M., Kovacevic, N., Tzakou, O. & Couladis, M. (2004) The essential oil of Valeriana officinalis L. s. l. growing wild in Western Serbia. J. Essent. Oil Res., 16, 397–399. https://doi.org/10.1080/10412905.2004.9698753

Raal, A., Orav, A., Arak, E., Kailas, T., & Müürisepp M. (2007) Variation in the composition of the essential oil of Valeriana officinalis L. roots from Estonia. Proc. Estonian Acad. Sci. Chem., 56(2), 67–74.

WHO (1999). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. (Vol. 1), (P. 267–276). Geneva.
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет